U, de petitionaris

Nieuwtjes

26 juni uitreiking petitie, daar kunt u ook bij zijn

De petitieaanbieding zal plaatsvinden tussen 13.45 en 14.00 uur in de hal van de Tweede Kamer. De petitieaanbieding duurt maximaal 15 minuten. De voorzitter van de vaste Kamercommissie, in aanwezigheid van een aantal Kamerleden van de commissie, zal de petitie-aanbieders welkom heten en het woord geven om uw petitie toe te lichten in maximaal 5 minuten. Hierna zal de voorzitter een korte, niet inhoudelijke reactie geven. Tot slot is er nog even tijd om na te praten met de aanwezige Kamerleden. U kunt ook aanwezig zijn als u door de ingang komt bestemd voor het publiek. Denk er wel om rekening te houden met het feit dat u een paspoort bij u moet hebben en er controle plaatsvindt, dus trek daar wat tijd voor uit.

We zijn blij met alle aandacht die we voor dit belangrijke onderwerp kunnen krijgen, dus kom ook!

Hoe is het gebeurd? Dat Tarzan in beslag is genomen?

Tarzan was, op woensdag 28 september 2017, uit huis gerent, omdat de tussendeur open vloog. Dit was tevens de verjaardag van dhr.

+Lees meer...

Ekelo, vader van Dana. Toen is hij rondjes gaan rennen en kwam hij een fietser tegen. Daar is hij op spelende wijs achteraan gaan rennen, als een twee jarige blije hond. De fietser, een 15 jarige jongen, ging steeds harder fietsen. Tarzan zag dit als een spel en rende hard achter hem aan. Omstanders hebben gezien dat de jongen zich probeerde af te weren, (met schoppende bewegingen), waarna Tarzan (op spelende wijs) hapte in zijn broek. De jongen ging steeds harder fietsen. En Tarzan zag het als een groot spel. Tevens waren er diverse kinderen aan het spelen op het veldje in de buurt, waar hij ook zonder iets te doen voorbij rende. Deze kinderen kennen Tarzan. En begroeten hem eigenlijk bij elke wandeling, als hij samen met zijn baasje buiten loopt. Na dit incident is de politie erbij gekomen en is hij direct in beslag genomen. De politie heeft telefonisch contact opgenomen met justitie, en uiteindelijk was de conclusie dat hij direct in beslag genomen moest worden. De dierenpolitie is er overigens nooit bij aanwezig geweest. De tegenpartij heeft aangifte gedaan.

Daarnaast heeft Dana direct contact opgenomen met de moeder van de desbetreffende jongen, om te vragen hoe het met hem gaat en om haar te laten weten dat het haar heel erg spijt van wat er gebeurd is. Ook heeft Dana laten weten dat zij uiteraard bereid is om een schadevergoeding te betalen. Het contact met de moeder van het slachtoffer was minimaal en bijna onbereikbaar voor Dana. Zij hoorde op een gegeven moment helemaal niets meer van de moeder. Dana heeft een persoonlijke brief aan moeder gestuurd en haar nogmaals uitgelegd dat het haar enorm spijt en het super erg vindt. Ook met daarin de belangstelling en de ongerustheid hoe het nu met haar zoon gaat. Ook heeft ze daarin een voorstel gedaan, om de moeder tevens zoons kennis te laten maken met Tarzan. Hierop heeft zij als reactrie gehad dat de desbetreffende jongen dit goed, de moeder had dit met hem besproken. Dana had vrij genomen van haar werk, zodat dit in goede harmonie gedaan kon worden. Maar 1 dag voor de afspraak heeft moeder afgezegd, omdat zij het nog met de pedagoog besproken moest worden. Hierna heeft Dana niets meer van desbetreffende familie vernomen. Alleen in de rechtbank.

Brief gericht aan Ministerie

23 mei 2018 is er een brief uitgegaan naar Minister Bruno Bruins waarin heel helder een uiteenzetting is gegeven van de historie van ons beroep en de daarbij beargumenteerde onderbouwing van het HBO-niveau. Het HBO-niveau waar we recht op hebben.

+Lees meer...

Omdat we geen uitnodiging hebben ontvangen om deel te mogen uitmaken van de regiegroep Beroepsprofielen, ondanks dat we met 25.000 collega’s zijn die het aangaat, hebben we de Minister verzocht om een afspraak op korte termijn om met hem het dossier persoonlijk te bespreken. We zijn in afwachting van een uitnodiging. We ontvangen van collega’s voorbeelden over “discriminatie” op de werkvloer met betrekking tot functie-inhoud en functie-uitvoering in relatie tot een nu al aangekondigde (onder-)waardering door werkgevers in relatie tot het functieniveau. We hopen niet dat dit een voorbode is van mogelijk toekomstige FWG inschalingen. Om de Minister de ernst van de situatie duidelijk te maken en ter verduidelijking en onderbouwing van onze brief vragen wij jullie deze voorbeelden rechtstreeks naar de Minister te mailen waarbij wij als petitiegroep c.kleijn@telfort.nl in cc worden meegenomen. Het mailen aan de Minister gaat via zijn woordvoerder i.freriksen@minvws.nl.
Binnenkort hebben we weer een overleg met VenVN, we informeren jullie over de uitkomst zo spoedig mogelijk. Mochten jullie vragen hebben of informatie uit jullie werkomgeving, laat het ons weten.

Boer Woldring plant Friese vlag in Groninger land

Veel reacties krijgt boer Woldring op het hijsen van de Friese vlag boven zijn land. Binnenkort komt er een verklarende banner bij.

Een nadere toelichting op de petitie en de eerste reacties

Onderstaand de verwijzing naar de opinie-bijdrage in het Reformatorisch Dagblad van 22-05-2018. Een 'open brief' aan de afgevaardigden naar de synode van de Ger.

+Lees meer...

Gem. in Ned. van 13 juni 2018. https://www.rd.nl/opinie/gg-en-ggin-kerkelijke-eenheid-is-bijbelse-plicht-1.1488969

Het CIP (Christelijk Informatie Platform) vraagt een aantal prominenten uit beide kerkverbanden om een reactie. Op een later tijdstip zal ik hierop inhoudelijk reageren. https://cip.nl/68106-kerkganger-pleit-met-petitie-voor-eenwording-gergem-en-ggin

Gevraagd geef ik een korte toelichting op mijn initiatief op Groot Nieuws Radio. GNR heeft de petitie zelf uit de media opgepikt. In de toelichting probeer ik mijn motivatie zo eenvoudig mogelijk weer te geven om het voor de luisteraar begrijpelijk te houden. Let op: Interview start pas na 1 uur en 13 minuten; duur 5 minuten. http://media.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=7015524959c51895&comments=disable&image=http://www.grootnieuwsradio.nl/l/library/download/43473/gnr960x328dedagvanvandaag.jpg

Waarom kerkelijke verdeeldheid leidt tot verdachtmaking bij het niet-christelijke volksdeel, maakt het onderstaande stuk HELAAS duidelijk! We kunnen wel over apologetiek spreken, het wordt tijd dat we het praktiseren. https://georgeknightlang.wordpress.com/tag/geert-jan-rozendaal/

Onderstaand de verwijzing naar de opinie-bijdrage in het Reformatorisch Dagblad van 05-06-2013. Een 'open brief' aan de afgevaardigden naar de synode van de Ger. Gem. in Ned. van juni 2013 https://www.rd.nl/opinie/gg-en-gg-in-ned-stel-kansel-doordeweeks-voor-elkaar-open-1.314935

Onderzoek: welke petities krijgen een antwoord?

Studenten hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar petities op Petities.nl.

Ze hebben allerlei hypotheses getest en verworpen, maar telkens bleek dat veel ondertekeningen onder een petitie de kans vergroten dat de petitie een antwoord krijgt.

+Lees meer...

Waarom dit zo is is niet onderzocht. Is dat omdat de gemeente dit belangrijk vindt of omdat het de petitionaris motiveert om de petitie te overhandigen?

De eigenschappen of het gedrag van een gemeente hebben geen verband met het krijgen van een antwoord op een petitie bleek uit de onderzoeken.

Opmerkelijke uitkomst volgens Sarah Kamphuis was wel dat een 'gewone' petitionaris meer succes had bij het krijgen van een antwoord dan een petitionaris die al veel verbindingen heeft. Zijn hun petities te lastig? En/of blijven hun petities te klein? Of hebben ze geen tijd? Of werken ze niet goed samen met andere burgers? Of starten ze een petitie eerder via een organisatie? Want die waren buiten deze analyse gelaten.

Overnemen hoe een kwestie al door journalisten wordt gepresenteerd of daar juist vanaf wijken bleek niets uit te maken volgens Remco Harmsen. Een petitie kan dus gerust afwijken van de gangbare presentatie. Vermoedelijk vinden journalisten dat ook wel weer 'nieuws'. Ook hier bleek alleen het aantal ondertekeningen een relevante voorspeller van een antwoord.

Interessant volgens Olav Blom was ook dat het niet helpt als de volgers van de petitionaris op Twitter verbonden waren met de petitionaris. Ook hier geldt dat veel ondertekenaars wel helpt. Die kennen elkaar of de petitionaris niet, maar tekenen op eigen houtje de petitie. Wat op zich wel aangeeft dat het een grote petitie is.

De studenten waren bachelor- en masterstudenten aan de Vrije Universiteit, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en deden onder begeleiding van dr. ir. Tijs van den Broek het onderzoek naar petities die in 2016 en 2017 gericht waren aan gemeenten. De masterstudenten combineerden de data van Petities.nl met sociale media-data via Coosto, het nieuwsarchief LexisNexis, Twitter en LinkedIn.

Op 12 oktober 2018 wordt er een 'data-challenge' georganiseerd in het designlab van de Universiteit Twente door Duidt, Open State en de VU. Dan gaat het onderzoek verder naar de data van Petities.nl. Laat het maar weten als u er ook bij wil zijn.

26-05-2018

Voortgang gesprekken met K3Delta. Moeten we hier blij mee zijn?

Verslag van onderzoek van K3Delta naar besproken punten.

Een aantal concrete punten t.a.v.

+Lees meer...

de inrichting in Gendt: 1. Wij inventariseren de mogelijkheden voor de inpassing van een rust- of uitzichtplek voor jong en oud, zoals wij hebben gedaan in de Marspolder. Voor deze plek wordt een combinatie gezocht met het kunstwerk van Rineke Verhoeven en de beschikbare ruimte. De locatie op basis van het definitieve inrichtingsplan worden bepaalt. 2. Er wordt rekening gehouden met eventuele activiteiten voor amateurarcheologen in Gendt, onder begeleiding van K3 en/of professionele archeologen. 3. We onderzoeken de mogelijkheden voor het inpassen van het, door u geopperde, struinrondje vanaf de dijk (locatie Ruimzicht) naar de zuidwestelijke oever van de polder. Dit betreft een oversteek over het water parallel aan de Kaaksedam. 4. Het inpassen van gewassen c.q. duurzame bouwmaterialen, welke ingezet kunnen worden door toekomstige generaties. In onderzoek hiernaar, komen wij uit op het hardhoutooibos dat langs de nieuwe zomerkade zal worden ontwikkelt. Enerzijds is dit gewas passend in het polderlandschap van Gendt. Anderzijds is dit een gewas met natuurwaarde, wat op termijn kan worden gebruikt tot bruikbaar hardhout, zoals bijvoorbeeld eikenhout.

Dan nog een aantal overige zaken die zijn besproken of aangestipt: • De status van het project Gendt: momenteel zijn we op weg naar de MER, waarbij we ervoor hebben gekozen om niet door te gaan met de variant optimalisatie van de zandwinning. Dit betekent dat de inrichting met focus op het hoogste aantal tonnen te winnen, is komen te vervallen. • K3 is in gesprek met diverse natuurorganisaties, waaronder Ark en de imkers. Deze laatste partij heeft wensen en voorkeuren voor de beplanting uitgesproken, welke K3 meeneemt in de inventarisatie. • U opperde het idee om een nieuw initiatief op te zetten waarbij vrijgekomen grondstoffen of -stromen bij consumenten, wordt afgehaald door een – op te richten – service. • Op uw verzoek controleert K3 de metaalscheider in Millingen aan de Rijn. U gaf aan dat deze niet werkt of gebruikt wordt. Dit wordt momenteel onderzocht.
• De Konijnenwaard zou een effectieve locatie zijn om de Kleimotor te realiseren. Echter valt dit niet binnen ons plangebied Gendtsewaard. Daarom inventariseren wij welke mogelijkheden er zijn voor deze locatie via het onderzoek dat wij reeds hebben opgezet. Hierover later meer. Commentaar. Het gebruik van cement, klei, zand en grind in de bouw is de doodsklap voor de bodem en het landschap en veranderen we kostbare grond in koude waterputten. De gemeente Lingewaard heeft er alle belang bij circulair bouwen te realiseren in nieuwe huizen in de Gemeente.

Tot zover. Erwin Labijt.

Ahmad tijdens Alkmaar Pride

Op zaterdag 25 mei zal Ahmad aanwezig zijn tijdens de jaarlijkse Pride van Alkmaar. Vele vluchtelingen varen mee op de boot van GroenLinks, waaronder Ahmad.