U, de petitionaris
F

Natura 2000 maar dan zonder vuilstortlokaties

320 ondertekeningen

Het Westduinpark nabij Duindorp en Vogelwijk is (in het kader van een europees netwerk van natuurgebieden met een rijke diversiteit aan planten ,dieren ,waarin de mens kan recreëren) en met respect voor het noodzakelijke natuurlijke evenwicht weer voor een deel in de originele staat gebracht . Want, dit levert een bijdrage aan de kwaliteit van het leven in de omgeving.

Tot verbazing van bewoners van omliggende wijken Duindorp, Vogelwijk .Scheveningen, en Den Haag zijn de vuilstortlocaties bij deze metamorfose in het kader van Natura 2000 ongemoeid gelaten

Deze stort locaties zijn gebruikt voor sloop bouw en agrarisch afval,slootafval, veegafval,en afval uit kolken en putten. In hoeverre andersoortig afval is niet bekend. Wel is bekend dat door analyse verhoogde gehaltes aan minerale oliën, paks, lood, koper aan het licht zijn gebracht.

Alhoewel er peilbuizen zijn aan gebracht om het grondwater te controleren en tijdens een jl. gehouden bewoners avond waar desbetreffende gemeentelijke ambtenaar met stelligheid beweerde dat er geen gevaar voor de volksgezondheid aanwezig is, hebben bewoners juist bij het volksgezondheids aspect geen goed gevoel.

Daarom eisen wij als bewoners van Duindorp, Vogelwijk, Scheveningen en Den Haag dat het college van Burgemeester en Wethouders, op korte termijn start met het verwijderen van deze stortplaatsen. Juist omdat er in de beheersvisie Westduinpark wordt gewezen op het feit dat een stortplaats in zo,n uniek en beschermd gebied in beginsel strijdig is met de natuur ontwikkeling.

Zowel ecologisch als geomorfologisch opzicht is de stort een dissonant in dit gebied

En niet onbelangrijk geef bewoners het gevoel van veilig recreëren in het Westduinpark .

Dus college weg met die troep!

Petitie

Wij

Bewoners van Duindorp, Vogelwijk, Scheveningen en Den Haag.

 

constateren dat:

Dat een duin in ere herstellen super is. Maar daarbij vuilstortlocaties in stand houden waar door analyse verhoogde gehaltes aan minerale oliën, paks, lood, koper aan het licht zijn gebracht is niet gewenst.

 

en verzoeken

Wij verzoeken dat het college van Burgemeester en Wethouders, op korte termijn start met het verwijderen van deze stortplaatsen. Juist omdat er in de beheersvisie Westduinpark wordt gewezen op het feit dat een stortplaats in zo'n uniek en beschermd gebied in beginsel strijdig is met de natuur ontwikkeling. Zowel in ecologisch als geo-morfologisch opzicht is de stort een dissonant.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Den Haag 
Petitieloket:
Einddatum:
07-06-2013 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Jan Brand 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen