U, de petitionaris
Er is nieuws!
Divd logo nieuw

Behoud de erkenning van DIVD Academy voor kwetsbare studenten

396 ondertekeningen

Voorkom dat kwetsbare studenten zonder stageplek komen door het behoud van de erkenning van DIVD Academy. Teken voor een kansrijke toekomst voor kwetsbare jongeren!

Petitie

Wij

Vrijwilligers, studenten, ouders, docenten en andere betrokkenen bij het beroepsonderwijs

 

constateren dat:

  • de erkenning van de DIVD Academy per 1 juli 2024 wordt ingetrokken
  • daardoor kwetsbare studenten zoals VMBO-, MBO-, LWT-studenten en studenten met een beperking of biculturele achtergrond geen geschikte stageplek kunnen vinden
  • dit leidt tot studievertraging of studie-uitval.

 

en verzoeken

De SBB om de intrekking van de erkenning van DIVD Academy op te schorten tot zomer 2025, zodat geplande stages voltooid kunnen worden en studenten niet onnodig benadeeld worden en verzoeken om ruimte om op een innovatieve manier vorm en inhoud te kunnen geven aan stageplekken.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
zelfstandig bestuursorgaan 
Petitieloket:
Einddatum:
01-09-2024 
Petitionaris:
Astrid Oosenbrug 
Organisatie:
DIVD Academy 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Update over onze petitie en de uitkomst

We willen jullie graag informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot onze petitie en de reactie die we hebben ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Onze petitie, ondersteund door vrijwilligers, studenten, ouders, docenten en andere betrokkenen bij het beroepsonderwijs, heeft een hartverwarmende respons gekregen met (tot nu toe) 395 ondertekeningen, daarnaast kregen we heel veel offline steun vanuit diverse organisaties, collega's en politici.

+Lees meer...

Dankzij jullie inzet hebben we een krachtig signaal afgegeven aan de betrokken partijen. Dit succes is alleen mogelijk gemaakt door jullie vastberadenheid en steun.

Besluit van SBB Op 25 juni 2024 hebben we met SBB gesproken. Belangrijkste uitkomsten: *Erkenning van Stichting DIVD blijft gehandhaafd *Maximaal 5 stagiairs per BPV-periode *Studenten werken aan echte opdrachten met voldoende praktijkbegeleiding *SBB blijft betrokken bij de doorontwikkeling en evaluatie

Wat nu? Hoewel de *reactie van OCW teleurstellend is en het besluit van SBB gemengd nieuws brengt, blijven wij vastberaden om het gesprek voort te zetten en nodigen alle betrokken partijen uit om deze kwestie verder te bespreken en naar mogelijke oplossingen te zoeken. Onze gezamenlijke inspanningen zijn nog steeds van cruciaal belang om verandering teweeg te brengen.

Bedankt! We willen iedereen die de petitie heeft getekend, gedeeld en gesteund hartelijk bedanken. Zonder jullie bijdrage zouden we deze vooruitgang niet hebben kunnen boeken. Samen hebben we laten zien wat een verschil we kunnen maken.

  • reactie OCW: "In uw brief van 3 juni jI. verzoekt u de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs om de intrekking van de bpv-erkenning van de DIVD Academy door SBB op te schorten. SBB is als zelfstandig bestuursorgaan belast met de wettelijke taak voor de beoordeling en de erkenning van Ieerbedrijven. Indien SBB besluit tot intrekking van de bpv-erkenning omdat niet meer aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan en u hiermee oneens bent, dan kunt u uw bezwaar indienen bij de SBB. Het ministerie van OCW kan dit besluit van SBB niet opschorten. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd."

Wij delen deze reactie om te benadrukken dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) alle verantwoordelijkheid bij de SBB neerlegt. Hoewel het ministerie niet in staat is om in te grijpen in de beslissingen van de SBB, betekent dit niet dat zij als opdrachtgever geen actie kunnen ondernemen. We nodigen alle betrokken partijen uit om deze kwestie verder te bespreken en naar mogelijke oplossingen te zoeken.

zie ook: https://www.s-bb.nl/

"SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Wij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen."

21-07-2024

Brandbrief aan de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Op 3 juni hebben we vanuit de DIVD Academy onderstaande brandbrief verstuurd aan Mariëlle Paul, demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Geachte Mevrouw Paul,

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), dat in opdracht van het ministerie van OCW werkt, heeft besloten om de erkenning van de DIVD Academy in te trekken per 1 juli 2024.

In de afgelopen jaren hebben veel VMBO-, MBO-, LWT-studenten en studenten met een beperking aanzienlijke moeite gehad met het vinden van een geschikte stageplek. Ditzelfde geldt voor studenten met een biculturele achtergrond of die in een zeer lastige privé situatie verkeren.

+Lees meer...

Het niet vinden van een geschikte stageplek, resulteert in studievertraging of zelfs studie-uitval.

De DIVD Academy heeft een hart voor de toekomst en biedt deze groepen jongeren belangeloos een platform waar jonge mensen hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten, hun ethisch bewustzijn kunnen verdiepen, en de kans krijgen om uit te groeien tot professionele en verantwoordelijke burgers. Het intrekken van de erkenning van de DIVD Academy zal dan ook een aanzienlijke impact hebben op de studenten die veel moeite hebben een stageplek te vinden. Hierbij kunt u denken aan het oplopen van de studieschuld of zonder start-classificatie onder aan de maatschappij belanden, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

De DIVD Academy is een bruisende broedplaats voor talent, waar zowel beginnende als ervaren cybersecurity-specialisten samenkomen om te leren, te groeien, en hun bijdrage te leveren aan een veiligere digitale wereld. In 2022 en 2023 hebben we vele studenten kunnen helpen aan een geschikte stageplek, hen verder ondersteund richting het hoger beroepsonderwijs of geholpen bij het vinden van een passende werkgever. In het artikel uit de Volkskrant van 29 maart 2024 kunt u lezen over de ervaringen van studenten met een stage bij ons. https://www.volkskrant.nl/binnenland/op-dit-instituut-in-nederland-kweken-ze-talentvolle-ethische-hackers-iemand-vroeg-me-om-samen-creditcardfraude-te-plegen~b55d8bff/

Met grote verbazing merken wij dat sinds de erkenning in 2022 de SBB voortdurend nieuwe obstakels blijft opwerpen. Het lijkt wel zoeken naar spijkers op laag water. Zoals gezegd probeert de DIVD Academy elke keer constructief het gesprek aan te gaan. Met in haar achterhoofd de belangen van de eerder beschreven minderheidsgroeperingen en de innovatieve wijze waarop de DIVD Academy stages vorm en inhoud geven.

Wij vinden het intrekken van de erkenning van de DIVD Academy per 1 juli 2024 dan ook harteloos, onacceptabel, maatschappelijk onverstandig en onverantwoord. Daarom doen wij een dringend beroep op u met het verzoek om hulp, zodat studenten niet onnodig benadeeld worden en jongeren geen kansen mislopen als gevolg van een inspectie die de maatschappelijke rol van de DIVD Academy onvoldoende erkent.

Wij verzoeken u dringend om op korte termijn de intrekking van onze erkenning op te schorten, zodat onze studenten hun geplande stages kunnen voltooien tot de zomer van 2025. Wij rekenen op uw medewerking om deze studenten te ondersteunen.

05-06-2024