U, de petitionaris
20200717 162653

Behoud de volkstuinparken in Rotterdam

6.267 ondertekeningen

De verborgen parels in de stad worden bedreigd. De volkstuinen verliezen in de nieuwe huurovereenkomst met de gemeente hun bestaansrecht en dreigen deze biodiverse plekken te moeten afstaan voor flats en beton. Steun het behoud van de groene longen in een overvol Rotterdam!

Petitie

Wij

De tuinders en alle bewuste "groene" bewoners van ons overvolle landje.

 

constateren dat:

  • De gemeente Rotterdam heeft de volkstuinen een ultimatum contract met een enorme huurverhoging en absurde eisen voorgeschoteld
  • Daar kunnen wij onmogelijk aan voldoen.
  • Volkstuinen zijn voor de gewone man die met zijn gezinnetje drie hoog achter woont, voor de stedelingen die het hardste werken voor een karig loon.
  • Groen en volk moet plaats maken voor beton en projectontwikkelaars.
  • Gemeente ziet liever ander groen... van papier: €€€

 

en verzoeken

de volkstuinen in Rotterdam als erfgoed te behandelen! Wij willen contracten die gebaseerd zijn op respect voor de tuinders en onze doelen, met oog voor de verrijking van de stad, en het behoud van de volkstuinen! Wij willen bestaansrecht!

Steun de volkstuinen! Steun het klimaat! Steun Rotterdam! Steun jezelf door het groen in ons land te behouden! Steun de stem van de gewone man!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Aanbieden petitie aan de gemeenteraad Rotterdam op 28 november a.s.

Beste mensen, op 28 november is het dan zover. De volkstuinen gaan de petitie Behoud de volkstuinparken in Rotterdam aan de gemeenteraad aanbieden.

+Lees meer...

28 november 15.00-17.00 Stadhuis, komt allen! Deel de petitie nog zoveel mogelijk! VTV Kweeklust zal voorafgaande aan de hoorzittingen tussen 15 en 17 uur de petitie aanbieden op het stadhuis Coolsingel Rotterdam
Deze aanbieding vindt plaats in het kader van een breder protest van het actieoverleg oeververbinding in de Esch, waarmee VTV Kweeklust samenwerkt. Precieze details volgen nog.

07-11-2023

AD artikel: Rotterdam heeft ruimte nodig voor woningbouw

De gemeente Rotterdam wil drie complete volkstuincomplexen opheffen. Er komt geen nieuwe plek voor de drie complexen met honderden huurders.

Dat blijkt uit brieven die de gemeente naar de besturen van de drie complexen heeft gestuurd.

+Lees meer...

Het gaat om de verenigingen Kweeklust, De Venhoeve en Ommoord. Het college moet (...) lees verder

20-04-2023

De eerste 3 volkstuinen die moeten verdwijnen zijn bekend

De eerste 3 volkstuinen zijn aangeschreven door de gemeente met de plannen om deze volkstuinen op te heffen. VTV De Venhoeve, VTV Ommoord en ATV Kweeklust zullen moeten wijken voor woningbouw.

+Lees meer...

Zij liggen in de Alexanderknoop-Zuidplein (A - Z) In dit gebied zijn vijf volkstuincomplexen gelegen, namelijk De Venhoeve, Kweeklust, Nut en Genoegen, Ommoord en Toepad. De A - Z ontwikkeling wordt in de tweede helft van 2023 opgenomen in een herziening van de Omgevingsvisie. Uw raad stelt de Omgevingsvisie, die de uitkomst van die integrale afweging bevat, vast. In die afweging zijn de te onderzoeken opties voor de vijf complexen inpassing in de verstedelijking, (gedeeltelijke) verplaatsing, samenvoeging of opheffing. De situatie voor de volkstuincomplexen in deze zone blijft tot 2028 ongewijzigd, het gebied ondergaat in de periode van 2028 tot 2033 een transitie.

20-04-2023