9 ondertekeningen

Bewoners van Heerenveen Centrum-West

Sneeuw29-1-04-compagnonstraat

Heerenveen lijkt alles er aan te doen om mensen mond-dood te maken op gebied van de Overlegwet ( 01-01-2009) en het BBSH. Wat nog steeds qua rechten achtergehouden wordt als het de om sociale huursector gaat. Inspraak wordt via sluipwegen in klankbordgroepen gegoten waar juist geen inspraak mogelijk is.
Bewoners van Centrum-West in Heerenveen zijn het daar niet mee eens; de route indiening klacht op basis van de woningwet werd gevolgd echter afd. Handhaving liet de zaak gewoon liggen. Na anderhalf jaar en ná diverse achterkamertjes politiek ontvingen de bewoners een gegrondverklaring van de 2e klacht dat anderhalf jaar wel erg lang was om de eigen regelgeving te hanteren. Ook de Verhuurder liet de klacht(en) liggen en werd de Aedes-codecommissie benaderd. Tegenwerking ivm de bewoners van Centrum-West die tégen sloop stemden van deze woningen en later via de enquete-formulieren per woning ( met hulp vd woonbond) de diverse ongezonde ontstane situaties beschreven. ( waaronder schimmelvorming wegens lekkages die niet werden gerepareerd).
Nu bijna 2 jaar later werd minimaal iets gedaan(afgedwongen) echter lijkt men in feite zelf schuldig te zijn aan de verloedering.
Men geeft allerlei redenen op om te slopen maar de hoofdreden is dat sportstad infrastructuur behoeft dus de historie moet gaan inleveren om deze reden.
Wij zijn het daar niet mee eens.
Help ons via deze petitie!!

PETITIE

Wij

Bewonerscommissie Heerenveen Centrum-West

constateren

dat inspraak van burgers vóór een voorstel door B&W aan de gemeenteraad dient plaats te vinden met betrekking tot sloopplannen. In plaats van dat er achterstevoren gewerkt wordt en er panden van vóór het ontstaan van Heerenveen verdwijnen.

Architect A.Baart 1920

De bewoners/omwonenden zijn tégen sloop echter vóór onderhoud op basis van het Bouwbesluit 2003 bestaande bouw.

en verzoeken

de gemeenteraad om een herziening van het bestemmingsplan mogelijk te maken.

Deze petitie heeft status te behandelen en is daarom niet ondertekenbaar.

  • meer dan 6 jaar geleden Fabian Nett Voorhout
  • bijna 7 jaar geleden Sebastiaan C. Bronkhorst Amersfoort Actief lid politieke partij
  • bijna 7 jaar geleden trijntje hoogendam amsterdam biologische boer
  • bijna 7 jaar geleden Ad Meertens Tilburg Projectleider / Pre-pensioen
  • bijna 7 jaar geleden Koen van Venetië Den Haag huurder
  • ongeveer 7 jaar geleden anoniem
  • ongeveer 7 jaar geleden Y.P Heerenveen wonende
  • ongeveer 7 jaar geleden anoniem