You, the petitioner
Logo huuralarm 250px

Huuralarm: Houd huren betaalbaar en trek de woningmarkt uit het slop

39,481 signatures

Nieuwe petitie tegen enorme huurverhogingen De Eerste Kamer heeft inmiddels op 12 maart ingestemd met 1 van de 3 kabinetsplannen waar de onderstaande petitie zich tegen richtte: een jaarlijkse huurverhoging waarmee de huren vér boven inflatie kunnen stijgen. De afgelopen twee jaar zijn de huren daardoor gemiddeld bijna tien procent gestegen! De Woonbond is daarom opnieuw een petitie gestart tegen deze gigantische huurverhogingen. Deze is te ondertekenen via: www.stophuurverhoging.nl

Steeds meer huurders zitten financieel in de knel door de gigantische huurverhogingen. Daarom is de Woonbond de actie ‘Blokkeer de huurverhoging’ begonnen. Daarmee roepen we politiek én verhuurders op te stoppen met deze enorme huurverhogingen. Steun de oproep voor betaalbare huren en teken en deel de petitie.

Onderstaande petitie is samen met meer dan 60.000 handtekeningen op 5 maart aangeboden aan de Eerste Kamer. Het grootste deel kwam binnen via huuralarm.petities.nl De Eerste Kamer heeft inmiddels op 12 maart 2013 ingestemd met 1 van de 3 kabinetsplannen waar de petitie zich tegen richtte: een jaarlijkse huurverhoging die afhankelijk van het inkomen sterk kan oplopen.

De petitie richtte zich ook tegen het afschaffen van het puntenstelsel. Wat dat betreft kunnen wij u als succesje melden dat afschaffen van het puntenstelsel van de baan is.

Ondertussen brengen de enorme huurverhogingen steeds meer huurders financieel in de problemen. Doe mee met de actie voor betaalbare huren. Blokkeer de huurverhoging en teken de petitie!

Petition

We

Huurders, woningzoekenden en verhuurders van Nederland

 

establish that:

Dat de kabinetsplannen de huursector om zeep helpen. De huren gaan stijgen, het puntenstelsel wordt afgeschaft, en er komt een heffing die het verhuurders onmogelijk maakt om nog te investeren.

• Zittende huurders gaan veel meer betalen voor hun huurwoning. Er zijn jaarlijkse huurverhogingen mogelijk die kunnen oplopen tot 10% boven inflatie. Dat brengt huurders in betalingsproblemen.

• Afschaffen van het puntenstelsel verzwakt de rechtspositie van huurders. Het zorgt ook voor extreem hoge huurprijzen, vooral in regio's met woningnood. Woningzoekenden kunnen straks niet meer betaalbaar wonen.

• Door de heffing kunnen verhuurders niet meer investeren in nieuwbouw, renovatie, wijkaanpak en energiezuiniger maken van woningen. Dit leidt tot achterstallig onderhoud en tot langere wachtlijsten.

 

and request

Schrap deze slechte maatregelen! Kies voor goede alternatieven: evenwichtige hervorming van de woningmarkt, betaalbare huren en investeringsafspraken met verhuurders. Houd huren betaalbaar en trek de woningmarkt uit het slop!

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Eerste Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2013-03-05 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Nederlandse Woonbond 
Organisation:
Nederlandse Woonbond 
Website:

History

Signatures

Updates

Huurders verzamelen duizenden handtekeningen voor petitie

Morgenavond 5 maart vergadert de Eerste Kamer over de gluurverhogingen en zal mogelijk direct stemmen. Overdag overhandigen huurders en de Woonbond de petitie Actie Huuralarm aan leden van de Eerste Kamer.

+Read more...

In de aanloop naar 5 maart hebben talloze huurdersorganisaties lokaal actie gevoerd en duizenden handtekeningen verzameld. Al halverwege februari waren er bij de Woonbond meer dan 50.000 handtekeningen binnen waarvan ongeveer een derde op papier. Dat zijn met name handtekeningen die huurdersorganisaties en bewonerscommissies lokaal hebben ingezameld. Ook de afgelopen twee weken hebben huurders in het hele land een grote creativiteit en energie aan de dag gelegd om nog zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor 5 maart. Persberichten en aankondigingen van lokale acties stroomden binnen. Te veel zelfs om alles op te noemen! Zandzakken  Om een indruk te geven van al die lokale acties, noemen we hier een paar recente. Vereniging Huurdersraad Albanianae hield onder de slogan Help de Huurder verzuipt op donderdag 28 februari aan het eind van de middag tot in de vroege avond een ludieke actie voor het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Voor de actie tegen de nieuwe kabinetsplannen voor de woningmarkt, legde de huurdersraad anderhalve kuub in zandzakken voor het gemeentehuis. De zandzakken stonden symbool voor het water (de huur) dat huurders naar de lippen stijgt. 700 in een paar uur  Albanianae maakt zich zorgen over de huurverhoging en de verhuurdersheffing en de effecten die deze plannen zullen hebben op het leven van huurders. De huurdersraad is voorstander van een meer gematigde huurverhoging voor alle huurders en ziet ook meer in een investeringsplicht dan in een verhuurdersheffing. Tijdens de actie werden 700 handtekeningen verzameld die aansluitend op een ludieke wijze en met een petitiebrief zijn aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraadsleden. Huizenbezitters solidair  Afgelopen vrijdag stond de Huurdersvereniging Geertruidenberg op de markt van het Brabantse stadje dat dit jaar 800 jaar bestaat. Ook zij verzamelden – ondanks de kou- enkele honderden handtekeningen. Bert van Ham van de huurdersvereniging vertelt dat vrijwel alle huurders de petitie ondertekenden en dat ook de eigenwoningbezitters in groten getale solidair waren en hun handtekening zetten. De actie was live op Radio 1 van de NOS. Eerder haalde de huurdersvereniging ook lokale kranten en tv. Rood Actiemobiel  De HuurdersBelangenVereniging Bollenstreek was de afgelopen weekenden in de weer in Lisse, Voorhout en Hillegom om handtekeningen te verzamelen. Daarbij maakten ze volop gebruik van alle actiematerialen die bij de Woonbond waren op te vragen. Met het 'rode actiemobiel' van voorzitter Yvonne Baas met een rood zwaailicht op het dak, en 'gewapend' met een noodklok en een megafoon, vroeg de  HuurdersBelangenVereniging aandacht voor Actie Huuralarm in het winkelcentrum. Ze deelden tasjes uit met daarin onder andere hun huurdersblad, een formulier om de petitie te ondertekenen, een rolletje snoep en een advertentie van de lokale ruilwinkel (in het kader van de krappe beurs). Jongeren gealarmeerd  Voor deze actie had de huurdersvereniging speciaal jongeren uitgenodigd om de tasjes te helpen uitdelen en handtekeningen te verzamelen. 'Jongeren schieten ook in actie als ze eenmaal doorhebben waar deze kabinetsplannen en Actie Huuralarm over gaan', weet Baas. En nog een mooie bijkomstigheid: 'Via deze actie hebben we ook weer een hoop emailadressen van geïnteresseerde bewoners kunnen verzamelen.'  Morgen komen de actievoerders uit Alphen aan den Rijn, Geertruidenbreg en de Bollenstreek ook naar Den Haag. 

Nederlandse Woonbond
2013-03-04

Petitie Huuralarm nog tot 12 maart ondertekenbaar

De Woonbond heeft 5 maart 61.759 handtekeningen overhandigd aan de Eerste Kamer: 38.450 digitale handtekeningen en 23.309 handtekeningen op papier. Hoewel de petitie formeel al is aangeboden, gaan we met inzamelen van handtekeningen door tot het moment dat de Eerste Kamer een definitieve beslissing heeft genomen. Zoals het er nu naar uitziet stemt de Eerste Kamer 12 maart over de wetgeving die inkomensafhankelijke huurverhogingen mogelijk maakt. We zorgen ervoor dat alle nagekomen handtekeningen onder de petitie Huuralarm nog bij de Eerste Kamer terecht komen.

+Read more...

Heeft u nog lijsten of ansichtkaarten met handtekeningen liggen? Zorg dan dat deze alsnog op het kantoor van de Woonbond geraken. De Petitie Huuralarm is weliswaar opgesteld voordat minister Blok zijn woonakkoord sloot, maar de kern van het protest staat nog fier overeind. Als het wetsvoorstel waar de Eerste Kamer 12 maart over beslist wordt aangenomen kunnen de huren ieder jaar met 4 tot 6.5% stijgen. En als het wetsvoorstel voor de verhuurdersheffing wordt aangenomen krijgen woningcorporaties een jaarlijkse heffing die het zeer ingewikkeld maakt om nog nieuwe woningen te bouwen of bestaande woningen op te knappen. Alle reden dus om deze petitie ook nu nog te tekenen.  Debat Eerste Kamer via internet volgen  Het (plenaire) debat in de Eerste Kamer is volgende week 'live' te volgen via Internet. De website van de Eerste Kamer biedt daartoe een livestream. Als Woonbond zorgen we ook voor summiere verslaglegging van dit debat. Een van onze medewerkers is 12 maart op de publieke tribune aanwezig, en doet daar live verslag van via de Twitterstream die u op www.actiehuuralarm.nl kunt bekijken. ?

Nederlandse Woonbond
2013-03-07

Al 50.000 handtekeningen onder petitie Huuralarm

De petitie Huuralarm is nu al meer dan 50.000 keer ondertekend, 36.000 keer via petities.nl en 14.000 keer op papier. Op 5 maart wordt de petitie met alle handtekeningen aan de Eerste Kamer overhandigd.

+Read more...

Het verzet tegen de huurmaatregelen van Rutte 2 is bijzonder groot. Het totale aantal handtekeningen onder de petitie komt op 5 maart ver boven de 50.000 uit. Vooral de handtekeningen op papier stromen nu binnen bij de Woonbond. Op 22 februari stond de teller bij petities.nl op ruim 36.000 en zijn er ruim 14.000 handtekeningen op papier verzameld. In het hele land zamelen huurders handtekeningen in. Soms sturen huurdersorganisatie en corporatie samen een brief aan huurders met een oproep om te ondertekenen, soms doet de huurdersorganisatie dit zelf. In verschillende plaatsen zijn er actiebijeenkomsten, vaak samen met de corporatie en de plaatselijke politiek. Ook individuele huurders verzamelen handtekeningen, door deuren, bibliotheken of ouderensociëteiten langs te gaan. Anderen voeren vooral digitaal actie en roepen via sociale media en e-mail op om te tekenen. Huurders lokaal in actie Veel huurdersorganisaties en verhuurders zoeken de publiciteit om het Huuralarm bekend te maken. Voorbeeld van een geslaagde actie is die van de huurders en verhuurders in Kennemerland. Uit de krantenberichten waarvoor zij wisten te zorgen wordt duidelijk dat de kabinetsplannen de huurders in deze regio hard gaan raken. In bijna al die artikelen wordt de petitie Huuralarm genoemd, wat voor veel handtekeningen uit die regio zorgt. Ook in de Noord-Hollandse regio West-Friesland voeren huurders succesvol actie. Zo stond Huurdersvereniging De Driehoek afgelopen weekend met een Huuralarmstand in 3 lokale winkelcentra, waarbij zo’n 1000 handtekeningen werden opgehaald Lokale publiciteit Talloze huurders sturen ingezonden brieven naar hun lokale nieuwsblad.  Huurdersvereniging Hoogvliet riep op 7 februari in Weekblad Hoogvliet op om politici te mailen en ook bij hen bezwaar te maken tegen de huurplannen. “De in-box van hun e-mail moet overlopen van bezwaren” schrijft de deze huurdersvereniging. Corporatie de Goede Woning legde samen met haar huurdersvereniging in Het Streekblad Zoetermeer van 7 februari uit waarom zij actie voeren tegen de kabinetsplannen, met daarbij een grote foto van de corporatiedirecteur en de voorzitter van de huurdersvereniging. Huurplannen nog altijd dramatisch Het zwaartepunt in alle publiciteit ligt op de mega-huurverhogingen die huurders te wachten staan. Door het woonakkoord van minister Blok met ChristenUnie, SGP en D66 zijn de scherpste kantjes van de huurplannen af, maar voor huurders pakken ze nog steeds dramatisch uit. De huren stijgen ieder jaar met 4 tot 6,5 %. Met een laag inkomen is 4% nauwelijks op te brengen. Door jaarlijks 6,5% huurstijging raken ook middeninkomens in de knel. En waar moeten huurders heen op het moment dat ze zijn weggepest uit hun woning? “In onze regio zijn er geen betaalbare alternatieven”, zegt Huurdersvereniging Geertruidenberg in BN De Stem van 18 februari. “Zeker niet bij een corporatie als WSG, die in de verkoop gaat.“

Nederlandse Woonbond
2013-02-22