U, de petitionaris

Behoud ganzen Lelystad

51 ondertekeningen

In Lelystad wil men ganzen gaan doodschieten. http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/92890/ganzen-volgende-week-afgeschoten Maar zijn deze ganzen nou echt zo lastig? Moeten wij niet blij zijn? Wij als groep kunnen hier voor tekenen om ze te behouden! teken de petitie tegen gemeente Lelystad

Petitie

Wij

Bewoners van Lelystad zijn tegen het afschieten van ganzen. Wij die de ganzen willen behouden.

 

constateren dat:

Er is te lezen dat er in Lelystad ganzen vermoord gaan worden vanwege badgasten en EVENTUELE kans op blauwalg. Er word gezegd niet alle ganzen te willen afmaken maar een paar om af te schrikken. Ook een paar ganzen zijn al te veel! De ganzen zijn onze buurtgenoten, onze natuur. Laat uitwerpselen geen reden zijn tot moorden. De ganzen kunnen ook gevangen worden en elders worden uitgezet!

 

en verzoeken

In plaats van het uitmoorden van ganzen kan de overlast ook anders worden aangepakt door de ganzen te vangen en elders uit te zetten. De ganzen hebben geen groot territorium en zijn dus makkelijk te verplaatsen. De eis is dan ook de ganzen niet te vermoorden maar andere niet dodelijke of schadelijke manieren te verzinnen zoals het bijv. vangen en uitzetten in andere gebieden.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Lelystad 
Petitieloket:
Einddatum:
11-10-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Cor Japin 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Lelystad ganzen

in plaats dat ik mevrouw van der linden aan de telefoon kreeg kreeg ik meneer Duth aan de telefoonHier een klein verslag van het telefoon gesprek Overlast door uitwerpselenwe zeggen niet dat ze allemaal afgeschoten worden maar sluiten niets uithond is in actie geweest heeft weinig opgeleverd.in princiepe vind VERjagen plaatser kan afschot plaatsvinden van hooguit een stuk of 5 1 soort gans MAG worden afgeschotenandere soort is beschermd Als ganzen kunnen worden verjaagt door een hond.als 1 van de ganzen ( of meer ) het loodje leggen dan is dat voor de ganzen reden om weg te blijven.Reden voor het niet vangen is dat ze terug zouden keren.Want gras is laag genoeg om te eten. er komt een plek voor de ganzen maar dat is pas volgend jaardit komt aan de andere kant van het bovenwater.omdat de gemeente het bovenwater en het houtribstrand willen behouden als "zwemstrand"Willen ze de ganzen weghouden  en het gaat maar om een kleine populatie van 30 a 40 ganzen.ze hoeven alleen de knardijk over te steken naar oostvaardersplassendeze familie gans kiest toevallig de verkeerde kant.maar alleen schieten als het niet anders kan.Meneer geeft toe da het een luxe probleemwij mensen zijn egoïstischpoepkar is te prijzig.Als mensen wegblijven van het strand dan levert dat kostenderving op?exploitanten leiden verlies door wegblijven van mensen.   Ik kwam zelf met het idee: maak van dit strandje een honden strand.De exploitanten hebben dan alsnog inkomstenAangezien er dan hondenpoep ligt en de hondenbelasting betaler hier toch voor betaald zo ook betalen voor de poepkar kan deze poepkar een uurtje doorwerken en de ganzenpoep meenemen want dit word toch betaald door de hondebelasting betaler en de ganzen kunnen blijven.Meneer Duth vond dit een geweldig idee en zal dit overbrengen naar zijn collega die over het honden beleid gaat en de collega`s die nu over het "ganzen beleid" gaan..

12-07-2012

Gemeente Lelystad over afschieten ganzen:

secreteresse van de burgermeester zegt:er is toestemming gegeven om de ganzen te verjagen maar weet niet door wie dit is afgegeven.Echter is verjagen een heel ander woord dan afschieten vind u ook niet?Dus toestemming om te verjagen ja het verwijderen door de ganzen op te schrikken.Maar opschrikken doen wij nog altijd niet met stukjes lood uit een lange loop! Deze dame gaat daarom proberen door te verbinden met de leidinggevende van arjan van der veen (afdeling Bor)omdat de burgermeester niet bereikbaar is even als van der Veen.van der Veen is op cursus ( cursus jagen misschien?! ) mevrouw heeft nog iemand anders aan de telefoon en wilt mij graag later even terug bellen..

12-07-2012

Wat zegt vogelbescherming hier over?

Geachte heer Japin,   Hartelijk dank voor uw e-mail. Veel provincies verlenen inderdaad ontheffingen voor het tegen gaan van schade door bestrijding van ganzen (vooral grauwe ganzen).

+Lees meer...

Grondgebruikers, in dit geval de gemeente, mogen de soorten waarvoor in hun provincie vrijstelling geldt, onder strikte voorwaarden doden of verjagen. Dit gebeurt door: verjaging, afschot, eieren prikken, wegvangen en vergassen, ook in het broedseizoen.   Vogelbescherming is niet voor het verlenen van deze ontheffingen op grote schaal, maar pleit voor maatwerk. Deze ontheffingen worden echter conform de Flora- en faunawet verleend. Er is dus geen sprake van illegale praktijken en Vogelbescherming kan daarom weinig ondernemen. In het verleden hebben wij herhaaldelijk een juridische procedure aangespannen, helaas zonder resultaat. Dit pad is dan ook niet zinvol, wij moeten onze menskracht en middelen efficiënter proberen in te zetten.   Ik begrijp heel goed dat u zich inzet voor deze ganzen. Het is op grond van de informatie die wij lezen op internet niet met zekerheid te zeggen, maar het lijkt er wel op dat de gemeente volgens de wet handelt, wat het moeilijk maakt om in te grijpen. Om effectief vogels te kunnen beschermen moet Vogelbescherming Nederland noodgedwongen keuzes maken in ons werk en hebben wij vaak niet de mogelijkheid om op plaatselijk niveau actief te zijn. Wel zijn er plaatselijk ongeveer 275 Vogelwerkgroepen actief. Zij houden onder meer de ontwikkelingen op lokaal niveau in de gaten. Het beste kunt u contact opnemen met een vogelwerkgroep bij u in de buurt. Op onze site vindt u een overzicht van vogelwerkgroepen: http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/vogelwerkgroepen. Zij kunnen u vertellen welke acties de Vogelwerkgroep in deze situatie kan ondernemen. De vogelwerkgroep wordt ook gezien als belanghebbende voor de Flora- en faunawet. U als particulier niet.   Graag wil ik u ook wijzen op de website www.vogelsendewet.nl. Hier vindt u veel nuttige informatie.   Met vriendelijke groet,   Lilian van Doggenaar Medewerker Servicecentrum

12-07-2012