You, the petitioner

Café-restaurant De Liefde in het Bilderdijkpark moet blijven

539 signatures

Café-restaurant De Liefde in het Bilderdijkpark moet blijven! Alleen zó blijft het park schoon, veilig & leefbaar. Teken voor verlenging van hun vergunning en ons woonplezier. Een handjevol klagers wil avondsluiting en dus exploitatie onmogelijk maken. Zonde! Teken voor ons park, voor De Liefde!

Petition

We

De omwonenden en andere bezoekers van het Bilderdijkpark

 

establish that:

Dat een paar bewoners bezwaar maken tegen het legaliseren van de normale horecavergunning van café-restaurant De Liefde. Zonder deze vergunning, met normale openingstijden tot middernacht, zal De Liefde het niet redden. Terwijl veruit het grootste deel van de bewoners juist enorm blij is met de komst van de Liefde en nu niet wordt gehoord. Blij want ons park blijft hierdoor veilig, leefbaar, schoon en een prettige ontmoetingsplaats voor de buurt.

 

and request

Wij willen namens de overgrote meerderheid van omwonenden het stadsdeel verzoeken om het belang van de buurt (veiligheid, leefbaarheid en een mooi schoon park) zwaarder te laten wegen dan de irreële eisen van een paar bewoners aan de overkant van het park, die de Liefde s ’avonds willen sluiten. Wij vragen het stadsdeel om de vergunning te legaliseren en een reguliere avondopenstelling tot circa middernacht mogelijk te maken.

The answer

Overeenkomst exploitant en omwonenden over paviljoen De Liefde

De exploitant, enkele omwonenden van het Bilderdijkpark en het stadsdeel hebben overeenstemming bereikt over het gebruik van het paviljoen De Liefde in het Bilderdijkpark 1a. Hiermee komt een einde aan een lange periode van intensief overleg tussen de verschillende partijen.

In de overeenkomst staan afspraken over ruimere openingstijden en maatregelen die door de exploitant genomen worden bij (geluid)overlast. Een van de afspraken is dat De Liefde het hele jaar door tot 24.00 uur mag openblijven, maar dat er na 20.00 uur geen muziek meer gedraaid mag worden. Het terras blijft in de winter tot 20.00 uur en in de zomer (van 1 maart tot 1 november) tot 23.00 uur open.

Begin dit jaar is een mediationtraject gestart tussen de verschillende partijen. De mediation heeft ertoe geleid dat er een gezamenlijk gedragen oplossing is voor het verminderen van de ervaren (geluid)overlast.

Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester: ‘Het stadsdeel is tevreden met het bereikte resultaat waar alle partijen zich in kunnen vinden. Door de ruimere openingstijden kan de exploitant De Liefde op een goede en gezonde manier exploiteren en met de maatregelen wordt rekening gehouden met de omwonenden van het Bilderdijkpark.’

De exploitant, enkele omwonenden en het stadsdeel organiseren op 13 januari 2016 een bewonersbijeenkomst waarin de buurt wordt geïnformeerd over de gemaakte afspraken. Daarnaast ontvangen buurtbewoners een brief met daarin alle informatie.

https://www.amsterdam.nl/west-gebied/nieuws/buurtnieuws-oud-west/nieuws-da-costabuurt/overeenkomst/

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam West 
Petition desk:
Closing date:
2015-01-15 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Rosalie de Boer 

History

Signatures

Updates

Wat is de stand van zaken?

Beste mensen, Bedankt dat jullie in zulke grote getale de petitie hebben ondertekend; 516 ondertekeningen! Wat is nu de stand van zaken? We hebben meerdere malen de heer Bouwmeester, voorzitter van het Dagelijks & Algemeen bestuur van Amsterdam West, en de buurtregisseur mevrouw Rensen gemaild en gebeld met de vraag om een gesprek en het aanbieden van de petitie. Tot op heden hebben wij hier nog geen reactie op gekregen.

+Read more...

Er is pers aandacht geweest over de petitie en de heer Ijkelenstam en Rietman van de bestuurscommissie en portefeuillehouders van de betreffende buurten willen graag bij de aanbieding aanwezig zijn. De heer ijkelenstam opperde om te wachten op de uitkomst van de mediation tussen de exploitant en de twee klagers. Daar zijn wij niet voor. In feite is mediation voor dit bredere 'conflict' niet het geëigende middel. Een deel van de belanghebbenden (wij 516 mensen!) wordt niet gehoord, zoals in een goed proces hoort. De petitie aannemen en in gesprek gaan met de voorstanders zou het mediation traject niet in de weg staan. Het zou juist het stadsdeel helpen om tot een meer gewogen beslissing vanuit de buurt te komen.  Wat is het vervolg? We trachten de komende twee weken toch in gesprek te komen en de petitie aan te bieden. We zijn vastberaden om in ieder geval gehoord te worden. We houden jullie op de hoogte. Groet! Rosalie en Fred  

2015-01-20