You, the petitioner

Actie Kruiskruid

5,563 signatures

Deze petitie heeft tot doel om de nederlandse regering te doordringen van de noodzaak tot het aanpakken van het Jacobskruiskruid. Dit kruid is een gevaar voor samenleving en veestapel.

Petition

We

Dierenbezitters,-liefhebbers en andere burgers

 

observe

een enorme toename van Jacobskruiskruid. Jacobskruiskruid is door zijn giftigheid een gevaar voor mens en veestapel.

Jacobskruiskruid is een plant die zich in Nederland sterk aan het verspreiden is. Een volwassen plant maakt duizenden zaadjes die door de wind worden meegevoerd, waardoor plaatselijke bestrijding nauwelijks zinvol is zolang de plant op aanliggende gebieden vrolijk staat te bloeien. Om deze reden is de bestrijding van Jacobskruiskruid een overheidskwestie. In andere EU landen heeft de overheid wel al bindende regels opgesteld aangaande de bestrijding van dit gevaarlijke gewas, maar de Nederlandse overheid kijkt vooralsnog de kat uit de boom.

Jacobskruiskruid zal door de meeste dieren niet snel in verse, maar wel in gedroogde vorm gegeten worden. Dus zal, bijv. een paard, als er Jacobskruiskruid in het hooi aanwezig is, deze gewoon eten, met uiteindelijk de dood tot gevolg. Dat betekent ook dat, als de plant niet verwijderd wordt uit de wei, deze uiteindelijk verdroogt en alsnog 's winters gegeten zal worden. Het grootste gevaar van Jacobskruiskruid is dat het een cumulatief effect heeft. Het gif wordt in de lever opgeslagen en wanneer de dodelijke hoeveelheid is verzameld sterft het dier.

Deze plant is niet alleen giftig voor paarden, koeien, geiten, schapen, ezels, pony's, varkens en knaagdieren, maar ook voor mensen, denk hierbij aan onschuldige kinderen die dit mooie maar ernstig giftige bloemetje aan de kant van de weg kunnen plukken. Het gif komt via de huid terecht in het lichaam. En let wel, het gevaar dreigt niet alleen voor dieren, het gif zal ook als koeien de plant hebben gegeten via de melk op onze tafels komen en via de bijen in de honing. Al met al begint het zeer ernstige vormen aan te nemen.

 

and request

  1. Een landelijke verordening op te stellen, waarin de bestrijding van het Jacobskruiskruid wordt opgenomen.

  2. Het bovenstaande uitdrukkelijk onder de aandacht te brengen bij de waterschappen en de natuur-, weg- en bermbeheerders van alle provincies van Nederland, met de instructie om te maaien (klepelen) in de maanden mei en juli - in ieder geval vóór de bloei - om verspreiding te voorkomen.

  3. Om burgers te informeren d.m.v. Postbus 51 spotjes, waarin:

    A. duidelijk vermeld wordt dat dit gif een cumulatief effect heeft en ook schadelijk is voor de mens, als deze ermee in aanraking komt; B. de burgers op de juiste en meest effectieve wijze van bestrijding worden geattendeerd; C. duidelijke instructie wordt gegeven, hoe de burger dit giftige afval moet afvoeren. ( Niet door zelf composteren!).

  4. Het strafbaar stellen van nalatigheid bij de bestrijding van Jacobskruiskruid.

Noot toegevoegd op 26 mei 2006:

Gaandeweg bij het voeren van de petitie bleek de informatie anders te zijn dan aangenomen:

Het gif wordt niet opgeslagen in de lever, maar de Pyrrolizidine Alkaloïden worden in de spijsvertering omgezet. Door deze omzetting worden ze geactiveerd en kunnen ze de lever onherstelbaar beschadigen. Zowel de opname van Pyrrolizidine Alkaloïden in een grote hoeveelheid in één keer, als de opname van kleine hoeveelheden over langere tijd leiden onherroepelijk en onomkeerbaar tot beschadiging van de lever.

Ook is er geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat het gif via de huid wordt opgenomen en zo dus schade toebrengt aan de lever. De toxische omzetting vind in het spijsverteringskanaal plaats. Vanwege kans op allergische reacties is het wel beter om handschoenen te dragen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2006-03-28 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Collane Boekholt 
Organisation:
Dierenbezitters,-liefhebbers en andere burgers 
Website:

History

Signatures

Updates

RTL-nieuws en petitie

RTL-nieuws heeft in haar uitzending van 28 maart om 18:00 en 20:00 aandacht besteed aan de overhandiging van de petitie over de beheersing van het Sint Jacobskruiskruid. 9,6Mb als WMV-bestand

.

2006-04-04

Petitie overhandiging en Hart van Nederland

Dinsdag 28 maart werd in Den Haag de petitie voor wetgeving om het Jacobskruiskruid te bestrijden aangeboden aan de volksvertegenwoorders.

Zondagavond de 26e heeft Hart van Nederland het woord gegeven aan een getroffen paardenfokker en een van de vrijwilligers achter 'de Kruiskruid-petitie.' Het fragment is in WMV-formaat en 9,5Mb groot. .

2006-03-23

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie steunt de Kruiskruidpetitie

De KNHS heeft een oproep gedaan om de petitie voor de bestrijding van het Jacobskruiskruid te ondertekenen. Dit heeft een duw gegeven aan de ondertekening en de ondertekenaars stromen weer toe zoals in het begin..

2006-02-01