You, the petitioner

Zorgverlening aan clienten van Europsyche mag niet zo maar worden gestaakt

3926 signatures

De psychotherapeutische zorgverlening van ca. 11.000 cliënten moest 10-5-2012 worden gestaakt omdat sinds januari 2012 de behandelingen door het grootste deel van de ziektekostenverzekeraars plots en na jaren niet meer worden vergoed. Dit is onzorgvuldig en potentieel schadelijk voor cliënten. Laat a.u.b. ook uw reactie achter op www.zorgenomdeggz.nl!

Petition

We

zorgverleners, doorverwijzers, cliënten, beroepsorganisaties, cliënten-/patiëntenverenigingen,

 

observe

dat het merendeel van de zorgverzekeraars per januari 2012 plotseling is gestopt met de vergoeding van psychiatrische, psychotherapeutische, psychologische en psychosociale zorg aan een grote groep cliënten. Het stoppen van psychosociale zorg aan mensen tijdens een therapietraject is potentieel (zeer) schadelijk voor een cliënt en doet ernstig afbreuk aan de vertrouwensrelatie die is opgebouwd. Daarnaast werken ca. 1.100 professionals al maanden in onzekerheid over hun inkomen door ten behoeve van deze groep cliënten.

 

and request

De minister: 1. te borgen dat aangegane zorgtrajecten zorgvuldig worden afgerond in de tijd die daarvoor nodig is omdat de cliënt een zorgtraject is aangegaan en mocht veronderstellen dat dit vergoed zou worden; 2. cliënten zelf kunnen blijven kiezen van welke zorgverlener zij zorg willen ontvangen; 3. reeds verricht werk door zorgverleners wordt uitbetaald op grond van goeder trouw en een gewekte verwachting door vergoedingen uit het verleden.

Current status

This petition is no longer open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
27-06-2012 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Giel Luichjes 

History

Signatures

J. Marks
Amsterdam
Psycholoog
almost 4 years
H.C Coumou
Middelburg
almost 4 years
Anonymous
almost 4 years
N. Schubert
Nijmegen
almost 4 years
Ingrid Rouleaux
Roermond
auteur en initiator onzekinderenzijndetoekomst.nl
almost 4 years
Maaike Appels
Utrecht
almost 4 years
Remco Rosmulder
Utrecht
almost 4 years
Anonymous
almost 4 years
Anonymous
almost 4 years
Douwe van de Goorberg
Rosmalen
-
almost 4 years
Ineke Brunt
Amsterdam
almost 4 years
P.J.M Kolmschate
Oldenzaal
almost 4 years

Updates