U, de petitionaris

Acute stijging kavelprijzen Almere Oosterwold

1.327 ondertekeningen

Veel initiatiefnemers zijn al maanden of jaren bezig met het kopen van een kavel in Oosterwold en baseren de grootte van hun kavel op de kosten van dat moment. Vervolgens laat de gemeente opeens, zonder aankondiging, in de nieuwsbrief weten dat de kavelprijzen bijna zijn verdubbeld (van 42 euro naar 74 euro per vierkante meter). Dit betekent dat voor veel mensen een droom in duigen valt. Dat de kavelprijzen stijgen is een normaal proces, maar de manier waarop is onbehoorlijk.

Petitie

Wij

Initiatiefnemers en andere belanghebbenden van Almere Oosterwold

 

constateren dat:

dat zonder aankondiging per ommegaande de kavelprijzen bijna zijn verdubbeld

 

en verzoeken

de overgangsregeling opnieuw onder de loep te nemen zodat mensen die al geruime tijd bezig zijn met het ontwikkelen van hun plannen niet ineens het dubbele moeten betalen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Almere 
Petitieloket:
Einddatum:
28.02.2019 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Vicky Dekker 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Kom naar de politieke markt op 28-02, 19.00 uur

Morgenavond 28 februari wordt om 19.00 uur in de raadzaal tijdens de politieke markt gesproken over Oosterwold. Ook wordt de petitie daar aangeboden.

+Lees meer...

Wil je hierbij zijn? Dat kan! Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij het gemeentehuis. Samen staan we sterk! Meer informatie: https://almere.notubiz.nl/bijeenkomst/607740/544e%20Politieke%20Markt%2028-02-2019

27.02.2019

Petitie wordt binnenkort aangeboden!

Op 28 februari zal de petitie worden aangeboden op de politieke markt. Tot 27 februari 18 uur kan de petitie nog worden ondertekend!.

19.02.2019

Steun de brief aan de leden van de raad!

Hoi, goed dat je dit leest!

Hartelijk dank voor het tekenen van de petitie over de acute stijging kavelprijzen Almere Oosterwold. We gaan richting de 1000 dus blijf deze petitie vooral delen onder vrienden/bekenden/familie zodat we met z'n allen sterk staan!

Gisteren is er vanuit initiatiefnemer John Duynhouwer een brief opgesteld en verstuurd naar de burgermeester, wethouders en voltallige raad.

+Lees meer...

)Zie de inhoud van de brief hier onder). Steun alsjeblieft de brief door 'm namens jezelf te mailen met de tekst "Ik steun hierbij de brief van John Duynhouwer van 6-2 , "Prijsverhoging Oosterwold en Beginselen van Behoorlijk Bestuur".

Het is heel belangrijk dat we massaal mailen want hoe meer mensen de brief steunen, hoe groter de kans is dat het een agendapunt wordt tijdens de politieke markt!

Lees de brief hieronder en je e-mail kun je richten aan: raadsgriffie@almere.n,l fmweerwind@almere.nl, mveeningen@almere.nl, lypma@almere.nl, wbrouwer@almere.nl, emtheunissen@almere.nl en natuurlijk: RADAR! radar@avrotros.nl

Brief: Onderwerp: Prijsverhoging Oosterwold en beginselen van behoorlijk bestuur

Datum: 6 februari 2019

Geachte leden van de Raad, heer Pruim, heer Weerwind, mevrouw Ypma, mevrouw Veeningen, heer Brouwer, leden bestuurlijk overleg Oosterwold,

Ik ben erg geschrokken over de wijze waarop Gemeente Almere de prijsverhoging voor een woon kavel op Oosterwold kenbaar heeft gemaakt. De grote prijsverhoging van EUR 42,- naar EUR 74,15 is zonder aankondiging vooraf bekend gemaakt en onmiddellijk van kracht geworden op 4 februari j.l. De gemeente heeft alle initiatiefnemers die al een overeenkomst hebben met de gemeente een overgangsregeling aangeboden.

Deze brief gaat echter over de initiatiefnemers die buiten de overgangsregeling vallen. Mensen die vaak al lange tijd bezig zijn met hun initiatief, maar die door de vele vertragingen die nu eenmaal inherent zijn aan de werkwijze van de Gemeente, nu van de ene op de andere dag te laat blijken te zijn om nog van de oude grondprijzen te profiteren.

Precontractuele goede trouw beginsel Op basis van het precontractuele goede trouw beginsel ben ik van mening dat er ook een overgangsregeling moet komen voor de initiatiefnemers die geen overeenkomst met de gemeente hebben. Er is door hen immers veel tijd en in veel gevallen ook veel geld geïnvesteerd. In de meeste gevallen is er (uitgebreid) per email met de gemeente gecorrespondeerd. Deze voorbereidende werkzaamheden kunnen gezien worden als onderhandelingen voorafgaande aan een (intentie)overeenkomst. Er is op de website en op de informatie bijeenkomsten van de gemeente een kavelprijs van EUR 42,- gecommuniceerd. Daarmee is de plotselinge en grote prijsverhoging (bijna verdubbeling) van 4 Februari j.l. naar EUR 74,15 een inbreuk op het precontractuele goede trouw beginsel. De gemeente breekt immers de onderhandelingen af op basis van de eerder gecommuniceerde prijs van EUR 42,- en stelt de prijs eenzijdig zonder vooraankondiging vast op EUR 74,15.

Subsidiair is er de kwestie onbehoorlijk bestuur die de Gemeente wellicht verweten kan worden en waar ik nu, om de lengte van deze brief beperkt te houden, slechts kort op in ga.

Gelijkheidsbeginsel Gelijke gevallen moeten op een gelijke manier worden behandeld. Een overheidsinstantie mag geen onderscheid maken tussen partijen bij haar besluitvorming of het aangaan van contracten. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Door deze prijsverhoging is het zeer de vraag of mensen die van een beneden modale inkomen moeten rondkomen een kavel kunnen kopen in Oosterwold. Dit is een van de beginselen van het Oosterwold project.

Evenredigheidsbeginsel De gevolgen van een overheidsbesluit moeten zo min mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de betrokken personen. Daarbij kan het natuurlijk zo zijn dat de belangen van een (rechts)persoon moeten worden geschaad om het algemeen belang te kunnen dienen. Die negatieve gevolgen moeten wel zo beperkt mogelijk zijn en dus evenredig aan de noodzakelijke handelingen. Dit is vastgelegd in artikel 3:4 lid 2 Awb.

Handreiking Deze brief is nadrukkelijk niet bedoeld als een verwijt maar als een handreiking naar de gemeente en betrokken partijen. Mijn doel is op een zo constructief mogelijke manier een aantal oplossingen voor te stellen en te voorkomen dat de situatie escaleert en resulteert in (verdere) negatieve media-aandacht voor de Gemeente Almere en voor Oosterwold en haar (toekomstige) bewoners. Deze brief is ook in de Facebook groep Oosterwold geplaatst en feedback uit de groep is zover mogelijk verwerkt. Ik hoop er met u uit te komen.

Voorstel Mijn voorstel is om een overgangsregeling te treffen voor de initiatiefnemers zonder overeenkomst en aan wie een prijs is gecommuniceerd van EUR 42,-

Te onderscheiden zijn de volgende groepen initiatiefnemers

  1. Alle initiatiefnemers die op een informatiebijeenkomst zijn geweest
  2. Alle initiatiefnemers die een stip hebben gezet
  3. Alle initiatiefnemers die voor 4 februari ’19 een stip hebben gezet
  4. Alle initiatiefnemers die in 2018 of eerder een stip hebben gezet
  5. Initiatiefnemers die actieve communicatie met de gemeente hebben gezocht via email
  6. Initiatiefnemers die een kaveltekening al hebben ingestuurd en waarvan de behandeling door de gemeente nog loopt
  7. Initiatiefnemers die een intentieovereenkomst hebben ontvangen maar die nog niet ondertekend terug hebben gestuurd

Ik ben sterk van mening dat er voor bovenstaande groepen een of eventueel meerdere overgangsregelingen moeten komen, waarbij ik mij beroep op de beginselen van precontractuele goede trouw en de beginselen van gelijkheid en evenredigheid. Ik denk dat een of meerdere overgangsregelingen voor alle groepen qua tijd, energie en kosten de meest efficiënte oplossing zal bieden en dat deze oplossing de gemeente Almere de meeste goodwill op zal leveren.

Ik hoop dat u bovenstaande in overweging wilt nemen en zie uit naar een constructieve reactie,

Hoogachtend,

John Duynhouwer


Samen staan we sterk!

07.02.2019