You, the petitioner
Jd s3h

Yes we cannabis

120 signatures

Volgens het huidige softdrugsbeleid mag in Nederland maar een beperkte hoeveelheid wiet per inwoner worden geteeld. Verkoop door coffeeshops wordt gedoogd, maar inkoop ervan is verboden. Volgens de Jonge Democraten uit de Stedendriehoek levert een gemeentelijke wietplantage de oplossing.

Petition

We

Jonge Democraten Stedendriehoek en medestanders,

 

establish that:

In Apeldoorn zijn er veel lege kantoorpanden en is er veel braakliggende grond. Door de economische crisis wordt deze grond moeilijk verkocht. Voor de Jonge Democraten is er een ideale oplossing voor dit probleem. De grond zou gedeeltelijk kunnen worden ingezet als legale wietplantage, gereguleerd door de gemeente. Volgens het huidige softdrugsbeleid mag in Nederland maar een beperkte hoeveelheid wiet per inwoner worden geteeld, namelijk vijf plantjes per persoon. Verkoop door coffeeshops wordt gedoogd, maar de inkoop ervan is verboden. Dit maakt het beleid niet alleen verwarrend – het vertroebelt ook de markt. Nu is niet bekend van wie de coffeeshophouders de wiet precies kopen en ook wat het gehalte THC, de werkzame stof in wiet, precies bedraagt.

 

and request

YES WE CANNABIS! LEGALIZE IT!

Een gedeelte van de grond die door de economische crisis niet verkocht wordt in Apeldoorn moet dienst doen als gemeentelijke wietplantage. Hierdoor is de gemeente in staat om de verkoop van softdrugs te reguleren en daarmee te voorkomen dat coffeeshops hun handelswaar bij schimmige tussenhandelaren moet inkopen. Bovendien kan er beter worden toegezien op de aanwezigheid van vervuilende stoffen in de geproduceerde wiet.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Apeldoorn 
Petition desk:
Closing date:
2013-03-02 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Jonge Democraten Stedendriehoek 
Website:

History

Signatures

Updates

Klaar voor de start, actie!

De petitie is sinds vandaag'ondertekenbaar'! Versterk ons signaal om een gemeentelijke wietplantage te realiseren en onderteken de actie.  In verband met de omstandigheid dat petities.nl de petitie nog moest goedkeuren, heeft het online zetten van de actie enkele uren langer geduurd dan verwacht. Excuses voor het ongemak! Houd in ieder geval onze facebook en twitter in de gaten voor de meest recente ontwikkelingen. Jonge Democraten Stedendriehoek.

2013-03-02

YES WE CANNABIS! LEGALIZE IT!

YES WE CANNABIS! LEGALIZE IT! Onderteken de petitie voor gereguleerde wietteelt in Apeldoorn.? Een gedeelte van de grond die door de economische crisis niet verkocht wordt, moet dienst doen als gemeentelijke wietplantage. Dat is tenminste het standpunt van de Jonge Democraten Stedendriehoek.

+Read more...

Volgens de lokale afdeling van de JD is de gemeente hierdoor in staat om de verkoop van softdrugs te reguleren en daarmee te voorkomen dat coffeeshops hun handelswaar bij schimmige tussenhandelaren moet inkopen. Eenzelfde beleid wordt gevoerd in Rotterdam: de gemeenteraad van de Maasstad nam eind 2012 een voorstel aan om dit mogelijk te maken. Volgens het huidige softdrugsbeleid mag in Nederland maar een beperkte hoeveelheid wiet per inwoner worden geteeld, namelijk vijf plantjes per persoon. Verkoop door coffeeshops wordt gedoogd, maar de inkoop ervan is verboden. Dit maakt het beleid niet alleen verwarrend – het vertroebelt ook de markt. Nu is niet bekend van wie de coffeeshophouders de wiet precies kopen en ook wat het gehalte THC, de werkzame stof in wiet, precies bedraagt.“Een niet-gereguleerde wietteelt speelt zich voornamelijk af in het illegale circuit, waar illegale hennepkwekerijen regelmatig voor brandgevaarlijke situaties zorgen. Zolang de wietteelt niet gereguleerd wordt houden dit soort praktijken aan. De criminaliteit neemt daarmee toe,” licht Thomas Roode, woordvoerder van de JD Stedendriehoek, toe. “Wij stellen daarom een gemeentelijke wietplantage voor. Daarmee voorkom je onveilige situaties en behoud je controle op de kwaliteit van wiet. Ook hebben we hiermee een op zijn minst tijdelijke bestemming voor de braakliggende grond gevonden en sluiten we aan op de paragraaf over ‘lokaal maatwerk’ uit het regeerakkoord. In alle opzichten is het dus een win-winsituatie.” Raadpleeg onze Facebook of Twitter voor de meest recente ontwikkelingen omtrent de actie. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met stedendriehoek@jd.nl

2013-03-02