You, the petitioner
Love potion no 1 266pix

Love Potion No 1

138 signatures

Missie: alle plastic waterflesjes NL uit en te beginnen Leiden uit in 2011. Gebruiken van duurzame flessen met persoonlijke ontwerpen. Bevorderen van het drinken van kraanwater. Tappunten in de openbare ruimte. Slim recyclen. Bespaar 390 of > euro/jaar/inwoner, recyclekosten, vervuiling en dierenleed. In de overgang verzamelen we alle plastic afval en recyclen deze naar speeldernissen-op-zee Wordt Leiden de 1e plasticwaterflesjesvrije gemeente? Of is een andere gemeente Leiden voor?

Petition

We

Inwoners, bezoekers, instellingen en bedrijven van en in Leiden van 6 jaar en ouder

 

observe

*een plastic afvalberg die schade berokkend aan mens, dier en milieu & aan onze portefeuille *een miniem effectief recycle resultaat *verspilling van middelen *een uitstekende+ mineraalrijke drinkwaterkwaliteit

en constateren in Leiden bereidheid: *bij te dragen aan het verminderen van de plastic waterflesjesafvalberg, *ons mineraalrijk en schoon kraanwater te drinken *uit een duurzame waterfles *die we zelf ontwerpen *tot duurzaam consumeren

 

and request

Leiden om Love Potion No 1, ons kraanwater, hoger op de agenda te zetten in combinatie met daadwerkelijke actie en voorbeeldgedrag. 1) vervanging van fleswater door kraanwater in uw organisatie 2) promoten & aanbieden duurzame flessen met persoonlijk ontwerp 3) m.m.m. wijken instellingen en bedrijven inzamelen van de flessen om hiermee een kunstwerk te maken in 2011 (live: duurzame dinsdag 2011) 4)realiseren tappunten in de openbare ruimte

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Leiden 
Petition desk:
Closing date:
2016-12-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Desiree Rosier 
Website:

History

Signatures

Updates

Papieren handtekeningenlijst inleveren

De laatste tijd krijg ik veel verzoeken van mensen die graag met een papieren petitie/handtekenigenlijst willen meewerken aan LovePotionNo1! Dit mag! Kopieer de tekst, zet erbij dat er ook online geetekeend kan worden en stuur hem voor 5 april op naar DMTM Rosier Condorhorst 157 2371 AZ LEIDEN OF bel me op 0618390923 en ik haal het bij je op...met veel plezier   Hartelijke groet Desiree Rosier.

2011-02-07

Recycelen in China of Nederland & design recycle vestje.

Gestaag klimt de lijst met ondertekenaars van de petitie LovePotionNo1!, mooi! Niet tegen plastic, wel tegen de plastic afvalberg en Pro-Leven en slim recyclen. Ik spreek binnenkort met Leon van Rijswijk, ontwerper van groene buitenruimten, over zijn Eetbare wand tm, die onlangs de  EFFF innovatie nominatie ontving in Maastricht, opgebouwd uit recycled plastic flessen voor ons moestuinieren-op-niveau (balkons) initiatief. Zie http://www.leonvanrijswijk.nl/Eetbare_Wand.htm En ik leerde deze week dat ons plastic, als het al separaat wordt ingeleverd, (terug) naar China vervoerd word om later weer terug op de markt te komen als een grote diversiteit aan producten.

+Read more...

Goed en kan nog beter. Mijn missie is om onze lokaal in te zamelen plastic flesjes, voor deze actie in Nederland te laten recyclen naar consumenten producten. Zoals hemelwateropvang goederen en bijvoorbeeld design buitenmeubilair. Ik verwacht een van de partijen geïnteresseerd te gaan vinden. De politiek roert zich ook en komt binnenkort, ondanks de dwingende en dringende andere politieke issues en de aanstaande verkiezingen, met een motie voor meer kraanwater tappunten in de openbare ruimte. Op advies van Greenwish ga ik onderzoeken wat ons ertoe kan bewegen om af te zien van het kopen van water in plastic flesjes.... Interessante vraag. Vervolgens is het tijd om: inzameling-logistiek te gaan regelen. website de lucht in onderwijsinstellingen en sportscholen te benaderen en misschien zelfs een oliemaatschappij/pompstations. de petitie te laten adopteren en kopiëren naar initiatiefnemers in andere steden, om zo een ratrace te starten...we houden allemaal van competitie ;-) * prominenten, politiek en belangenorganisaties voor natuur en milieu te vinden die mee gaan tekenen en promoten Dit laatste valt niet mee….wie slim advies heeft…laat het me weten. LovePotionN1! Groet Desiree Rosier   PS de voordelen nog een op een rij: >aantrekkelijke cradle-to-cradle oplossingen initieren & stimuleren <minder verspilling van fosssiele brandstoffen <minder (zwerf)afval <minder dierenleed >meer bewust (consumenten) gedrag >meer bewustzijn tav de kringloop, kosten en effecten >grote lokale betrokkenheid bij de kringloop >grote besparing op kosten, maatschappij, milieu en onze huishoud portemonnaie      

2011-02-05

Permacultuur community tekent niet mee?

Gelukkig kreeg ik wel diverse telefoontjes van bezorgde mensen die mij erop attent maakte; de permacultuur community staat positief tegenover de petitie en de missie.... BEHALVE de oproep om kraanwater te gaan en blijven drinken. Dit past niet bij de filosofie omdat zij uitdragen dat ons kraanwater onze fysiek meer energie kost om te verwerken dan dat het oplevert.  Zij verzochten mij op te nemen een oproep aan overheid en waterleveranciers om schoon en met name gedynamiseerd water te gaan leveren. Ik kies hier niet voor, dit is mij een stap te ver. Mijn streven is dat te realiseren wat we gemakkelijk en snel zelf kunnen doen. En waar in principe iedereen zich al in kan vinden. Voor al dan niet wetenschappelijk minder en meer onderbouwde overige en aanvullende filosofieen, zijn divere actiegroepen en netwerken in het leven geroepen.

+Read more...

Die gun ik hun eigen petitie, lobby en verhaal. Ik ga voor ACT NOW initiatieven die geen onderzoek of verdere motivatie meer nodig hebben voor een groot en divers samengesteld publiek. Tot gauw! Ik kijk ook nog in spannende afwachting uit naar jouw ondertekening.

2011-01-22