U, de petitionaris

Nieuwtjes

Jonge vrijwilliger gezocht om Petities.nl uit te leggen op Docentendag Maatschappijleer 2018

Elk jaar komen de docenten maatschappijleer in Nederland bij elkaar in Den Haag. Ze lopen dan ook over een informatiemarkt waar Stichting Petities.nl voor het eerst een stand wil nemen.

We zoeken nog een extra vrijwilliger die kan helpen uitleggen dat jongeren op een leuke manier veel kunnen leren over onze democratie door een petitie te starten en te overhandigen aan gemeenteraad of parlement. "Het motiveert enorm dat je voor een kwestie die jou zelf interesseert ook op eigen initiatief wat kan betekenen" is de boodschap die je moet kunnen uitleggen.

Ben je vrijdag 8 februari 2018 beschikbaar en past deze klus goed bij je? Schrijf het in een e-mail naar webmaster@petities.nl.

  • Gebruik 'over petities.nl' als startpunt om over ons te lezen.

  • Vooral jongeren die zelf een petitie voltooiden hebben een streepje voor.

  • Je kan je (vroegere) docent maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen of Loopbaan & Burgerschap misschien opgeven als referentie van wie we ook kunnen horen dat je een goede kandidaat hiervoor bent.

Als alles goed ging krijg je na afloop een aanbevelingsbrief over je werk en toekomstige werkgevers kunnen dat bij ons weer navragen.

31-08-2017

Petitie Laat rekenen meetellen in het mbo

100 ondertekeningen zijn gepasseerd, and still counting....

Ook mensen van Topparken willen bomen behouden

Al u de lijst van mensen ziet die meedoen met de petitie, dan is het niet gek dat ze van buiten de gemeenten Zuidplas en Capelle aan den IJssel komen. Het zijn de eigenaren van een chalet op Topparken die de bomen niet kwijt willen..

06-12-2018 | Petitie Behoud bomen Hitlandselaan

Vanavond bij Radio Rijnmond

Na driekwartier praten bij de lokale Omroep Zuidplas vanmorgen, gaan we ons woordje doen bij Radio Rijnmond. Dit wordt vanavond uitgezonden samen met een interview met voorzitter van het recreatieschap Daan de Haas..

06-12-2018 | Petitie Behoud bomen Hitlandselaan

Mevrouw van Straaten moet op het Farel College blijven!!

Teken deze petitie en kom in actie om mevrouw van Straaten te laten blijven op het Farel College. Ze is een geweldige docent en staat altijd voor iedereen klaar!.

06-12-2018 | Petitie van Straaten MOET blijven!

De eerste reacties lopen binnen. Pers pakt het op.

Morgen om 11 uur zitten we bij Lokale Omroep Zuidplas. Gouwe IJssel Nieuws besteedt er morgen aandacht aan. Veel positieve reacties en mensen die het bericht delen. .

05-12-2018 | Petitie Behoud bomen Hitlandselaan

Sint en Piet komen langs Knoop38

Sint en Piet waren echt verrast Wat is Overbetuwe toch Overbelast! Ik zie daar bij de 38ste Knoop Daar gaat de hele boel overhoop

Eerst kwam de A15 voor al het verkeer Maar die weg staat steeds vast en loopt dus niet meer Daarna moesten omwonenden boeten Met de trein door hun tuin van de Betuweroute

Toen kwam Park15 dus nog meer verkeer De vrachtwagens gaan dag en nacht heen en weer En nu wil de provincie een Railterminal Dat vond de Sint helemaal veel te dol

Er wonen daar mensen, zei Sint tegen Piet Maar Provincie en gemeente die zien dat maar niet Die verwachten alleen economisch gewin Ze drukken hard door en doen hun eigen zin

De mensen die er wonen die zijn heel bezorgd Want hun fietsroute wordt onvoldoende geborgd Met fietsen naar school komen kinderen in gevaar Want het zware verkeer dat kruisen ze daar

De Sint vindt dat echte een heel slecht idee Dus provincie en gemeente hup stop er nu mee! Kom mensen, vorm met ons een tegen-coalitie En teken direct de STOP DE RAILTERMINAL - petitie.

'Herbouw' donjon gaat definitief niet door!

Goed nieuws! De 'herbouw' van de donjon gaat definitief niet door.

De Gelderlander .

Studentenclub wil graag samenwerken.

Hieronder het gespreksverslag dat ik had met de voorzitter van de studentenschaakvereniging op 27 november j.l..

Beste Christopher, Vandaag hebben we uitgebreid kennisgemaakt. Hieronder een beschrijving van hoe ik jullie situatie en ambitie interpreteer. Het studenteninitiatief is een formele stichting gelieerd aan UM Sport.

+Lees meer...

De stichting is begin dit academisch jaar opgericht (september 2018). Twee ervaren clubschakers met een rating van boven de 2000 nemen zitting in het bestuur: Christopher Brookes is de voorzitter, Laurids Stockert secretaris. Het derde bestuurslid, de penningmeester heb ik niet ontmoet. Wekelijks op dinsdagavond komen een handje vol studenten (ca. 6 leden) bij elkaar in een zaal van de moderne sportaccommodatie naast het ziekenhuis in Randwyck. De zaal wordt ter beschikking gesteld door de universiteit. Er zijn helaas geen barfaciliteiten en de accommodatie sluit om 23:30. De samenwerking met UM Sport is een uitdaging. Om van de schaakactiviteiten gebruik te kunnen maken moeten studenten namelijk eerst lid worden van UM sport voor ca. 100 euro per jaar. Voor de schaakactiviteit komt daar nog een bedrag bovenop. Voor studenten van HS Zuyd is het nog duurder. Een schakend studentenlid die enkel zou willen schaken is dus duurder uit dan bij een reguliere vereniging en is dan nog niet eens lid van de schaakbond en kan dus geen formele competitiewedstrijden spelen. Een bestuurslid van het studenteninitiatief heeft tijdens een oriëntatiefase kennisgemaakt met de schaakvereniging Maastricht in de Romein. De atmosfeer in de Romein sloot niet aan bij de schaakbeleving waar de studenten naar op zoek waren. Nu de mogelijkheid zich voordoet om zich mogelijkerwijs aan te sluiten bij schaakactiviteiten in de sporthal de Geusselt, is het een heel ander verhaal. Het studentenschaakinitiatief zou zich graag aansluiten bij schaakactiviteiten in de Geusselt. Bij voorkeur wanneer MagnusMosa en de schaakvereniging Maastricht de handen ineen zouden slaan. Daarmee zou een rijk en modern schaakaanbod, waar ook de studenten behoefte aan hebben gestalte kunnen krijgen. Het is de ervaring van het initiatief dat de huidige deelnemers het leuk vinden om les te krijgen, maar graag na afloop van een training een potje zouden willen spelen met de mogelijkheid om een drankje te nuttigen. Het studenteninitiatief spreekt de intentie uit om samen te werken met de initiatieven van MagnusMosa, waarbij het de voorkeur zou hebben wanneer ook de vereniging Maastricht zich hierbij zou voegen. De dinsdagavond heeft de voorkeur. Graag zouden de studenten afspraken maken met UM Sport, zodat deze zich als communicatiepartner van het studentenschaakinitiatief ontplooit. Verder is er geen behoefte aan ondersteuning, maar ook geen verplichting van studenten om een sportkaart af te nemen voor deelname aan de schaakactiviteiten. Dit werkt namelijk alleen maar drempelverhogend. Hans Hoornstra geeft aan dat er binnen de vereniging Maastricht diverse (bestuurs)leden zijn die lange staat van dienst hebben binnen de universiteit en mogelijk samen met de studenten het gesprek met UM sport zouden willen voeren. Immers, de universiteit heeft er wel baat bij dat er een studentenschaakvereniging of -aanbod is, maar moet ook onderkennen dat de faciliteiten en financiële constructies die ontworpen zijn voor fysieke sporten niet goed aansluiten bij een denksport als schaken. De gesprekken die de studenten met UM Sport zelfstandig voeren, leveren niet het gewenste resultaat op, omdat UM Sport vasthoudt aan de reguliere (financiële) constructies van fysieke sporten. Hans Hoornstra geeft aan dat hij zich binnen de vereniging hard zal maken voor het samenbrengen van de initiatieven in de Geusselt. Mocht dit niet lukken dan ligt altijd nog de mogelijkheid open voor MagnusMosa en de studenten om samen te werken. Maar dat is plan B. Mocht het tot een samenwerking komen dan zou het de intentie moeten zijn om studenten voor een zo aantrekkelijk mogelijke prijs deel te laten nemen aan de schaakactiviteiten in de Geusselt. Dat zou impliceren dat de studenten bijvoorbeeld geen lid worden van de bond. Mocht het lukken om UM sport als communicatiepartner naar studenten duurzaam aan te sluiten, is het de verwachting dat alle partijen hier baat bij hebben.