U, de petitionaris
Duo straatmuzikanten met versterker   kopie

Verbod versterkte muziek straatmuzikanten Amsterdam Centrum

479 ondertekeningen

Ondanks de vele argumenten en het grote draagvlak voor een totaalverbod op versterkers door bewoners, ondernemers, straatmanagers, stadsdeel centrum en buurtregisseurs, is er in 2012 besloten slechts e.e.a. te willen beperken.

Dit beleid is in 2013 ingevoerd bij wijze van proef. De zo nadrukkelijk beloofde handhaving bleef echter uit en dus klaagden bewoners en ondernemers weer tevergeefs om de overlast een halt toe te roepen. Ook in 2013 traden straatartiesten- en muzikanten veel te hard, te lang en te vaak op.

Na 5 jaar overlast en een falend handhavingsbeleid is er begin 2014 eindelijk besloten om in Stadsdeel Centrum niet langer vergunningen af te geven voor het maken van versterkte straatmuziek in de openbare ruimte.

Dit betekent dat niet alleen straatmuzikanten maar ook straatartiesten zoals breakdancers geen versterkte muziek meer ten gehore mogen brengen. Men mag nog wel gewoon akoestisch blijven optreden.

Wij danken iedereen voor hun steun en wensen iedereen een prettige jaar zonder onnodige geluidsterreur!

Petitie

Wij

Bewoners/ondernemers van Amsterdam centrum die geluidsoverlast ondervinden van straatmuzikanten die gebruik maken van versterkers

 

constateren dat:

Dat sinds de gemeente in 2010 een experiment startte om straatmuzikanten elektronische versterking te laten gebruiken, dit veel (geluids)overlast heeft veroorzaakt voor bewoners en ondernemers. Naast het overschot aan reguliere straatmuzikanten zijn er nu ook talloze straatmuzikanten die met hun versterkte muziek alles en iedereen willen overstemmen. Leuk voor dagjesmensen of toeristen, een ramp voor veel bewoners en ondernemers. Amsterdam verandert steeds meer in een pretpark. Er is steeds meer ‘zwerflawaai’!

Het zijn steeds dezelfde personen/bandjes die meerdere keren per dag dezelfde nummers spelen. En dat niet slechts één dag, of enkele dagen. Als het weer het toelaat staan ze er elke dag, het hele jaar door. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, uren non stop achter elkaar.

Het handhaven van de regels van de vergunningen is voor de politie niet haalbaar en is ook geen prioriteit omdat ze simpelweg niet de capaciteit hebben om alle artiesten te controleren op het naleven van de regels. De muzikanten mogen met hun vergunning twee maal per dag een half uur spelen op 1 plek. Het mag niet harder zijn dan 74 dB en ze mogen niet na 23.00 uur spelen. In de praktijk echter spelen de artiesten veel te lang, te vaak en veel te hard en vaak blijven ze ook na 23.00 gewoon doorspelen. Het geluid zou niet boven omgevingsgeluiden uit mogen komen maar is in werkelijkheid vaak ook daar te horen waar je de muzikant niet eens meer kunt zien. En de politie heeft geen apparatuur om het aantal decibellen te meten.

Door het gebrek aan handhaving of consequenties verbonden aan het structureel overtreden van deze regels (zoals het intrekken van de vergunning) hebben de muzikanten vrij spel en blijft de overlast bestaan of neemt zelfs toe.

In 2010 zijn er al veel klachten hierover ingediend, en de afdeling Vergunningen van de gemeente was er dan ook van overtuigd dat dit experiment moest stoppen. Dit is ook dringend geadviseerd aan de gemeente en de wethouder, en men ging er van uit dat versterkte straatmuziek weer verboden zou worden. Begin 2011 bleek echter dat dit rampzalige experiment tegen alle adviezen in toch was verlengd.

Jeanine van Pinxteren verkondigde in augustus 2011 op AT5 dat ze van de versterkers af wil, maar tot op heden (juni 2012) is er nog steeds niets aan het vergunningenbeleid veranderd. Op de Dam is het spelen met versterkte muziek momenteel niet meer toegestaan, dankzij een petitie van een bewoner. Wij willen echter pleiten voor een verbod in de hele binnenstad, omdat een gebiedsverbod slechts het verplaatsen van het probleem is.

 

en verzoeken

Om een verbod op optredens van straatmuzikanten die met versterking spelen, dan wel het stoppen met het verschaffen van nieuwe vergunningen. En dat niet in 1 bepaald gebied zoals op de Dam maar in heel Stadsdeel centrum. Gebiedsverboden betekent slechts het verplaatsen van het probleem.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Amsterdam Centrum 
Petitieloket:
Einddatum:
31-12-2013 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Verbod op versterkte straatmuziek - na 5 jaar overlast

Verbod op versterkte straatmuziek - na 5 jaar overlast Vanaf 2009 werden er vergunningen afgegeven om versterkte muziek op straat te mogen maken. Sindsdien klagen bewoners, werknemers en ondernemers over geluidsoverlast.

+Lees meer...

De versterkte zang en muziek galmde over de pleinen tot ver in de omtrek, en vergunninghouders hielden zich niet aan de toegestane tijdsduur. Het hele jaar door werd er dagelijks urenlang met veel volume dezelfde liedjes ten gehore gebracht. Zelfs na 23.00 uur ‘s avonds. Tot wanhoop voor diegenen die in de buurt wonen en werken. Juist omdat er vergunningen waren afgegeven was handhaven moeilijk, en een klacht indienen was daarom veelal tevergeefs. In 2011 verkondigde Jeanine van Pinxteren op AT5 dat zij van de versterkers af wilde. Dit bleek echter niet haar bevoegdheid maar die van de burgemeester. Die wilde versterkers blijven toestaan. In 2012 werd wel de Dam uitgesloten als gebied waar versterkt mocht wordenopgetreden, waardoor de overlast op het Leidseplein en het Rembrandtplein enorm toenam. Eind 2012 deden niet alleen bewoners en ondernemers een dringend verzoek aan de gemeenteraad om een verbod op versterkers in te voeren, maar ook het stadsdeel en politie gaven aan dat zij graag een einde zagen aan de vergunningen voor versterkers. Desondanks besloot burgemeester van der Laan slechts om beperkende maatregelen in te voeren. Deze regels werden wederom allemaal overtreden, en ook was er nog steeds onvoldoende capaciteit om efficiënt te handhaven. Weer deden bewoners en ondernemers hun beklag, maar de overlast hield ook in 2013 aan. Op het Leidseplein klaagden zelfs terrasbezoekers over het volume. Niet vreemd ook, omdat hier vele malen geluidsniveaus van meer dan 80 decibel werden gemeten. Op 30 januari 2014 besloot de raad, na 5 jaar overlast en een falend handhavingsbeleid, eindelijk om versterkers niet langer meer toe te staan. Dit betekent dat niet alleen straatmuzikanten maar ook straatartiesten zoals breakdancers geen versterkte muziek meer ten gehore mogen brengen. Dit is een grote opluchting voor iedereen die gestoord raakte van de onnodige geluidsterreur vanversterkers, omdat er ook prima alleen akoestisch kan worden opgetreden. Bovendien wordt handhaving bij een totaalverbod op versterkers vereenvoudigd. Want bij het gebruik daarvan is men simpelweg áltijd in overtreding, zonder dat hierbij discussie ontstaat of men nu te hard, te lang of te vaak optreedt. http://www.oudestadt.nl/info/nieuws/copyofBinnenkrant65.pdf

03-03-2014

Amsterdam verbiedt straatmuziek met versterker

Amsterdam verbiedt straatmuziek met versterker Amsterdam verbiedt straatmuziek met versterker Stadsbestuur doet straatmuzikanten met versterkers in de ban. Het moet weer rustig worden op straat.

+Lees meer...

    Burgemeester Van der Laan komt met een verbod op straatartiesten met versterkers. Dit moet de reusachtige geluidsoverlast beteugelen. Tot nu mocht er per dag maximaal een half uur versterkt gespeeld worden, maar dit bleek in de praktijk niet te handhaven. Bijna iedereen kent ze: zangers die met gitaar, versterker en achtergrondmuziek de pleinen en straten overheersen. Sinds 2010 gaf de burgemeester hen vergunningen om te mogen optreden. Door ze te registreren wilde hij de herrie tegengaan. Maar al gauw regende het klachten van bewoners en ondernemers. "Het veroorzaakte veel geluid. Soms wel tot over de tachtig decibel", zegt Robert Domhof namens de Belangenvereniging Leidsebuurt. Volgens hem zijn de bewoners en ondernemers opgelucht. Ze zijn geen zeurpieten. "Mensen die dat zeggen, moeten zelf eens in de Leidsebuurt gaan wonen. Dan piepen ze wel anders. Wij zijn niet tegen straatmuziek, maar die artiesten hielden hun lawaai niet in de klauwen." Sake Rijpkema woont bij de Dam. "We zijn erg blij dat de burgemeester af wil van de vergunningen voor deze muzikanten", zegt hij. "Het waren telkens dezelfde artiesten die altijd dezelfde songs speelden. Soms wel uren op een dag. En dat gebeurde met een volume dat zelfs met de ramen dicht boven het geluid van je tv uitkwam. Daar werd je al snel knettergek van." De vergunningen maakten het handhaven van de herrie juist lastig. "Muzikanten mochten een half uurtje per dag spelen, maar dat kon je alleen controleren als er een handhaver naast ging staan om dat te constateren. De gemeente en politie hadden er ook onvoldoende tijd en mankracht voor." Volgens raadsleden is het de hoogste tijd voor een verbod. "Eindelijk!", zegt Laurens Ivens (SP). De raad wilde er al voor de zomer mee stoppen. "Maar de burgemeester wilde eerst optreden en dat bleek dus onmogelijk. Nu hebben we een half jaar aan weggegooide tijd." Duoraadslid Diederik Boomsma (CDA) is tevreden: "Amsterdam is geen permanent muziekfestival. Het is goed dat de klachten van bewoners en ondernemers serieus genomen worden." http://www.metronieuws.nl/regionaal/amsterdam-verbiedt-straatmuziek-met-versterker/SrZnaC!sRhrMZxsyqxQ/

29-01-2014

Straatmuziek soms kwelling: 'Na drie dagen word je er gek van'

Straatmuziek soms kwelling: 'Na drie dagen word je er gek van' ’We voelen ons niet serieus genomen’  10-01-14   16:00 uur  - Bron: Het Parool Bewoners en ondernemers van de Dam, het Rembrandtplein en het Leidseplein en omgeving willen een verbod op versterkte straatmuziek. Ze klagen al vier jaar, maar er is helemaal niets mee gedaan, zei een woordvoerder van de groep gisteren in de gemeenteraad. De gemeente zou geen capaciteit hebben om de overlast te bestrijden en de politie kan ook weinig doen aan de klachten.Niet gecontroleerd'We voelen ons niet serieus genomen.

+Lees meer...

Alleen onze groep van tien bewoners heeft in 2013 al 92 klachten ingediend. Daar is niets mee gedaan.' Het heftigste voorbeeld was een man die met zijn trompet zes maanden lang versterkte muziek maakte op het Rembrandtplein, ook buiten de afgesproken tijden. 'Pas na veertig meldingen werd zijn vergunning ingenomen.'Versterkte straatmuziek is toegestaan op de grote pleinen in het centrum, maar onder voorwaarden. Zo mag niet langer dan een half uur achter elkaar worden gespeeld en alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag, van 1 maart tot 1 november, op bepaalde tijden. Volgens de klagers wordt er echter niet gecontroleerd.Versterkte muziek'We zijn niet tegen straatmuziek, maar wel als die versterkt is. Ik woon op tachtig meter van het Rembrandtplein en heb nog last van het lawaai - vooral doordat het de hele dag door gaat en steeds hetzelfde liedje is.'De bewoners herinnerden burgemeester Eberhard van der Laan eraan dat hij begin 2013 had beloofd dat wel degelijk zou worden ingegrepen. 'U zei dat als u dat niet kon waarmaken, het over zou zijn met versterkte straatmuziek.'AuditieVan der Laan bevestigde dat. 'Maar ik wil wel eerst de evaluatie afwachten, en ik wil weten hoeveel bewoners hierover klagen. Straatmuziek hoort ook bij de stad, en vanwege de discussie over de vertrutting in de stad wil ik namelijk zo min mogelijk verboden.' Hij wees er bovendien op dat de gemeente later dit jaar wil gaan experimenteren met audities voor straatmuzikanten: alleen artiesten die er iets van bakken als ze komen proefspelen voor de gemeente, krijgen dan een vergunning. 'Als dat op een goede manier is uitgewerkt, denk ik dat het een alternatief kan zijn. Als de kwaliteit beter is, zal de overlast ook afnemen, verwacht ik.'De bewoners waren dat niet met hem eens. 'Al zou Michael Jackson er live hebben gestaan. Het eerste half uur is het leuk, maar na drie dagen word je er gek van.' (Jasper Karman) http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3575218/2014/01/10/Straatmuziek-soms-kwelling-Na-drie-dagen-word-je-er-gek-van.dhtml

10-01-2014