U, de petitionaris

Master of Science voor fysiotherapeuten

944 ondertekeningen

Er is een wijziging geweest in het toekennen van titels in het hoger beroepsonderwijs per 1 januari 2014. Fysiotherapeuten met een HBO master mogen zich vanaf nu Master of Science noemen, maar fysiotherapeuten die eerder dezelfde opleiding hebben afgerond niet.

Petitie

Wij

Fysiotherapeuten die een HBO Master hebben afgerond in 2012, 2013 of 2014 zonder MSc titel

 

constateren dat:

In 2010 heeft de Commissie Veerman aanbevelingen gedaan om de titulatuur in het HBO te wijzigen. Volgens Veerman is de juiste titulatuur onmisbaar voor erkenning van de kwaliteit en de herkenning van de waarde van opleidingen in de Europese hoger onderwijsruimte en daar buiten. Indien ten minste 70% van de opleidingen binnen een cluster was geaccrediteerd na 1 januari 2012 gaf de NVAO aan het gehele cluster toestemming om de titels toe te kennen

 

en verzoeken

In de regeling staat vermeld dat de nieuwe titels niet met terugwerkende kracht ingevoerd kunnen worden. Fysiotherapeuten die voor juli 2014 zijn afgestudeerd, kunnen door het onthouden van deze toevoegingen echter nog steeds last ondervinden op de internationale arbeidsmarkt. Gepleit werd voor een spoedige inwerkingtreding van deze regeling. Wij willen dan ook graag met terugwerkende kracht alsnog de titel Master of Science. Bij voorbaat dank!

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
28-02-2015 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
yenta goedhart 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie ingediend bij ministerie

Hallo allemaal, De petitie is inmiddels ingediend bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Nu de reactie nog even afwachten Groeten, Yenta.

31-03-2015