U, de petitionaris

Doorstart | 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling'

1.014 ondertekeningen

Teken aub de petitie en maak door het zetten van uw handtekening kenbaar dat ook u een betere bescherming van de rechten voor zorgafhankelijke ouderen door de politiek in wet en regelgeving geborgd wenst.

Het is namelijk een recht van iedere zorgafhankelijke om te worden gedoucht, om naar de wc te worden gebracht, om aandacht te krijgen. Het is ook een recht om te klagen als rechten worden geschonden.

NOOT 8 december 2014 Doorstart petitie : 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling'Ouderenbescherming Nederland | Nadere toelichting: http://petities.nl/nieuws/doorstart-petitie-stop-onderzorg-ontspoorde-zorg-en-mishandeling

Petitie

Wij

zorgafhankelijke ouderen, hun partners, hun kinderen, hun familie, en hun verzorgenden,

 

constateren dat:

weten uit ervaring dat rechten van ouderen bij verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding onvoldoende beschermd zijn,

 

en verzoeken

dat het huidige 'Klacht en Recht in de Gezondheidszorg' op korte termijn, zorgvuldig en adequaat in het voordeel van zorgafhankelijke ouderen, hun partners, hun familie en hun zorgverleners verbeterd wordt.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
15-06-2015 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Ouderenbescherming Nederland  
Organisatie:
Ouderenbescherming Nederland streeft er naar de petitie 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling' medio 2015 aan te bieden aan de huidige staatssecretaris.  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Doorstart petitie : 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling'

Ouderenbescherming Nederland |  De petitie Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling dateert uit 2010. In 2012 is er tijdens een commissie vergadering zorg in de Tweede Kamer door Ouderenbescherming Nederland samen met een aantal klagers over mishandeling en ontspoorde zorg binnen zorginstellingen, een persoonlijk gesprek  afgedwongen met voormalig staatssecretaris Marlies van Zanten (CDA). Marlies van Zanten beloofde toen, tijdens dat gesprek, dat ze alles op alles zou zetten  de rechten van ouderen die zorg met verblijf ontvangen te borgen.

+Lees meer...

Ze gaf aan dat ze de IGZ de opdracht had gegeven tot het oprichten van een meldpunt en dat er scherper toezicht kwam op klachtafhandeling.  Kort na dit gesprek vond er ook een gesprek plaats geinitieerd vanuit de IGZ tussen Ouderenbescherming Nederland en een aantal leiddinggevende van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tijdens dit gesprek heeft Ouderenbescherming Nederland er op aangedrongen dat het van groot belang is dat zorgmedewerkers, naastbetrokkenen en ouderen die zorg met verblijf ontvangen niet alleen veilig kunnen melden, maar er ook van op aan kunnen dat hetgeen zij melden direct door de IGZ wordt opgepakt en dat de IGZ transparant is over de stappen die zij na een melding zetten.  Helaas hebben de gesprekken met de toenmalige staatssecretaris en de IGZ niet het gewenste resultaat opgeleverd. De toenmalige staatssecretaris heeft volstrekt onvoldoende maatregelen genomen en hoe de IGZ meldingen afhandelt blijft vragen oproepen. Er blijven bij Ouderenbescherming Nederland via de facebookpagina meldingen binnenkomen van zorgmedewerkers, naastbetrokkenen en ouderen over ernstige klachten aan het bed van ouderen die zorg met verblijf ontvangen. Er blijven klachten binnenkomen over hoe de IGZ met meldingen omgaat.   Ouderenbescherming signaleert net als tijdens de gesprekken met voormalig staatssecretaris van Zanten en de IGZ dat klachtprocedures niet of weinig adequaat werken en dat rechten van ouderen die zorg met verblijf ontvangen nog steeds geschonden worden.   Op verzoek van diverse oud-ondertekenaars van de petitie 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling' en van een groot aantal melders heeft Ouderenbescherming Nederland besloten de petitie 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling' nieuw leven in te blazen.   Ouderenbescherming Nederland streeft er naar om medio 2015 een afspraak te maken met de huidige staatssecretaris en opnieuw de inhoud van de petitie te bespreken en er op aan te dringen dat er sancties komen als klachten onbehandeld in een la verdwijnen.   Van dit gesprek zal een verslag gemaakt worden wat te lezen is hier en op de facebookpagina van Ouderenbescherming Nederland te lezen zal zijn.8 december 2014

Petitie 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling'
08-12-2014

Ouderenbescherming Nederland

13-04-2011

DOCHTER STUURT ALLE KAMERLEDEN EN BESTUURDER OSIRA NOODKREET

DOCHTER STUURT ALLE KAMERLEDEN EN BESTUURDER OSIRA NOODKREET       Geschreven door Martoeska Molenveld-Fein    woensdag, 13 april 2011 17:14 13 april 2011NOODKREET!!!Geachte voorzitter van de Raad van Bestuur Osira-Amstelring , meneer van Dam, Afgelopen vrijdag 8 april was ik op weg naar u. Ik werd onderweg onwel.

+Lees meer...

Ben vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. Door deze omstandigheid meldde ik u dat ik niet aanwezig kon zijn op het gesprek met u. Ik krijg nu zonder met u gesproken te hebben een bericht van dr xxx. Hij nodigt mij uit. Ik kan onmogelijk met de meneer in gesprek. Ik heb correspondentie waarin de volgende zin staat, ik citeer : 'artsenoverleg: bijna altijd gekleurd door een langdurig conflict tussen de eindverantwoordelijk arts Raymakers en s.o.g van der Schalk. Dit geeft een onveilige sfeer. Later kwam daar nog een 2e conflict bij tussen 2 andere s.o.g.s.' In de media is aandacht over het ontslag van de schrijver van de brief waar ik bovenstaande zin citeer. De brief is te gruwelijk voor woorden. Er staan zaken in die volstrekt helder maken hoe ernstig de situatie bij Osira is.Ik heb over een en ander contact met de inspectie en ik heb aangiftes gedaan over mishandeling van mijn moeder.U zei op de radio dat u mijn moeders dossier niet kende.Inmiddels ben ik na uw uitnodiging geintimideerd door de heer xxx, mevrouw xxx en een wijkagent.Ik heb van alle gesprekken bandopnames!Ik ga in geen geval in gesprek met dr xxx.Die man is op basis wat ik aan correspondentie bezit een volstrekt onbetrouwbare partij om mee in gesprek te gaan. Ik stuur deze mail aan alle Kamerleden en aan u.Ik wil dat u mij helpt uit de nachtmerrie waar ik als terecht klagende dochter in terecht ben gekomen. Om mijn verzoek aan u kracht bij te zetten heb ik Ouderenbescherming Nederland verzocht deze brief aan u en alle Kamerleden op hun site Openbaar te maken.Ik heb heel veel geluidsopnames.Het is niet pluis binnen de Klinker waar mijn moeder verblijft.Ik begrijp niet dat de inspectie niet harder heeft ingegrepen.De klacht binnen Bernardus van die mevrouw die Korsokow heeft is mij bekend. Mijn klachten zijn ernstiger en ik krijg er gezondheidsklachten door.Ik lag op de hartbewaking en heb een hersenscan en een ruggenprik gehad om een hersenbloeding uit te sluiten.Allemaal omdat de spanning mij teveel wordt omdat niemand naar mij luistert.Dit kan niet zo doorgaan!Ik wil dat u heel snel schoon schip maakt binnen uw organisatie en de artsen die fout zijn uit uw organisatie verwijderd.Ik ben in het bezit van een brief waarin buitengewone kwalijke praktijken van artsen benoemd worden.Ik weet dat er Kamerleden zijn inhoud van de brief kennen. Ik verzoek u om een gesprek, ik ben echt in nood en ben heel erg bang dat mijn moeder nog meer nare dingen overkomt.U heft de postitie om een halt te roepen aan de misstanden. U heeft mijn mail adres.Martoeska Molenveld-Fein?Cc alle Kamerleden en Ouderenbescherming Nederland   Noot Mevrouw Molenveld-Fein laat Ouderenbescherming Nederland weten dat zij de heer van Dam bovenstaande brief per fax en aangetekend heeft toegezonden. Media contacten via Ouderenbescherming Nederland    

DOCHTER STUURT ALLE KAMERLEDEN EN BESTUURDER OSIRA NOODKREET
13-04-2011