U, de petitionaris

Windenergie in Nederland

1.039 ondertekeningen

Wij zijn voorstander van betere inpassing en regelgeving voor windturbines op land/binnen de 12 mijls zone. Burgers moeten meer worden betrokken. Bij de realisatie van windenergie moet het risico door investeerder worden gedragen en niet afgewenteld via subsidie op de bevolking.

Petitie

Wij

Belangenorganisaties met een standpunt over windenergie, actiegroepen en de belastingbetaler.

 

constateren

In Nederland staat het draagvlak voor windenergie op land en binnen de 12 mijls zone sterk onder druk! Er zijn nu al meer dan 100 belangenorganisaties en actiegroepen. Wij stellen vast dat bij de beslissing om te komen tot plaatsing van windmolens te weinig wordt geluisterd naar de wensen van de bevolking.

 

en verzoeken

Wij verzoeken om een betere bescherming van woon en leefomgeving, een eerlijke compensatieregeling voor omwonenden en een realistische analyse en onderbouwing van de kosten voor de realisatie van windenergie op land en binnen 12 mijlszone.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
23-08-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
S Besseling 
Organisatie:
Stichting Windmolenklachten 

Geschiedenis

Ondertekeningen