U, de petitionaris

Behoud Amsterdamse abortusklinieken

2.775 ondertekeningen

De twee abortusklinieken in Amsterdam dreigen te worden gesloten vanwege financieel wanbeleid. Het Slotervaartziekenhuis wil de hulpverlening aan de vrouwen overnemen. Als dit doorgaat, wordt de keuzevrijheid van vrouwen om naar een kliniek of ziekenhuis te gaan, op onaanvaardbare wijze ingeperkt.

Petitie

Wij

van het abortuscomité Wij Vrouwen Eisen

 

constateren dat:

dat de klinieken veel waardevolle expertise en ervaring hebben opgebouwd in de afgelopen 40 jaar, zowel medisch, als wat betreft psychosociale begeleiding en voorlichting over anticonceptie en seksualiteit. Sluiting van de klinieken betekent ook dat deze expertise verloren gaat. Daarbij is in de klinieken privacy gewaarborgd en zijn vrouwen verzekerd van kwalitatief hoogwaardige zorg.

 

en verzoeken

Wij doen een klemmend beroep op u alles in het werk te stellen de klinieken te behouden in het belang van ongewenst zwangere vrouwen in Amsterdam en omgeving. De klinieken staan garant voor een kwalitatief zeer goede hulpverlening in Amsterdam. Daarom vragen wij alle vrouwen en mannen die het met ons eens zijn, zo snel mogelijk de petitie te ondertekenen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Staatssecretaris 
Petitieloket:
Einddatum:
08.03.2010 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Gemma Pagano/Hilda Passchier 
Organisatie:
Abortuscomité Wij Vrouwen Eisen 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

BRIEF AAN KAMERLEDEN/MINISTER

Wij Vrouwen EisenPostbus 151801001 MD Amsterdamwij.vrouwen.eisen@xs4all.nlAan:Voorzitter Commissie VWS Tweede KamerP.Smeets@tweedekamer.nlper e-mailAmsterdam, 11 maart 2010Betreft: Petitie Amsterdamse abortuskliniekenGeachte mevrouw Smeets, Eind januari 2010 is het abortuscomité Wij Vrouwen Eisen een petitie Behoud Amsterdamse Abortusklinieken gestart om te voorkomen dat het Amsterdams Centrum voor Seksuele Gezondheid (ACSG / MR 70) en de Oosterparkkliniek zouden sluiten. De ACSG/MR70 kliniek is inmiddels per 1 maart is gesloten.Op 10 maart 2010 is de petitie met 2773 handtekeningen afgesloten.

+Lees meer...

Zoals u aan de handtekeningen kunt zien, hebben vooral de professionals ondertekend. Het zijn artsen, behandelaars en verwijzers, die zelf in hun dagelijkse praktijk met de opvang van ongewenst zwangere vrouwen te maken hebben. Zij ondervinden nu de gevolgen van het sluiten van de ACSG/MR 70 kliniek.  Het bestuur van ACSG/MR70 heeft de kliniek gesloten zonder dat de door haar gewenste voorziening in het Slotervaartziekenhuis gereed was. De directeur van het Slotervaartziekenhuis heeft de toezegging deze gespecialiseerde hulpverlening over te zullen nemen niet op tijd kunnen realiseren. De situatie blijft zeer zorgelijk (zie bericht in Het Parool http://www.parool.nl/parool/nl/265/GEZONDHEID/article/detail/283548/2010/03/11/Abortusartsen-boycotten-Slotervaart.dhtmlDe voormalige Staatssecretaris heeft in het overleg met de Tweedekamercommissie op 10 februari 2010 verklaard zich verantwoordelijk te voelen voor de continuïteit van de abortushulpverlening in Amsterdam en omgeving.Wij Vrouwen Eisen vindt de huidige gang van zaken getuigen van onverantwoord beleid ten aanzien van de continuïteit van de abortushulpverlening. Het is u vast bekend, dat de helft van het aantal in Nederland uitgevoerde abortussen in de twee klinieken te Amsterdam plaatsvond. De vraag om hulpverlening wordt nu opgevangen via overwerk in de overgebleven en slecht behuisde Oosterparkkliniek. Ook wordt doorverwezen naar de klinieken in Heemstede en Leiden. De overige taken van de ACSG/MR70 kliniek - voorlichting over anticonceptie en seksualiteit, vruchtbaarheid, recidivepreventie - zijn deels opgesplitst en ondergebracht bij andere organisaties. De integrale seksuele gezondheidszorg is zodoende verdwenen. De in 40 jaar opgebouwde expertise wordt verkwanseld. Wij protesteren tegen deze gang van zaken. De kliniek had niet gesloten mogen worden, zonder eerst de voortgang van de laagdrempelige en kwalitatief hoogstaande integrale hulpverlening in Amsterdam te garanderen. Wij vragen u als lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de commissie VWS alles te doen om de werkzaamheden van de overgebleven Oosterparkkliniek te Amsterdam in het belang van de hulpvragende vrouwen te waarborgen en dit op te nemen in het overdrachtsdossier voor de nieuwe commissie.  Hoogachtend, Namens abortuscomité Wij Vrouwen Eisen, Gemma PaganoHilda Passchierbijlage: Petitie Behoud Amsterdamse Abortusklinieken met ondertekenaars   PS voor de lezers van deze Nieuwsrubriek: Deze brief is in aangepaste vorm ook aan de Minister gestuurd.   

11.03.2010

PETITIE IS AFGESLOTEN

De petitie Behoud Amsterdamse abortusklinieken is op 10 maart 2010 afgesloten met 2773 handtekeningen. Wij bieden de petitie aan de Minister van Volksgezondheid en de leden van de Tweedekamer commissie aan.

+Lees meer...

Alle fractiesecretarissen krijgen ook een exemplaar met het verzoek het stuk en de begeleidende brief in het overdrachtsdossier voor de nieuwe Tweede Kamer op te nemen. De begeleidende brief bij de petitie zullen wij z.s.m. in deze rubriek Nieuws plaatsen.   Alle ondertekenaars heel erg bedankt!

10.03.2010

Huisartsenkring Amsterdam geschokt

22.02.2010Huisartsen geschokt door plotselinge sluiting van abortuskliniekVanuit de pers heeft de HuisartsenKring Amsterdam moeten vernemen dat het Centrum voor Seksuele Gezondheid in de Sarphatistraat, bekend onder de naam MR'70, al per 1 maart 2010 haar deuren sluit. Het bericht heeft ons verbaasd en verontrust.Bekend waren de financiële problemen naast het conflict tussen bestuur en personeel.

+Lees meer...

Dat nu een besluit genomen is om op zulk een korte termijn de kliniek te sluiten zonder dat er een garantie is voor voldoende capaciteit in de zorgverlening voor vrouwen die een abortus wensen, vinden wij een zeer onwenselijke situatie.Wij verwachten dat al het mogelijke gedaan wordt om te zorgen dat de abortushulpverlening in de Oosterparkkliniek en klinieken in de directe omgeving van Amsterdam op verantwoorde wijze plaats kan vinden.Tot nader order kunnen vrouwen die een zwangerschap willen laten afbreken zich wenden tot:Oosterparkkliniek   CASA Kliniek Amsterdam Sarphatistraat 620 1018 AV Amsterdam T: 088-888 4444 F: 020-693 2152 E: info@casaklinieken.nl W: www.casaklinieken.nl CASA LeidenTelefoon: 088 888 4444website: www.casa.nl Beahuis (voorheen Bloemenhovekliniek)Telefoon: 023-528 98 90www.bloemenhove.nl

22.02.2010