You, the petitioner

Waarheid en waarheidsvinding in het (familie)recht

641 signatures

In het familierecht wordt veel geklaagd over het ontbreken van 'waarheidsvinding' en het ontbreken van iedere contrôle daar op. Door zittingvertegenwoordigers van RvdK/BJZ te beëdigen en persoonlijk verantwoordelijk te maken voor hun beweringen wordt de waarheidsvinding bevorderd!

Petition

We

Wij, ondergetekenden, (aanstaande) ouders en anderen,

 

observe

dat: - Het al vele jaren niet duidelijk is wat er juist is aan indicaties en rapporten opgesteld door RvdK en instanties als BJZ / WSG/ SGJ en LdH J&R. - De landelijk directeur van de Raad voor de Kinderbescherming op 14-2-2010 stelt: 'Het klopt, de Raad doet niet aan waarheidsvinding, dat is ook niet onze taak'. - De voornaamste klacht over jeugdzorginstanties is dat hun rapporten gebaseerd zijn op anonieme tips, aantoonbare onwaarheden en indrukken.

 

and request

  • Wetgeving met de inhoud: a. Zittingvertegenwoordigers van RvdK, BJZ dan wel andere jeugdzorginstanties worden slechts tot de rechtszaal toegelaten als zij zijn beëdigd en zijn daarmee verantwoordelijk voor al hetgeen door of via hen aan de rechter is voorgelegd. b. Bij geconstateerde vermoedens van onjuiste weergave van feiten of omstandigheden wordt onmiddellijk proces-verbaal opgemaakt en aan het OM doorgestuurd.

  • Dat er een instituut komt dat rechtspraak controleert op waarheidsvinding.

Sign this petition

 

Details

Petition desk:
Closing date:
20-09-2016 
Status:
Signable 
Lead petitioner:
Drs. N.J.M.Mul, arts 
Organisation:
Zelfstandig ouder-ondersteuner familierechtszaken 

History

Signatures

Anonymous
almost 5 years
Anonymous
almost 5 years
Remco witt
Zevenbergen
3 days
Elly brouwer
Zevenbergen
3 days
Anonymous
4 months
Mevrouw Van den Berg
Amsterdam
8 months
Anonymous
about 1 year
Anonymous
about 1 year
Anonymous
over 1 year
D.C Schutten
Lelystad
over 1 year
Anonymous
over 1 year
Anonymous
almost 2 years

Updates

No news about this petition yet.