U, de petitionaris

Gedachtewisseling over ontwikkelingsfasen

2.419 ondertekeningen

De Onderwijsraad acht ontwikkelingsfasen achterhaald, maar leerkrachten - vooral in de onderbouw van de basisschool - ervaren dat die fasen wel degelijk bestaan. Hierover is een gedachtewisseling gewenst - eerst en vooral met de Onderwijsraad omdat zijn adviezen het onderwijsbeleid sturen.

Op 15 juli heeft een gesprek plaatsgehad met de Onderwijsraad. De raad heeft te kennen gegeven dat er geen openbare gedachtewisseling komt.

De Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer zal nu de petitie in ontvangst nemen. Dat zal gebeuren op dinsdag 27 september om 13u30 in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Alle ondertekenaars van de petitie en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom daarbij aanwezig te zijn.

Na 2 september 2011 kan men de petitie nog ondertekenen door dat te laten weten op: gedachtewisseling1@gmail.com.

Petitie

Wij

Initiatiefnemers en ondertekenaars

 

constateren dat:

Dat de vraag of ontwikkelingspsychologische fasen bestaan of niet, op principieel verschillende manieren te beantwoorden is. De Onderwijsraad meent dat die fasen achterhaald zijn, maar veel leerkrachten van de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs (wellicht de meerderheid) menen dat ze wel degelijk bestaan en van invloed zijn op het onderwijs.

 

en verzoeken

Een openbare gedachtewisseling met de Onderwijsraad over het al dan niet achterhaald zijn van ontwikkelingsfasen. Zie verder de brief aan de Onderwijsraad op www.stichtinghistos.nl/gedach-brief.html.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
27-09-2011 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Rina van de Kerkhof, Petra Pouw, Ewald Vervaet 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen