205 ondertekeningen

Geen toegangsweg naar kasteellocatie door Spittershoek Almere Haven!

De gemeente wil een toegangsweg naar de kasteellocatie aanleggen door Spittershoek (gebiedsontwikkelingsplan Centrum Weerwater). Terwijl in het Tracébesluit een ontsluiting vanaf de A6 over de Oude Waterlandseweg is opgenomen.

PETITIE

Wij

Bewoners en gebruikers van Spittershoek, alsmede iedereen die Spittershoek en het groen in Almere een warm hart toedraagt,

constateren

-Dat in tegenstelling tot het beoogde doel van het gebiedsontwikkelingsplan Centrum Weerwater, deze weg de groene functie van de oostelijke Groene Wig niet versterkt, maar daar afbreuk aan doet;
-Dat de groene kwaliteit en de leefbaarheid van Spittershoek en directe omgeving, door deze weg ernstig zal worden aangetast;
-Dat deze weg een bedreiging is voor de veiligheid van gebruikers en passanten op Spittershoek;
-Dat deze weg een aantasting is van het gezonde leefklimaat van Spittershoek;
-Dat de rechtstreekse nadelige gevolgen van de aanleg van deze weg voor de vele gebruikers van Spittershoek (volkstuinders, stadsweiden en passanten) niet in verhouding staat tot de eventuele nadelen voor de bereikbaarheid van eventuele bewoners/bedrijven bij het kasteel in de toekomst.

en verzoeken

De gemeenteraad van Almere de kwaliteit van de Oostelijke Groene Wig -waaronder Spittershoek met de huidige bestemming- te waarborgen en het College van B&W te vragen deze ontsluitingsweg naar de kasteellocatie niet door Spittershoek aan te leggen, maar gebruik te maken van de oplossing zoals in het Tracébsluit is opgenomen: namelijk een ontsluiting vanaf de afslag van de A6 naar de kasteellocatie over de Oude Waterlandseweg.
En dat er in ieder geval goed overleg zal plaatsvinden met rechtstreeks belanghebbenden.

Deze petitie heeft status afgerond en is daarom niet ondertekenbaar.

 • meer dan 3 jaar geleden Beppy van Wijk - van Groeningen Almere
 • meer dan 3 jaar geleden N.W. Torsing Almere
 • meer dan 3 jaar geleden A.A. Koedam Almere bewoner Gildemark
 • meer dan 3 jaar geleden M. Kloosterman en E. KLoosterman Sportmark te Almere Haven Veel aanwezig op de spittershoek
 • meer dan 3 jaar geleden Remco Gommers Almere bewoner De Steiger, Almere-Haven
 • meer dan 3 jaar geleden anoniem
 • meer dan 3 jaar geleden Rob maatman gildemark 109
 • meer dan 3 jaar geleden anoniem
 • meer dan 3 jaar geleden Vienna van Rijn Almere
 • meer dan 3 jaar geleden Bestuur van de Belangen Vereniging Stadsweiden Almere BVSA , namens bestuur Bert Gijsberts , voorzitter. Almere Bert Gijsberts , voorzitter namens gehele vereniging
 • meer dan 3 jaar geleden anoniem
 • meer dan 3 jaar geleden anoniem
 • meer dan 3 jaar geleden J. Westerhof-Faasse Almere-Haven
 • meer dan 3 jaar geleden ina verheugd almere bewoonster noordmark
 • meer dan 3 jaar geleden anoniem
 • meer dan 3 jaar geleden Paul van Wilgenburg ALMERE Haven
 • meer dan 3 jaar geleden G van den Heuvel Almere
 • meer dan 3 jaar geleden M.J. v.d. Meulen Buitenhof 21, 1354 GJ Almere Haven
 • meer dan 3 jaar geleden Albertine van der Worp Almere
 • meer dan 3 jaar geleden Joke Fonck Almere Tuinder Spittershoek
 • meer dan 3 jaar geleden Mikey vreugdenhil Almere haven Tuinder
 • meer dan 3 jaar geleden Jac preldzic Almere haven Wij genieten en eten van onze volkstuin
 • meer dan 3 jaar geleden Cilla van Tilburg Almere
 • meer dan 3 jaar geleden C.M.G. Water Almere
 • meer dan 3 jaar geleden Marij Degen, moeder van 2 tuinders splittershoek Sneek
 • meer dan 3 jaar geleden Hans Bolt Almere Tuinder Spittershoek
 • meer dan 3 jaar geleden Sandra Degen Almere Tuinder
 • meer dan 3 jaar geleden Jordy krone Almere Tuinder spittershoek
 • meer dan 3 jaar geleden anoniem
 • meer dan 3 jaar geleden S.N.ketelaars Almere Tuinder op de spittershoek
 • meer dan 3 jaar geleden Robin Kunst Almere
 • meer dan 3 jaar geleden Theo Holtslag Tuinder op spittershoek sinds 1988. Almere Haven. Hofmark.
 • meer dan 3 jaar geleden menjur ossel Almere
 • meer dan 3 jaar geleden Ellen van den Berg Almere Haven
 • meer dan 3 jaar geleden Maxim Troost Amsterdam
 • meer dan 3 jaar geleden anoniem
 • meer dan 3 jaar geleden anoniem
 • meer dan 3 jaar geleden Ed de la Chambre Almere
 • meer dan 3 jaar geleden anoniem
 • meer dan 3 jaar geleden anoniem
 • meer dan 3 jaar geleden Mieke Brander Amsterdam TUINDER
 • meer dan 3 jaar geleden Ria Scharn-Luijben Almere
 • meer dan 3 jaar geleden j.ouderdorp redemark 20 1355 lb almere-haven
 • meer dan 3 jaar geleden Nico van Eijk Hofmark 193 Almere-haven Tuinder van de Kluitenduikers, die NU geniet van groen zonder stank van uitlaatgassen
 • meer dan 3 jaar geleden Milia Mot Almere, Hofmark 210
 • meer dan 3 jaar geleden anoniem
 • meer dan 3 jaar geleden Dirk Rietkerk Almere Bewoner Sportmark
 • meer dan 3 jaar geleden Dirk Vlaar Almere-Haven buurtbewoner
 • meer dan 3 jaar geleden R.A. Elias Almere
 • meer dan 3 jaar geleden Annemarie Warnau Almere

Blader door alle 205 ondertekeningen via alle ondertekeningen.