U, de petitionaris

stop de Noord-zuidlijn

1.535 ondertekeningen

Bouw de Noord-Zuidlijn in Amsterdam af van Centraal Station naar Noord en stop met de rest. Geef de reeds gebouwde stations een andere commerciële bestemming.

Petitie

Wij

Bewoners en bezoekers van Amsterdam, de prachtige hoofdstad van Nederland

 

constateren dat:

Dat de aanleg van de metro Noord-zuidlijn in Amsterdam voorjaar 2009 in een situatie terecht is gekomen waarbij de kosten voor de gemeente Amsterdam zodanig zijn overschreden dat voor allerlei andere noodzakelijke voorzieningen in de stad, culturele, sociale en dergelijke geen geld meer over is; dat de gemeente bestuurlijk en organisatorisch niet in staat is dit megaproject tot een goed einde te brengen; en dat het technisch als gevolg van de slappe bodem van de stad onverantwoord is met een experimentele boormethode onder de oude kwetsbare binnenstad heen te gaan

 

en verzoeken

De gemeenteraad te beslissen de Noord-zuidlijn zo spoedig mogelijk af te bouwen naar Amsterdam Noord. De lijn bij het Centraal Station aan te sluiten op de metro Oostlijn, zodat via een ring om de stad alle stadsdelen goed bereikbaar zijn en bovendien in combinatie met de treinverbinding van CS "om de west" er een mogelijkheid ontstaat het gehele Amsterdamse OV-net aan te sluiten op dat van de Randstad. Aan de reeds gebouwde stations voor de Noord-zuidlijn, een andere commerciële bestemming te geven, bijvoorbeeld parkeergarage(s), ondergronds winkel- en uitgaanscentrum, fietsenstalling, discotheek.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
30-09-2009 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Maarten Lubbers 
Organisatie:
comité stop de Noord-zuidlijn Amsterdam 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Stop de Noord-Zuidlijn, Voortgangsbericht 3

Beste ondertekenaars van de petities tegen de NoordZuid/lijn en voor een alternatief plan "Het appeltje met het steeltje" geheten, Zoals jullie je nog zullen herinneren van onze petitie-actie vorig jaar, hebben de 2000 handtekeningen die wij verzamelden tot niets geleid. Ondanks een glasheldere belofte van burgemeester Cohen en wethouder Gerson bij de aanbieding van de handtekeningen, om serieus naar ons alternatieve plan, een ring om Amsterdam en de verbinding CS-Noord, te kijken, is daar totaal niets van terecht gekomen.

+Lees meer...

De gemeentebestuurders lieten ondanks diverse rappels van onze kant over hun belofte, eenvoudigweg niets horen. Over fatsoenlijk besturen gesproken. Omdat alles wat er tegen de NZ/lijn werd ondernomen, een referendum, petities, juridische acties, geen enkel resultaat had, werd eind vorig jaar besloten om dan ten lange leste maar zelf een politiek partij op te richten die aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart a.s. zal meedoen, "Red Amsterdam", de partij "van" Nelly Frijda. Hoewel geen one issue partij (we hebben een heel verkiezingsprogramma, zie www.red-amsterdam.nl) is de NZ/lijn ons belangrijkste strijdpunt. Naast een uitgewerkt programma, hebben we een uitstekende kandidatenlijst met naast ervaren, aansprekende oudere personen, veel aanstormend jong talent. Daarnaast een gezaghebbend comité van sympathisanten (voor beide zie ook de website). Van de vooroordelen in de pers - een grachtengordelpartij (3 van de 21 kandidaten wonen aan de gracht, absoluut niet meer dan bij andere partijen); een ouderenpartij (ook onzin, van de eerste 15 kandidaten zijn er vier ouder, de rest zijn jongeren); en een one-issue partij (onjuist, zie boven) - klopt dus niets. WIJ ROEPEN VAN HARTE ALLE ONDERTEKENAARS VAN DE PETITIE DIE STEMRECHT HEBBEN IN AMSTERDAM, EN HUN FAMILIELEDEN, VRIENDEN, KENNISSEN, BUREN, COLLEGA'S ENZOVOORTS, OP OM OP 3 MAART OP RED AMSTERDAM, LIJST 8, TE STEMMEN !!! Met vriendelijke groeten, het comité Petities NoordZuid/lijn (tegenwoordig zijn wij samen met Nelly Frijda bestuurslid van Red Amsterdam), Nelleke van 't Hoogerhuijs, advocaat Maarten Lubbers, stedenbouwkundige

01-03-2010

Stop de Noord- Zuidlijn, Voortgangsbericht 2

Ruim 1400 mensen tekenden tot nu toe de petitie. De publiciteit rond de actie is wat opgedroogd, dus het aantal ondertekenaars ook.

+Lees meer...

Als u nog journalisten en media kent en weet die ons zouden willen helpen door stopnoordzuidlijn.petities.nl bekend te maken, heel graag. Ook is het nog steeds mogelijk en wenselijk vrienden, familie, kennissen en collega's op de actie te wijzen, maar misschien hebt u dat al gedaan. Op 4 juni a.s. brengt de commissie Veerman haar advies uit aan de gemeente Amsterdam, hoe wel of niet verder te gaan met de ondergrondse NZ-lijn, dus het wordt weer spannend.

NIEUW is het online in werking treden van noordzuidlijnanders.petities.nl sinds gisteren. Heel positief geformuleerd (veel mensen hadden bezwaar tegen de negatieve tégen toon van de eerste petitie) wordt hier eigenlijk een compleet en haalbaar alternatief voor de afbouw van
de NZ-lijn in hoofdlijnen geschetst. Een alternatief dat voortkomt uit de vele bijgeschreven reacties bij petitie 1. Wellicht dat uw vrienden, familie, kennissen en collega's die petitie 1 niet wilden tekenen, dit nu bij petitie 2 wél willen doen. Zoudt u daarom ook aan
deze petitie zoveel mogelijk ruchtbaarheid willen geven?

29-05-2009

Stop de Noord- Zuidlijn, Voortgangsbericht 1

Het gaat goed. We naderen de 1000 namen.

+Lees meer...

Wat zou het prettig zijn als de sneeuwbalactie opeens een elektronische lawine werd. Dus, alstublieft: por uw buren, familie, vrienden, kennissen en collega's
op om ook www.stopnoordzuidlijn.petities.nl aan te klikken. Scholieren en studenten mogen ook meedoen, iedereen van binnen en van buiten Amsterdam. Als u Hyves en dergelijke gebruikt, misschien zou u de link
willen suggereren aan uw contacten daar?

En als u journalisten, columnisten, web-beheerders en/of anderen kent die zich in medialand bezighouden met communicatie en publiek debat, vraagt u s.v.p. ook hen aandacht te schenken aan en melding te maken
van www.stopnoordzuidlijn.petities.nl

Hartelijk dank, het comité Stop de Noord Zuid lijn.

Dit bericht is maandag 20 april verzonden aan alle ondertekenaars die hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden.

20-04-2009