U, de petitionaris

xx

nvt

Petitie

Wij

Zowel particulieren als ondernemers,

 

constateren

Constateren dat bij verdediging van eigen terrein/goederen de eigenaar dikwijls zelf de dupe is wanneer deze geweld gebruikt richting indringer. Vaak komt bij de procesgang de werkelijk gedupeerde/ eigenaar op de tweede plaats en is deze procesgang lang niet altijd transparant. Noodweer of noodweerexces vormen vaak punten van discussie en kunnen subjectief worden beoordeeld door daartoe bevoegde instanties.

 

en verzoeken

Wij vinden dat particulieren en ondernemers op het moment dat een persoon/personen ongevraagd woonruimten of andere panden binnendringen met als doel onrechtmatige verkrijging van goederen of bij anderszins bedreigende activiteiten, zichzelf en omgeving mogen verdedigen op eigen wijze. Indringer heeft immers zelf gekozen voor begeving op andermans terrein, waar in gevaarsituaties geweldsmonopolie voor of namens 'bezitter' zou moeten gelden. Dit vraagt om aangrijpende wetswijziging door deskundigen (juristen en politici).

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
31-10-2017 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
XXX 

Geschiedenis

Ondertekeningen