U, de petitionaris

Nieuwtjes

Antwoord van de minister op 15 januari 2018

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 januari 2018

Op 16 november 2017 ontving ik het verzoek om een reactie op de aan uw Kamer aangeboden petitie van de heer Kromhout te Weesp over het belang van kunst- en cultuuronderwijs in multicultureel Nederland. Hierbij voldoe ik aan dit verzoek.

Ik onderschrijf het belang van kunst- en cultuuronderwijs in een multiculturele context. Dit onderwerp staat al langere tijd op de agenda van het Ministerie van OCW.

De petitie sluit aan op verschillende programma’s en regelingen die kunst en cultuur binnen en buiten het onderwijs stimuleren.1 Ik licht er hier twee uit:

  • OCW financiert Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek voor de ondersteuning van bibliotheken bij het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school. Met de Bibliotheek op school creëert de bibliotheek een aantrekkelijke leesomgeving op scholen met een gevarieerde, doelgroepgerichte collectie boeken en materialen, adviseert de bibliotheek de school over leesplezier en worden er allerlei activiteiten op school georganiseerd die leesplezier en taalontwikkeling stimuleren. Daarnaast worden leerkrachten opgeleid tot leescoördinator. Eind 2016 deed 85% van de bibliotheken mee aan de Bibliotheek op school en werden er 562.500 kinderen bereikt op basisscholen.2

  • Dit jaar is de stimuleringsregeling Cultuurbegeleider gestart. Deze regeling is een subsidie voor leerkrachten om zich te kunnen bijscholen tot Cultuurbegeleiders om het cultuuronderwijs te professionaliseren en te optimaliseren. Deze regeling kent een looptijd van 4 jaar waarbij er ongeveer 700 leerkrachten kunnen worden gestimuleerd de opleiding te volgen.

Enkele thema’s uit de petitie zijn ook benoemd in moties, die door uw Kamer zijn ingediend tijdens de behandeling van de cultuurbegroting. Het gaat hierbij om de volgende aangenomen moties: de motie over het terugdringen van laaggeletterdheid 3 van de leden Rog en Bergkamp, de motie over zicht krijgen op de niet-bezoeker bij culturele voorstellingen4 van het lid Bergkamp, de motie over bibliotheektoegang voor iedereen5 van het lid Asscher, de motie over muziek voor iedereen6 van de leden Asscher en Bergkamp en de motie over toegankelijkheid van monumenten7 van de leden Ellemeet en Dik-Faber.

In mijn cultuurbrief, die uw Kamer in het eerste kwartaal van 2018 zal ontvangen, zal ik nader ingaan op de genoemde onderwerpen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Bron: Document 2018D00705 in de Tweede Kamer

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Tot slot (wat mij op dit moment betreft)

De minister heeft gereageerd op de petitie. Het woord is nu aan de Tweede Kamer.

Zijn de Kamerleden tevreden met deze reactie? Zelf heb ik in de petitie en vooral in mijn Annie MG Schmidlezing van vorig jaar, "De rattenvanger van Weesp" voorlopig alles gezegd wat ik hierover te zeggen heb. Hoewel... hoe zit het eigenlijk met het leenrecht en de bibliotheek op school? Maar dat is misschien stof voor weer een andere petitie... Ik dank u allen voor uw steun.

EINDE REACTIE

vrienden van Bussum

Aan de commissie Zorg: Geachte commissieleden,

Graag vraag ik uw reactie inzake de al jaren alsmaar oplopende wanorde bij Ziekenhuis Tergooi inzake de acute zorg, financiën, wisselende management en de directe gevolgen van de door de tijd inmiddels achterhaalde nieuwbouwplannen!

Toplocatie Blaricum!

Dat Tergooi na de keuze voor de peperdure hoofdlocatie Monnikenberg te Hilversum nu moet bezuinigen is geen verrassing. Ruim 5 jaar geleden werd de logistiek, bouwkundig en financieel veel logischer hoofdlocatie te Blaricum zeer verrassend weer ingewisseld voor het sterk verouderde Hilversum.

+Lees meer...

Het primaire logistieke belang van de inwoners van Hilversum won het dus van de vele voordelen van de veel jongere locatie Blaricum. In het verlengde hiervan wordt nu een prima patiëntvriendelijk kostenbesparend voorstel van de dienstapotheek op de locatie Blaricum door Tergooi afgewezen. Een permanente upgrading van de zorg in Blaricum is namelijk al jaren uit den boze want dat kan straks de hoogte van de verkoopsom van de Blaricumse locatie "in zijn geheel" wel eens in de weg staan, geld van de verkoop dat straks onmisbaar is om de nieuwbouw in Hilversum te realiseren. Inmiddels is er ook nog eens intern stevig gemor bij Tergooi over de aanstaande bezuinigingen van 3 miljoen en de mogelijke ontslagen terwijl er bijvoorbeeld dringend gespecialiseerd personeel nodig is op onder andere de IC en SEH. Door de commotie over de acute zorgkwaliteit van de laatste weken en de algehele financiële situatie rond Tergooi in combinatie met de snel veranderende zorgbranche gloort er stiekem toch weer een beetje hoop voor de vele criticasters van de nieuwbouw. De nieuwbouw die in hun ogen onnodig en megalomaan is en met notabene gas als belangrijkste energiebron. Terwijl het sterk verouderde en gasenergie verslindende Hilversumse Ziekenhuisgebouw door gebrek aan financiën notabene nog tientallen jaren als back-up voor de nieuwbouw moet dienen. Misschien dat de verantwoordelijke banken, zorgverzekeraars en het ministerie uit financiële, zorg en de "45 minuten SEH wet" verplichtingen op korte termijn tot inkeer komen. En deze instanties Tergooi alsnog zullen overrulen om zo voor Blaricum als de meest logische hoofdlocatie te kiezen. En hiermee de verdere ontmanteling van deze toplocatie (direct langs de A1 en in het centrum van de regio) te voorkomen. Alvorens de door de snelle ontwikkelingen in de zorgbranche volkomen achterhaalde nieuwbouw medio 2019 in Hilversum daadwerkelijk van start gaat!

Menno Snel vraagt om uitstel

Staatssecretaris Snel heeft vandaag 21 februari in een brief aan de Tweede Kamer om uitstel gevraagd. De Kamer heeft al drie keer plus een rappel om het advies van de Landsadvocaat over artikel 2-fondsuitkeringen gevraagd.

+Lees meer...

Een dag voor de behandeling van het WOB-verzoek door de Raad van State zegt Snel dat het verzoek van de Kamer vanwege ''nader onderzoek'' nog in behandeling is.

Politieke partijen voelen de druk toenemen

Na de overhandiging van de tussenstand van de petitie (935) aan wethouder Stegeman op 20 februari, vond er aansluitend een vergadering plaats in de Ronde. De raadsleden zitten aardig met dit 'dossier' in hun maag.

+Lees meer...

Ze weten dat het fout zit! GroenLinks en D66 wilden het liefst de besluitvorming over de gemeenteraadsverkiezingen heen tillen. SP, VVD, CDA, Amersfoort2014 en PvdA stelden voor de moties en amendementen over dit onderwerp op 6 maart in stemming te brengen. Het ziet er dus naar uit dat 6 maart de datum is waarop de partijen kleur moeten bekennen: gaan de plannen voor de zonnevelden door, of niet?

Podium Witteman Extra over Pianola Museum nu ook online te zien!

https://www.npo3.nl/podium-witteman-extra-de-pianola/21-01-2018/WONTR12584307.

20-02-2018 | Petitie Pianola Museum moet blijven

16 februari Amsterdamse Kunstraad geeft 'ongevraagd' advies aan de wethouders

https://www.parool.nl/amsterdam/advies-kunstraad-behoud-artistieke-gemeentepanden~a4570148/

.

20-02-2018 | Petitie Pianola Museum moet blijven

Minister ontvangt sleutel en al een voorschot op de definitieve petitie

Maandagavond 19 februari hebben ondernemers uit Gouda en omgeving aandacht gevraagd voor hun zorg over het mogelijk afsluiten toerit 11. Dit werd gedaan door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen een grote sleutel van de stad aan te bieden.

Voorzitter Gouda-Onderneemt Nico Voogt, sprak namens de ondernemers in heel MiddenHolland; 'De minister heeft de sleutel in handen voor de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer van en naar Gouda en regio. Wij vragen de minister om simpelweg die ene denkrichting uit de plannen te halen.

+Lees meer...

De Economische gevolgen zijn groot voor Gouda en regio'.

De minister zegde, na ontvangst van een deel van de petitie, een nader gesprek toe op het ministerie.

Het tekenen van de petitie blijft nog steeds een bittere noodzaak!

https://m.omroepwest.nl/nieuws/3590692~7695a1c

16 februari Parool over advies Kunstraad

https://www.parool.nl/amsterdam/advies-kunstraad-behoud-artistieke-gemeentepanden~a4570148/.

19-02-2018 | Petitie Pianola Museum moet blijven

16 februari Amsterdamse Kunstraad geeft 'ongevraagd' advies aan de wethouders

https://www.kunstraad.nl/adviezen/

https://www.kunstraad.nl/user-files/uploads/2018/02/Persbericht-advies-Cultureel-Vastgoed-Amsterdamse-Kunstraad.pdf.

19-02-2018 | Petitie Pianola Museum moet blijven