U, de petitionaris
Dewrghamster positieflijst

Behoud de Russische Dwerghamster als huisdier

3.851 ondertekeningen

Op 6 juli 2022 is bekend gemaakt dat de Russische dwerghamster vanaf 1 januari 2024 niet meer gehouden mag worden als huisdier. Vanaf 1 januari 2024 mogen alleen dieren gehouden worden die op de huis- en hobbydierenlijst staan en de Russische Dwerghamster is ten onrechte niet op deze lijst geplaatst

Petitie

Wij

Dwerghamster-liefhebbers

 

constateren dat:

Dat de beoordeling van de Russische Dwerghamster voor de huis- en hobbydierenlijst niet klopt.

 

en verzoeken

Dat de Russische Dwerghamster op de huis- en hobbydierenlijst komt te staan en ook na 2024 als huisdier gehouden mag worden, zoals de afgelopen 60 jaar.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
ambassadeur 
Petitieloket:
Einddatum:
01.01.2025 
Petitionaris:
Marika 
Organisatie:
De Russische Dwerghamster.nl 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Op 1 juli 2024 is een nieuwe Huis- en hobbydierenlijst in werking getreden

Op 1 juli 2024 is een nieuwe Huis- en hobbydierenlijst in werking getreden, die bepaalt welke diersoorten mogen worden gehouden. Verschillende partijen maakten bezwaar tegen de nieuwe lijst en vroegen om een voorlopige voorziening om deze in zijn geheel te schorsen, maar de rechter wees dit af.

+Lees meer...

Eerste verzoek voorlopige voorziening afgewezen • De rechter oordeelde vandaag, 2 juli 2021, dat de aangevoerde bezwaren te complex waren voor deze procedure. • Verder oordeelde de rechter dat er geen direct bezwaar en beroep openstond tegen het niet opnemen van zoogdiersoorten op de Huis- en hobbydierenlijst die niet Bijlage 1, tabel 1 of 2 van de Regeling houders van dieren stonden. • Ook oordeelde de rechter dat als het hele Besluit Huis- en hobbydierenlijst werd opgeschort, geen enkel dier meer gehouden mocht worden omdat dan het verbod op het houden van niet-aangewezen dieren (art. 2.2. Wet dieren) alles bepalend zou zijn. • De rechter hield het bij een belangenafweging en achtte het belang van de Minister zwaarder dan van de verzoekers.

Tweede verzoek voorlopige voorziening wordt aangepast aan uitspraak

Er is al een tweede voorlopige voorziening aangevraagd. Deze gaan we aanpassen, rekening houdend met de eerste uitspraak.

• De voorlopige voorziening wordt beperkt tot soorten die wel op de oude lijst stonden maar niet op de nieuwe. Volgens de rechter is voor deze soorten de procedure wel toegankelijk. • In deze procedure worden minder complexe punten aangevoerd, namelijk dat de beoordelingen voor deze soorten niet goed zijn onderbouwd en dat castratie, sterilisatie en separatie ernstige nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van de dieren.

We hebben hiermee meer kans op succes.

Handhaving wordt uiterst lastig Verder moet voor de soorten die niet al op de eerste lijst stonden en ook niet op de tweede lijst zijn opgenomen, in het oog worden gehouden dat, wanneer er een handhavingsbesluit wordt genomen, tegen dit besluit bezwaar en beroep open staat. Daarbij is er enerzijds sprake van opnieuw de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen, kort wegens motiveringsgebrek en risico voor de gezondheid en het welzijn van dieren bij castratie/sterilisatie/separatie.

Anderzijds is er dan wel de mogelijkheid om in die zaak succesvol beroep te doen op het feit dat het verbod in strijd is met het Europeesrechtelijk kader. Handhaving gaat daarmee dus voor alle soorten heel moeilijk worden, zeker als al in de 2e voorlopige voorziening wordt vastgesteld dat een onderbouwing die bestaat uit verwijzingen naar al dan niet wetenschappelijke literatuur een onzorgvuldige motivering vormt.

Mogelijkheden bij ontheffing

Ook wanneer een ontheffing wordt aangevraagd en geweigerd, kan in bezwaar en beroep de onrechtmatigheid van het onderliggende verbod wegens strijd met het Europeesrechtelijk kader worden ingeroepen, evenals schending van de eisen die op Europees niveau worden gesteld aan de mogelijkheid om ontheffing te verkrijgen. Volgens de Europese jurisprudentie mag een dergelijke ontheffing niet worden geweigerd als is voldaan aan de met de regeling beoogde belangen, in dit geval de gezondheid en het welzijn van dieren en de gezondheid en veiligheid van mensen.

03.07.2024

RTL Nieuws

"Komende maandag wordt de zogenoemde 'positieflijst' ingevoerd, waarop dertig zoogdieren staan die mensen thuis als huisdier mogen houden. Honderden dieren, waaronder de Russische dwerghamster en de servalkat, zijn vanaf 1 juli verboden.

+Lees meer...

"Er is op dit moment een complete run op Russische dwerghamsters", zegt Marika Stoevelaar, die de diertjes al 26 jaar houdt."

LINK -> https://www.rtl.nl/nieuws/binnenland/artikel/5457515/huisdieren-verboden-positieflijst-dwerghamster-egel-servalkat

27.06.2024

NOS Nieuws

"Er klinkt ook kritiek. Volgens voorzitter van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH), zit de positieflijst "belabberd" in elkaar.

+Lees meer...

"De dieren waar de meeste problemen mee zijn, staan juist op de positieflijst. Bij cavia's en konijnen zitten bijvoorbeeld de meeste welzijnsproblemen. Die worden in te kleine hokken gehouden. En alle incidenten met dieren waarbij mensen in het ziekenhuis belanden, worden veroorzaakt door honden en paarden, die wel op de positieflijst staan.""

Link -> https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2523633-van-de-chinchilla-tot-de-serval-honderden-huisdieren-vanaf-1-juli-verboden

27.06.2024