205 ondertekeningen

Geen toegangsweg naar kasteellocatie door Spittershoek Almere Haven!

De gemeente wil een toegangsweg naar de kasteellocatie aanleggen door Spittershoek (gebiedsontwikkelingsplan Centrum Weerwater). Terwijl in het Tracébesluit een ontsluiting vanaf de A6 over de Oude Waterlandseweg is opgenomen.

PETITIE

Wij

Bewoners en gebruikers van Spittershoek, alsmede iedereen die Spittershoek en het groen in Almere een warm hart toedraagt,

constateren

-Dat in tegenstelling tot het beoogde doel van het gebiedsontwikkelingsplan Centrum Weerwater, deze weg de groene functie van de oostelijke Groene Wig niet versterkt, maar daar afbreuk aan doet;
-Dat de groene kwaliteit en de leefbaarheid van Spittershoek en directe omgeving, door deze weg ernstig zal worden aangetast;
-Dat deze weg een bedreiging is voor de veiligheid van gebruikers en passanten op Spittershoek;
-Dat deze weg een aantasting is van het gezonde leefklimaat van Spittershoek;
-Dat de rechtstreekse nadelige gevolgen van de aanleg van deze weg voor de vele gebruikers van Spittershoek (volkstuinders, stadsweiden en passanten) niet in verhouding staat tot de eventuele nadelen voor de bereikbaarheid van eventuele bewoners/bedrijven bij het kasteel in de toekomst.

en verzoeken

De gemeenteraad van Almere de kwaliteit van de Oostelijke Groene Wig -waaronder Spittershoek met de huidige bestemming- te waarborgen en het College van B&W te vragen deze ontsluitingsweg naar de kasteellocatie niet door Spittershoek aan te leggen, maar gebruik te maken van de oplossing zoals in het Tracébsluit is opgenomen: namelijk een ontsluiting vanaf de afslag van de A6 naar de kasteellocatie over de Oude Waterlandseweg.
En dat er in ieder geval goed overleg zal plaatsvinden met rechtstreeks belanghebbenden.

Deze petitie heeft status in behandeling en is daarom niet ondertekenbaar.

 • ongeveer 3 jaar geleden Beppy van Wijk - van Groeningen Almere
 • ongeveer 3 jaar geleden N.W. Torsing Almere
 • ongeveer 3 jaar geleden A.A. Koedam Almere bewoner Gildemark
 • ongeveer 3 jaar geleden M. Kloosterman en E. KLoosterman Sportmark te Almere Haven Veel aanwezig op de spittershoek
 • ongeveer 3 jaar geleden Remco Gommers Almere bewoner De Steiger, Almere-Haven
 • ongeveer 3 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 3 jaar geleden Rob maatman gildemark 109
 • ongeveer 3 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 3 jaar geleden Vienna van Rijn Almere
 • ongeveer 3 jaar geleden Bestuur van de Belangen Vereniging Stadsweiden Almere BVSA , namens bestuur Bert Gijsberts , voorzitter. Almere Bert Gijsberts , voorzitter namens gehele vereniging
 • ongeveer 3 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 3 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 3 jaar geleden J. Westerhof-Faasse Almere-Haven
 • ongeveer 3 jaar geleden ina verheugd almere bewoonster noordmark
 • ongeveer 3 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 3 jaar geleden Paul van Wilgenburg ALMERE Haven
 • ongeveer 3 jaar geleden G van den Heuvel Almere
 • ongeveer 3 jaar geleden M.J. v.d. Meulen Buitenhof 21, 1354 GJ Almere Haven
 • ongeveer 3 jaar geleden Albertine van der Worp Almere
 • ongeveer 3 jaar geleden Joke Fonck Almere Tuinder Spittershoek
 • ongeveer 3 jaar geleden Mikey vreugdenhil Almere haven Tuinder
 • ongeveer 3 jaar geleden Jac preldzic Almere haven Wij genieten en eten van onze volkstuin
 • ongeveer 3 jaar geleden Cilla van Tilburg Almere
 • ongeveer 3 jaar geleden C.M.G. Water Almere
 • ongeveer 3 jaar geleden Marij Degen, moeder van 2 tuinders splittershoek Sneek
 • ongeveer 3 jaar geleden Hans Bolt Almere Tuinder Spittershoek
 • ongeveer 3 jaar geleden Sandra Degen Almere Tuinder
 • ongeveer 3 jaar geleden Jordy krone Almere Tuinder spittershoek
 • ongeveer 3 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 3 jaar geleden S.N.ketelaars Almere Tuinder op de spittershoek
 • ongeveer 3 jaar geleden Robin Kunst Almere
 • ongeveer 3 jaar geleden Theo Holtslag Tuinder op spittershoek sinds 1988. Almere Haven. Hofmark.
 • ongeveer 3 jaar geleden menjur ossel Almere
 • ongeveer 3 jaar geleden Ellen van den Berg Almere Haven
 • ongeveer 3 jaar geleden Maxim Troost Amsterdam
 • ongeveer 3 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 3 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 3 jaar geleden Ed de la Chambre Almere
 • ongeveer 3 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 3 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 3 jaar geleden Mieke Brander Amsterdam TUINDER
 • ongeveer 3 jaar geleden Ria Scharn-Luijben Almere
 • ongeveer 3 jaar geleden j.ouderdorp redemark 20 1355 lb almere-haven
 • ongeveer 3 jaar geleden Nico van Eijk Hofmark 193 Almere-haven Tuinder van de Kluitenduikers, die NU geniet van groen zonder stank van uitlaatgassen
 • ongeveer 3 jaar geleden Milia Mot Almere, Hofmark 210
 • ongeveer 3 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 3 jaar geleden Dirk Rietkerk Almere Bewoner Sportmark
 • ongeveer 3 jaar geleden Dirk Vlaar Almere-Haven buurtbewoner
 • ongeveer 3 jaar geleden R.A. Elias Almere
 • ongeveer 3 jaar geleden Annemarie Warnau Almere

Blader door alle 205 ondertekeningen via alle ondertekeningen.