U, de petitionaris
Verkiezingsborden

verkiezingsborden

11 ondertekeningen

In Amsterdam plakken politieke partijen elkaars affiche over omdat de gemeente niet aangeeft hoe het zou moeten.

Stadsdeel Centrum heeft een goede oplossing gevonden. De andere stadsdelen zouden mijn raadsadres ook van Centrum ontvangen moeten hebben, maar bij het merendeel is het in een procedure blijven hangen. Onbevredigend.

Petitie

Wij

Amsterdamse kandidaten van politieke partijen die meedoen aan verkiezingen en andere Amsterdammers,

 

constateren dat:

de gemeente Amsterdam verkiezingsborden plaatst zonder aan te geven welke partij waar moet plakken. Dit heeft tot gevolg dat veel partijen over elkaar (moeten) plakken, wat slecht kan uitpakken voor de reputatie van een partij.

Elders in Nederland en in Europa is dit bevredigend opgelost door de ruimte op de borden voor de verschillende partijen te reserveren of door voor elke partij aparte borden neer te zetten. In bijvoorbeeld Hilversum plakt de gemeente zelf de posters op.

 

en verzoeken

een einde te maken aan de chaos op de verkiezingsborden zodat iedereen kan zien welke partijen er mee doen aan de verkiezingen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
11-01-2010 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
ReindeR Rustema 
Organisatie:
Newropeans 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

reacties deelraad Centrum op raadsadres

De petitie over verkiezingsborden is als 'raadsadres' besproken in de commissievergadering Algemene Zaken van het stadsdeel Centrum op woensdagavond 10 februari 2010 van 22:43 tot 22:45. Wanneke Sabatino (PvdA): "Leuk voorstel, in ieder geval leuk genoeg om te kijken of we er iets mee kunnen voor de komende verkiezingen." Dingeman Coumou (GroenLinks): "Eens met de inspreker, ik plak zelf ook. De borden zijn me al jaren een doorn in het oog, met name de hoogte.

+Lees meer...

Zonder ladder kan je er helemaal niet bij! De moeite waard om dit te onderzoeken. In Den Haag gaan ze een stapje verder, daar drukken ze zelfs al voor en hangen ze achter plexiglas. Er gaat wel wat van de romantiek verloren, maar ja." Voorzitter Roeland Rengelink (PvdA): "Volgens mij heb ik nu een aantal suggesties gehoord om bij een volgende verkiezing toch eens in deze richting te gaan kijken. Daar horen waarschijnlijk wel grotere borden of kleinere affiches bij. Dat moet dan maar meegenomen worden?" Gemompel, iemand: "Het mag nu ook om borden aan de bruggen vast te maken, maar niemand doet het." Els Iping: "Toen het niet mocht wou iedereen het, nou mag het en nou wil niemand het." Voorzitter: "U zult dus een antwoord schrijven in deze richting, dat we het voor een volgende verkiezing zullen onderzoeken. Els Iping: "Ja! Ja."   Tijdens deze vergadering heeft de inspreker/de petitionaris onderstaande motie geschreven die mogelijk door Yellie Alkema en Gerrit Brunink van D66 wordt ingediend, eventueel met wijzigingen: -------------Wij stellen voor dat de stadsdeelraad het volgende besluit neemt:De raad stadsdeel Centrum, Overwegende: dat de verkiezingsborden die het stadsdeel voor elke verkiezingen moet plaatsen voor burgers onleesbaar worden volgeplakt dat de huidige situatie een verkwisting is van middelen en inzet van alle betrokkenen dat veel betrokkenen (professionele plakkers en plakkers van bijna alle partijen) aangeven dat de huidige situatie voor niemand goed uitpakt dat in andere Europese steden wel nette en inzichtelijke verkiezingsborden verschijnen met een vergelijkbaar aantal kieslijsten dat er op deze borden (van 4x3m) maar ruimte is voor 12 affiches van A0-formaat (16 A4tjes) dat het plakken door vrijwilligers moeilijk goed is uit te voeren door de hoogte van de borden besluit:het dagelijks bestuur te verzoeken bij de eerstvolgende verkiezingen de verkiezingsborden te laten beplakken met door de partijen aangeleverde affiches in de volgorde van de kieslijsten, waarna partijen alleen op de toegewezen plek de eigen affiches mogen overplakken. De richtlijnen voor het gebruik van het bord moeten op ooghoogte leesbaar zijn, met expliciete verwijzing naar paragraaf 3 "Plakken en kladden" en paragraaf 4 "Reclame" van de Algemene Plaatselijke Verordening.  -------------  

11-02-2010

op bruggen verkiezingsborden 3 weken voor verkiezingen

Tijdens de inspraakavond waar deze petitie als 'raadsadres' onder de aandacht werd gebracht van de laatste vergadering van de commissie Algemene Zaken van stadsdeel Centrum voor de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat op 19 januari 2010 het dagelijks bestuur een besluit heeft genomen waardoor het voor politieke partijen mogelijk wordt om verkiezingsborden vast te maken aan de bruggen in het centrum. Dit is het besluit: uit het Boek der besluiten van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum dinsdag, 19 januari 2010 Onderwerp: Aanwijzingsbesluit verkiezingsaffichering / brugborden Op voorstel van de dagelijks bestuurder voor Openbare Ruimte e.v. neemt het dagelijks bestuur het volgende besluit: Ten behoeve van het maken van verkiezingsaffichering voor deelraadsverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, waterschapsverkiezingen, provinciale statenverkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen, de Europese Parlementsverkiezingen en referenda, gelden in aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden met spandoeken en wildplakzuilen de volgende besluiten: Ontheffing brughoofden:1.

+Lees meer...

Ingevolge artikel 4.2 lid 2 APV ontheffing te verlenen van het in het artikel 4.2 lid 1 opgenomen verbod ten behoeve van het bevestigen van verkiezingsaffichering op bruggen. 2. Voor de wijze van plaatsing gelden de volgende regels:- borden mogen drie weken voorafgaand aan de verkiezingsdatum worden geplaatst door de politieke partijen zelf; - borden dienen van voldoende houdbaar materiaal te zijn vervaardigd; - borden mogen slechts worden aangebracht aan brugleuningen van alle bruggen in het stadsdeel; - borden worden met plastic tieribs vastgemaakt om beschadiging te voorkomen; - borden mogen niet worden verankerd in de bestrating; - borden moeten hoog worden geplaatst i.v.m. veiligheid voor het verkeer; - stijlen moeten minimaal 3 meter lang zijn en 5 a? 8 cm dik; - de borden mogen maximaal 2 meter lang zijn en 1 meter hoog zijn; de borden moeten rechthoekig zijn; - de borden moeten de dag na de verkiezingen door de politieke partijen zelf weer worden verwijderd; - stadsdeel op kosten van de overtreder worden verwijderd en vernietigd. Aanwijzing aanplakobjecten:1.    In te stemmen met het plaatsen van aanplakobjecten voor de verkiezingen op de volgende locaties: Kattenburgerplein, Westermarkt, Zeeburgerstraat, Marnixstraat (busstation), Nieuwmarkt, Leidseplein, Weteringcircuit, Vijzelstraat/ Prinsengracht, Utrechtsestraat / Keizersgracht, Mr. Visserplein, Haarlemmerplein, Westerdoksplein, Frederiksplein, Muntplein en Rembrandtplein.2.    Op grond van 4.8 Algemene Plaatselijke Verordening wijst het dagelijks bestuur deze objecten aan als aanplakobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor het aanbrengen van verkiezingsaffichering. 3.    Te bepalen dat het gebruiken van deze borden niet is toegestaan voor overige meningsuitingen en reclame.4.    De aanplakobjecten worden door het stadsdeel zes weken voor de verkiezingen geplaatst en de dag na de verkiezingen door het stadsdeel verwijderd. In zijn oordeel heeft het dagelijks bestuur betrokken: Aanleiding Na de overgang van Dienst Binnenstad naar stadsdeel Centrum in 2002 is het besluit rondom verkiezingsaffichering, die jarenlang is toegepast door de centrale stad, in de praktijk overgenomen. Bij bureau verkiezingen komen tegenwoordig steeds meer vragen van politieke partijen binnen over de mogelijkheden voor de verkiezingscampagnes en waar men deze richtlijnen kan vinden. Ten behoeve van transparant bestuur is het voor de politieke partijen daarom wenselijk geworden een formeel besluit te nemen. Bovendien is een formeel besluit nodig om te voorkomen, dat op grond van artikel 4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening, overal verkiezingsmateriaal aangebracht mag worden. Daar komt bij dat op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, het zonder ontheffing verboden is objecten op of aan brugleuningen te bevestigen. Wettelijke bepalingen Op grond van artikel 4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het dagelijks bestuur bevoegd een aanwijzingsbesluit voor verkiezingsaffichering in te stellen. Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het dagelijks bestuur bevoegd ontheffing te geven voor verkiezingsaffichering op brughoofden. Op grond van het reclamebeleid 1997 zijn spandoeken voor culturele en idee?le doeleinden toegestaan op de volgende lokaties: Dam, Muntplein, Stationsplein, Frederiksplein, Rembrandtplein, Waterlooplein, Leidseplein, Rozengracht / Marnixstraat en het Weteringcircuit. De legale plakplekken zijn de wildplakzuilen aan de Westermarkt, Weteringschans tegenover Paradiso en de Weteringcircuit nabij de Vijzelgracht. Overwegingen Tot nu toe is de ambtelijke praktijk afdoende geweest tijdens de voorbereidingen van de verkiezingen, maar is nu een omzetting naar een voor iedereen herkenbare formele regeling gewenst, te meer omdat uit artikel 4.8 Algemene Plaatselijke Verordening volgt dat als een dergelijke aanwijzing niet wordt gedaan overal verkiezingsaffichering mag worden aangebracht.

11-02-2010

Slotervaart antwoordt

De griffier van Slotervaart antwoordt: "Uw raadsadres is ontvangen en zal worden toegevoegd aan de ingekomen stukken voor de raad van 17 februari.".

09-02-2010