U, de petitionaris

Nieuws

Ondertekeningen op 23 april tussen 4:23 en 13:43 verloren

Na de verhuizing van onze servers op vrijdag 23 april 2021 zijn de disks daarin vastgelopen. Kort na het herstarten van petities.nl gebeurde dat. Niet zo vreemd, want ze draaiden sinds 2015 zonder onderbreking.

We hebben ervoor gekozen om terug te vallen op een backup van 6 uur die ochtend en alle ondertekeningen die in de tussentijd waren gezet als verloren te beschouwen. Het is bijzonder arbeidsintensief voor ons om die terug te zetten en het waren er niet veel. Tussen 10:20 en 13:08 waren we namelijk onbereikbaar door de verhuizing.

We hebben nu ook gekozen voor een technische oplossing waarbij diskfalen geen dataverlies betekent. Dat waren we van plan om na de verhuizing te doen zonder dat u het zou merken, maar in plaats daarvan hebben we dat noodgedwongen gedaan terwijl de website vrijdag de hele dag uit bleef.

Wij bieden u onze excuses hiervoor aan!

Weet u niet zeker of uw ondertekening wel of niet geregistreerd staat? Teken gerust opnieuw, want een ondertekening wordt nooit dubbel geregistreerd. U krijgt opnieuw een link om uw ondertekening te bevestigen, of die al bestaat of niet. In het eerste geval staat er wel een datum bij. In de e-mail zelf en op de bevestingspagina.

24-04-2021

Alumni

Helaas vergeten nogal wat alumni IR voor hun naam te zetten, of te vermelden dat ze alumnus zijn. Jammer. Ik tel nu ca 150 Ir's waaronder een reeks Dr.

+Lees meer...

Ir.'s en twee Prof.Dr.Ir.'s

Vergeten de e-mail te verzenden

Men vergeet nog wel eens de bevestiging e-mail te verzenden. En dan telt je stem niet mee!.

Hugo de Jonge belooft 2e prik Janssen voor 28 januari - Nos 3-12-2021

Iedereen die een boosterprik wil hebben, kan die krijgen in de zevende maand na de laatste vaccinatie. Dat zegt minister De Jonge over de inhaalslag die hij wil maken in de boostercampagne.

+Lees meer...

De 1x Janssen groep van 1967 en 1968 kreeg de prik op 28 mei en de groep van 1976 op 2 juni. Ik ga er vanuit dat de Jonge daarbij bedacht heeft dat dat betekent dat bij de huidige volgorde op leeftijd er voor 2 februari 6.003.539 prikken moeten zijn gezet. 6.003.539 is het aantal gevaccineerden in de groep 1975-1930 en eerder.

https://nos.nl/artikel/2408069-de-jonge-zeven-maanden-na-laatste-vaccinatie-boosterprik-voor-wie-wil https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/cijfers-vaccinatieprogramma

Petitie aanbieden?

Het wordt tijd om na te denken over de volgende stap. Op welk moment verzoek ik om een afspraak om de petitie te kunnen aanbieden? Voor de kerst? Zodat het college nog even kan nadenken? Of vlak voor de benoeming?

Het brengt mij tot de vraag waarom het college nog geen teken van leven heeft gegeven. Dat lijkt mij uiterst onverstandig van de heeren (M/V).

Intussen heeft een aantal alumni hun bijdragen aan het Universiteitsfonds stopgezet.

Jhr.

+Lees meer...

Ir. Egbert de Beyer heeft aangekond zijn bul terug te sturen, zodra de benoeming een feit is. Ook dat idee groeit bij meerdere alumni.

Gisteren werd ik geïnterviewd door de wetenschapsredacteur van Delta, TU Delft.

Kortom: de deining neemt toe.

Jan Asselbergs

Good day.

This petition is time sensitive, can it please be approved so that we can start getting signatures. We need to present this to the Tweedekamer so that the travelban gets lifted.

I also explained that the petition can not be in Dutch , as people will be signing is from all over the world.

+Lees meer...

Shortening it also takes out the whole heart of the petition.

Informatie bijeenkomst 30 november 2021

Onze dank gaat uit naar Paul Hoefsloot en het NLVi voor het bieden van een plek voor de bijeenkomst en de bemiddeling tussen de partijen. Paul Hoefsloot heeft beloofd ons te blijven steunen in onze strijd en ziet de noodzaak in van het bestaan van een plek waar dienstslachtoffers en veteranen in alle rust kunnen wonen.

We hebben lang uitgekeken naar 30 november om eindelijk geïnformeerd te worden over alle ontwikkelingen, maar helaas hebben we ons gestelde doel “verminderen onrust en behouden terrein enz.” niet gehaald.

+Lees meer...

Dat had diverse oorzaken. De gesprekken verliepen via videoverbinding en tijdsgebrek. In feite hebben we alleen aan Heuvelrug Wonen onze vragen kunnen stellen. Zoals toegezegd proberen we bij alle partijen nog een vervolgafspraak te maken. Heuvelrug Wonen en NLVi staan al gepland. Er zijn een aantal zaken duidelijk geworden. 1. Onze woningen en appartementen zijn sociale woningen waar wettelijke regels van toepassing zijn. 2. De doelgroep op het terrein krijgt geen voorrang meer.

Heuvelrug Wonen wil meewerken onze doelstelling te behalen en met een 3e partij onderhandelen. De gemeente gaat verder onderzoeken of alles correct verloopt volgens het bestemmingsplan. De nieuwe voorzitter van de BNMO stelde ook kritische vragen. Wij gaan nu proberen om voor 1 januari alle betrokken partijen individueel een vervolgoverleg te houden om op alle overige vragen antwoord te krijgen. Tevens zijn zowel de ombudsman en de IGK nog voor ons aan het werk.

Het is de bedoeling als de gesprekken gevoerd zijn om in januari een moment te kiezen om de handtekeningen aan te bieden. We denken nu aan de minister van defensie.

Een herstelbewijs na het aantonen van natuurlijke antistoffen wordt ontraden door het OMT. Er is genoeg onderzoek dat laat zien dat natuurlijke immuniteit effectiever is en langer standhoud dan immuniteit na vaccinatie.

Dit is ook bekend bij het OMT. Toch geeft een vaccinatie voor onbepaalde tijd een vrijstelling van maatregelen en is dit na een natuurlijke infectie niet het geval.

+Lees meer...

Dit is een vreemd besluit dat ingaat tegen de wetenschap.Lees het volledige artikel van Maurice hier: https://www.maurice.nl/2021/11/25/als-beste-beschermd-maar-toch-buitengesloten/?fbclid=IwAR15xxHBMthem8D8OqBCFWbe_Xqa8ybns2GKZsPCsRldPEwIXhbI9RJGU

Eredoctoraten TU-Delft: Wie past er niet in de lijst?

Hier vindt u de trotse lijst van eredoctoraten.

Zoals u kunt zien allemaal wetenschappers.

Wat moet Frans Timmermans op die lijst?.