U, de petitionaris
Foto polder tekst

Behoud de groene long en de weidevogelpolder Hounsdyk bij Goutum

2.022 ondertekeningen

Alle Nederlanders hebben het recht om bij de overheid (regering, het parlement, provincie of gemeente) een petitie in te dienen. Als de petitie bij de overheid is ingediend, hebben de indieners recht op een antwoord. Met deze petitie vragen we uw steun voor ons standpunt om buurtschap De Hem voor nu in de 'ijskast' te zetten en de weidevogelpolder Hounsdyk te behouden!

Petitie

Wij

bezorgde inwoners van Goutum, bestuur van Dorpsbelang Goutum, bestuur van de molenstichting die de Hounspolder beheert en vrijwilligers betrokken bij de weidevogelpolder,

 

constateren

 • dat de plannen voor de bouw van De Hem ongewenste en onomkeerbare gevolgen hebben voor het groene, open weidegebied ten zuiden van Goutum waaronder ook de Hounspolder
 • dat met het verdwijnen van de laatste groene long ten zuiden van Goutum de totale "omsingeling" van Goutum door stedelijke bebouwing een feit is
 • dat het karakteristieke aanzicht op het oude dorp Goutum vanaf de zuidkant daarmee verdwijnt
 • dat de gunstige habitat van de talrijke weidevogels in de Hounspolder door de beoogde woningbouw geheel dreigt te verdwijnen, terwijl de weidevogelstand al zeer ernstig is aangetast in Friesland
 • dat de plannen om De Hem direct naast de weidevogelpolder te ontwikkelen lijnrecht in strijd is met het bestaande beleid van de provincie dat gericht is op bescherming van weidevogels en herstel van de biodiversiteit
 • dat volgens de provinciale weidevogelnota openheid van het landschap en rust de belangrijkste kwaliteitskenmerken van goede weidevogelgebieden zijn
 • dat het de doelstelling van de gemeente Leeuwarden is om duurzaam en groen te zijn
 • dat de bouw van De Hem hier haaks op staat

 

en verzoeken

serieus na te denken over een alternatief en voorlopig af te zien van bebouwing van De Hem

overwegende verder:

 • dat wij ons realiseren dat Leeuwarden een flinke bouwopgave heeft,
 • dat er tegelijk er ook het besef is dat er op dit moment op tal van plaatsen in de gemeente bouwlocaties zijn die qua planologie en bouwrijp maken al (veel) verder zijn dan De Hem, nog los van de binnenstedelijke bouwmogelijkheden,
 • dat er dus geen noodzaak is snel met bebouwing van De Hem te beginnen.

Het antwoord

Op 7 juli keurde de gemeenteraad het stedebouwkundig plan goed

Afgelopen woensdag 7 juli jongstleden is het stedenbouwkundig plan voor de bouw van De Hem goedgekeurd door de gemeenteraad. Er is tot nu toe ook weinig rekening gehouden met de weidevogelpolder en de afstand die nodig is om te bouwen.

De fase van het concept bestemmingsplan zal na de vakantie opgestart worden. We hebben besloten om hier juridische bezwaren over in te dienen.

In de afgelopen weken hebben we veel steun en samenwerking gehad van de klimaatcoalitie Fryslan en de Friese milieudefensie en stichting Windmolen De Houn.

De strijd is nog niet gestreden!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Leeuwarden 
Petitieloket:
Einddatum:
01-02-2021 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Dorpsbelang Goutum 
Organisatie:
Dorpsbelang Goutum 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Op 7 juli keurde de gemeenteraad het stedebouwkundig plan goed

Afgelopen woensdag 7 juli jongstleden is het stedenbouwkundig plan voor de bouw van De Hem goedgekeurd door de gemeenteraad. Er is tot nu toe ook weinig rekening gehouden met de weidevogelpolder en de afstand die nodig is om te bouwen.

De fase van het concept bestemmingsplan zal na de vakantie opgestart worden.

+Lees meer...

We hebben besloten om hier juridische bezwaren over in te dienen.

In de afgelopen weken hebben we veel steun en samenwerking gehad van de klimaatcoalitie Fryslan en de Friese milieudefensie en stichting Windmolen De Houn.

De strijd is nog niet gestreden!

10-07-2021

Aanbieden 9 juni 2021 aan de gemeenteraad

Op woensdag 9 juni zal de petitie aangeboden worden aan de gemeenteraad van Leeuwarden, voorafgaand aan het open politiek podium. Dit zal 's middags zijn om 16:30 uur, buiten het stadshuis.

+Lees meer...

Dit is coronaproof.

07-06-2021

Reactie op Hein de Haan in de Te Gast LC op 10 december jl.

In “Te Gast” van de LC van 10 december jl. schrijft wethouder Hein de Haan dat woningbouw bij De Hem ten zuiden van Goutum het daar gelegen weidevogelgebied Hounspolder “niet bijt”.

+Lees meer...

Was het maar zo!

De realiteit is (...) lees verder

28-12-2020