U, de petitionaris

Nieuws

Aanbieden petitie Tilburg

Maandag 18 juni om 13.00 uur in het gebouw Het Laken aan de Spoorlaan in Tilburg, bieden we de petitie aan de gemeente Tilburg aan!

Advies Kennisplatform

Onderstaande email hebben we ontvangen van iemand die zich ook inzet tegen de overlast van de eikenprocessierups en hiervoor de nodige informatie heeft opgevraagd:

  • in hoeverre bevatten de nesten in de eiken op dit moment nog rupsen die actief brandharen afschieten? De meeste rupsen zijn nu aan het verpoppen. De rupsen schieten dan geen brandharen meer af.
+Lees meer...

De nesten daarentegen zijn gevuld met brandharen. Als de nesten loskomen (waaien, vallen, etc.) verspreiden de brandharen daardoor.

  • in hoeverre bevatten ze poppen? Veelal. Dit kan overigens ook in de grond zijn. https://processierups.nu/veelgestelde-vragen/waarom-wordt-de-pop-niet-vernietigd-nu-ze-in-de-grond-zitten/

  • hebben poppen brandharen en zo ja schieten poppen deze actief af? Nee.

  • bij welke temperatuur degenereert thaumetopieine (ongeveer)? vanaf > 60 graden. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat alle klachten daarmee opgelost zijn. https://processierups.nu/veelgestelde-vragen/hoe-lang-blijven-de-brandharen-actief-2/

  • verliezen de brandharen hun allergene werking wanneer genoemd eiwit is gedegenereerd? Dat weten we niet zeker.

  • zijn nesten (in bomen of vuilcontainers) onschadelijk te maken door verhitting bij lagere temperatuur (waarbij dus thaumetopoeine degenereert)? Nee, we raden dit ten stelligste af. Door verhitting wervelen de haartjes rond en verspreiden ze nog verder. Naast alle andere risico`s die verhitting, verbranden van bomen met zich meebrengt. zie; https://processierups.nu/veelgestelde-vragen/kan-je-de-rupsen-en-nesten-ook-wegbranden/

Zo ja is dit dan een oplossing voor a) het huidige opslagprobleem van geruimde nesten. Nee, dit probleem wordt op dit moment opgelost. Er wordt as we speak gewerkt aan de richtlijn en handhaving afvalverwerking. De weigering van afvalverwerkingsbedrijven komt voort uit het niet veilig aanleveren van geruimde nesten.

en b) het op korte termijn onschadelijk maken van de nesten die op dit moment nog in de bomen hangen? Het beste wat je kan doen is fixeren.https://processierups.nu/veelgestelde-vragen/heeft-het-zin-om-een-epr-nest-op-een-boom-met-plastic-te-omwikkelen-evt-na-fixering-met-lijmspray-in-afwachting-van-de-definitieve-verwijdering/

  • en als laatste: wat is de winst en het verlies als op dit moment de nesten in de bomen met eenvoudige branders bewerkt worden? Zie boven. Levensgevaarlijk en geen sluitende oplossing.

Kennisplatform Processierups

Waarheidsvinding artikel 3.3 van de Jeugdwet in strafrechtelijk kader afdwingen

De meesten van ons hebben gezinnen met een of meerdere (jonge) kinderen. Gelukkig komt niet iedereen in aanraking met Jeugdzorg, maar vaders en moeders die buiten hun schuld met deze instanties in aanraking zijn gekomen, wij moeten samen een petitie starten om politiek Den Haag te bewegen om het willens en wetens weigeren, frustreren, traineren en onmogelijk maken van waarheidsvinding door medewerkers van Jeugdzorg vanaf nu strafbaar te stellen.

+Lees meer...

Dit kost de Nederlandse samenleving en vooral vaders en moeders ongelofelijk veel kostbare tijd, geld en energie. De rechterlijke macht wordt door Jeugdzorg onnodig belast. Advocaten zijn niet te spreken over de werkwijze van Jeugdzorg. Laten we dit samen doen in het algemene en maatschappelijke belang EN voor de toekomst van onze kinderen. De generatie van morgen.

Deel de petitie met familie, vrienden, collega´s en anderen!

Beste ondertekenaars,

Ik wil iedereen alvast bedanken voor de steun die jullie hebben gegeven. We zijn er echter nog niet, het is pas mogelijk om een initiatiefwet in te dienen bij ten minste 40.000 geldige ondertekeningen. De petitie is ook een goed middel om de politiek te laten zien dat de burgers graag bindende referenda ingevoerd willen hebben. Dit kan alleen werken als de petitie massaal ondertekend wordt door alle burgers die het eens zijn met de petitie.

+Lees meer...

Ik wil iedereen vragen om deze petitie te delen met zoveel mogelijk familieleden, vrienden, collega´s en anderen. Dit kan bijvoorbeeld via Whatsapp, Facebook, Twitter en andere media. Het is belangrijk iedereen te overtuigen zodat ze de petitie ondertekenen en weer doorsturen in hun vrienden kringen. Dit is allemaal nodig voor een sterkere democratie met meer burger inspraak.

Gr. Dave

16-07-2019 | Petitie Voer het bindend referendum in

50% van de insecten sterft na één maaibeurt!

"Het klepelmaaien, waarbij het gras in kleine stukjes wordt gehakseld, heeft de grootste impact. Hier loopt de sterfte op tot 80%.

+Lees meer...

"

Lees hier het hele artikel en de oplossingen. kopieer de link om het artikel te lezen.

https://www.natuurpunt.be/nieuws/insecten-onder-de-maaier-en-hoe-directe-sterfte-te-verminderen-20190710

Reactie VVD op mij vraag wat hun visie is mbt livemuziek in de Horeca

De VVD vindt dat er idd ruimte moet zijn voor live muziek. Op dit moment bieden meerdere plekken in de stad, deze mogelijkheid.

+Lees meer...

In de 3 uitgaanskernen van Den Haag, is de mogelijkheid wat makkelijker dan buiten deze kern waar jij zit. Ik heb onderzocht of de Paap en het Paard veel klachten hadden. Jij gaf aan dat de Paap veel klachten zou hebben na de bouw van appartementen. Ik heb dit gecheckt; dit wordt niet herkend. Door hun ‘ box-in-box’ constructie, kunnen ze veelal de overlast beperken en zijn er de afgelopen jaren geen klachten geweest.

Ik heb tevens de regels van Den Haag bekeken. 5 weekenden in het jaar zijn aangewezen als collectieve festiviteitendag en dan gelden er geen geluidsnormen. Daarnaast mag ieder individueel 6x per jaar een dergelijke mogelijkheid aanvragen. Dit betekent dus dat het 12x per jaar mogelijk is, om buiten de geluidsnormen live muziek te spelen, tussen bepaalde tijden. Deze norm geldt echter niet voor akoestische muziek, alleen voor versterkte.

Ik heb me tevens verdiept in de reden waarom hier zo streng op wordt gehandhaafd; Geluidsoverlastregels zijn er om de leefomgeving te beschermen, zeker nu uit onderzoek helder is geworden dat de gezondheidsschade hoger is dan altijd werd gedacht. Dit wordt politiek dus ook een steeds groter issue.

Landelijk zit je wat ons betreft op de juiste plaats; wij verwachten van de gemeente dat zij de wet handhaven en de leefomgeving beschermen. Ook verwachten wij dat ze het ondernemen niet in de weg zitten, waardoor wij de 12 vrije weekenden ondersteunen.

Wij zullen geen verdere acties ondernemen om de vrije weekenden te verruimen. Niet het antwoord dat je waarschijnlijk wilde, maar ik wilde je graag duidelijkheid geven over ons standpunt

Ban de brom (door het transformatorstation in Beverwijk)

de petitionarissen van Ban de brom vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Voorkom (dag & nacht) blootstelling aan laag frequent geluid door TenneT."

bandebrom.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?.

15-07-2019

Wethouder: We gaan deze beschoeiing verwijderen

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren stelde op 19 juni een vraag aan de wethouder over de situatie. Wethouder Glimina Chakor antwoordde: "Het is een incident dat we niet hebben kunnen voorzien en is ook niet eerder gebeurd.

+Lees meer...

De kans op herhaling is klein. En we hebben niet eerder klachten gehad." Zij erkende dat de beschoeiing geen functie meer heeft maar ook dat de gemeente wil voorkomen dat het nogmaals voorkomt. "We gaan deze beschoeiing verwijderen."

Ook vijvers met vergelijkbare beschoeiing worden geïnspecteerd en waar nodig "preventief verwijderd." Zij wil in het kader van de zogeheten herijking van de Visie op het Stadspark naar de waterpartijen kijken om die natuurvriendelijker in te richten.

Bronnen:

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Succes!

Lieve ondertekenaars!

Mede dankzij jullie hulp heeft de gemeente goed doorgepakt!

Laatst was er al een ploeg mannen bezig die de gehele waterlijn rondom het uitlaatgebied gaan aanpakken! De palen worden er uitgehaald en niet alleen op de plek waar Zus is overleden! ze pakken alle plekken aan die een mogelijk gevaar opleveren!

Hierbij sluit ik dan ook de petitie en wil ik jullie allemaal danken voor jullie steun! Ook dank aan de gemeente voor het snelle optreden!

liefs, Gonnie Bruijntjes

EINDE REACTIE

Bijna 3000 ondertekeningen!

Datum: 15 juli-2019 Beste mensen, inwoners van Arnhem en omgeving, Wat is er aan de hand? In Arnhem wordt, als we er niets tegen doen, een biomassacentrale op de Kleefsewaard geopend in oktober 2019. Destijds was het waarschijnlijk een goed bedoeld plan maar inmiddels is gebleken dat dit een ramp is voor het milieu en onze gezondheid.

+Lees meer...

De energie uit biomassa wordt als 'groene stroom' aangeboden maar dit is een achterhaald concept. Deze manier van energiewinning is volgens deskundigen niet duurzaam en zij waarschuwen voor de negatieve gevolgen ervan. Wat doet een biomassacentrale? Een biomassacentrale is een grote kachel die veel houtsnippers verbrandt om stroom op te wekken. Dit is geen snoeihout zoals eerder werd gezegd maar schone houtsnippers gemaakt van de stammen van bomen. Dit staat in het contract van Veolia, het energiebedrijf dat op de Kleefsewaard een biomassacentrale heeft geïnstalleerd. In het contract staat ook dat het hout moet worden gewonnen uit een omtrek van 100 km rondom de centrale. Er worden dagelijks 8 vrachtwagens met houtsnippers geleverd. In de kachel van Veolia op de Kleefsewaard gaan 96.000 kilo houtsnippers per dag, dat is 672.000 kilo per week. Om je een indruk te geven hoeveel dat is; in 3 weken tijd wordt een gebied zo groot als Sonsbeekpark opgestookt. Gedurende de 12 jaar dat de centrale gaat draaien is dat een gebied tweemaal groter dan Park de Hoge Veluwe. Wat betekent dit voor onze gezondheid? Niet al het hout kan in Nederland worden geoogst, daarom moet er veel geïmporteerd worden uit de VS en andere landen. Dit hout wordt ook uit bomenkap gewonnen. Bomen die we nu juist nodig hebben om de CO2, stikstof en fijnstof uit de lucht te halen.Nederland doet precies het tegenovergestelde; namelijk hout verbranden waardoor je CO2 uitstoot krijgt en de lucht vervuilt met grote hoeveelheden gifstoffen. Om nog maar te zwijgen over de afname van biodiversiteit en de toenemende hittestress die het gevolg zijn van het kappen van zoveel bos en bomen. De vervuiling van houtverbranding levert volgens RIVM, Milieudefensie en het Longfonds een gevaar op voor de gezondheid en kan ziektes als astma, COPD, hart -en vaatziekten en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

De Arnhemse politiek en de PAS? Om sterker te staan tegenover de Provincie hebben we bij de gemeenteraad steun gevraagd. Tijdens een 3 uur durend debat werd door de SP en PvdD de motie ingediend met om alles te doen om de biomassacentrale tegen te gaan.Deze motie werd door verschillende partijen gesteund maar is helaas niet door de meerderheid aangenomen. We staan er nu dus alleen voor. Er zijn een enorm aantal bezwaarschriften van Arnhemmers bij de Raad van State ingediend. Er is een mail campagne gestart waarin we de Provinciale Staten vragen om de natuurvergunning in te trekken. Deze natuurvergunning is in 2016 verleend aan Veolia maar deze is sinds de herziening dit jaar van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer geldig. Als de Provincie deze vergunning intrekt wordt de centrale onmiddellijk gesloten. Overheidsubsidie In heel het land zijn protesten tegen biomassacentrales. De centrales schieten als paddestoelen uit de grond sinds de Overheid 3,5 miljard subsidie aan het uitdelen is. Tijdens de raadszitting verklaarde een woordvoerder van Veolia dat de centrale niet eens was gebouwd als zij geen 76 miljoen subsidie van het Rijk hadden gekregen! Van ons belastinggeld worden we dus in Arnhem opgescheept met een Frans bedrijf die hier winst gaat maken ten koste van onze bomen en de lucht die we inademen. Zijn er alternatieven? Maar wat zijn de alternatieven als we met goed fatsoen geen gas meer uit Groningen kunnen halen? Naar ons idee, allereerst door energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie van huizen en bedrijven. Daarmee bespaar je enorm veel stroom die je dus ook niet meer hoeft op te wekken. En we kunnen dan nog beter tijdelijk gas of kolen blijven stoken dan hout. En zo er zijn nog heleboel andere alternatieven. ​Dat is allemaal op een rijtje gezet door Urgenda, het ​zogenaamde 40 puntenplan: https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/Urgenda-40-puntenplan.pdf Wat kun je zelf doen? We hebben inmiddels 3000 handtekeningen in Arnhem voor de petitie opgehaald. Maar we willen graag naar de 4000, of nog meer. Elke stem telt. Als je deze biomassacentrale in Arnhem niet wilt teken de petitie en verspreidt ‘m in Arnhem onder vrienden en kennissen op facebook, twitter of e-mail.Deze​ petitie ​gaan wij op 11 september aanbieden aan de Provinciale en Gedeputeerde Staten. https://geenbiomassainstallatie.petities.nl/ Hartelijk dank namens Behoud Bomen Arnhem. https://www.facebook.com/BehoudBomenArnhem/