U, de petitionaris
Logodialoog

VVD voor de rechtsstaat in verkiezingsprogramma

23 ondertekeningen

De VVD heeft in zijn conceptverkiezingsprogramma standpunten die tornen aan de rechtsstaat en die tegen liberale principes zijn. De ledenvergadering van de VVD kan hier iets aan doen!

Petitie

Wij

burgers met verschillende politieke achtergronden, die verontrust zijn over een mogelijke afbrokkeling van de rechtsstaat

 

constateren

dat de VVD in zijn conceptverkiezingsprogramma:

  • standpunten heeft opgenomen die strijdig zijn met liberale waarden;
  • wil blokkeren dat verenigingen besluiten van de regering voor kunnen leggen aan de rechter;
  • de mogelijkheid wil toelaten dat de regering het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) negeert.

 

en verzoeken

de ledenvergadering van de VVD in het verkiezingsprogramma de thema’s over:

  • grenzen rechterlijke macht;
  • aanpassing EVRM;
  • beperking doorwerking internationale verdragen;
  • wetten buiten werking zetten wegens strijdigheid met het EVRM;
  • beperken mogelijkheid stichtingen en verenigingen te procederen;
  • behouden van de legitimiteit van de rechtspraak,

te heroverwegen.

Het antwoord

Geamendeerde standpunten VVD verkiezingsprogramma

Dank voor je ondertekening. Deze concept-standpunten van de VVD zijn meer mensen opgevallen. Een petitie als deze krijgt veel ondertekenaars als deze breed onder de aandacht gebracht kan worden. Om die reden had ik een opinieartikel en een ingezonden brief naar de NRC gestuurd, maar de krant kreeg reacties van prof. Christina Eckes, twee vertegenwoordigers van de VVD, Jeroen van Wijngaarden/ Matthijs Hazenkamp en van een oud-rechter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Egbert Myjer. Die liet de krant voorgaan en daar heb ik begrip voor. Het ging niet om 'onze petitie', maar om de aandacht voor het tornen aan de principes van de rechtsstaat door de VVD. Die boodschap is overgekomen, want meerdere leden van de VVD hebben geamendeerd op deze standpunten. De standpunten zijn niet van tafel, maar door de amendementen is de formulering meer in overeenstemming gekomen met wat je van een rechtsstaat mag verwachten. De VVD gaat over zijn eigen verkiezingsprogramma, maar alleen al de intenties van de oorspronkelijke concept-standpunten maken dat het nodig is waakzaam te zijn en blijven op het beschermen van de rechtsstaat en de democratie.

Nogmaals dank, goed dat je je hebt uitgesproken!

Groeten,

Charles van Orlé, opsteller van de petitie

In het onderstaande zie je de verschillen:

Oorspronkelijke tekst Nieuwe tekst
Aanpassen van het EVRM, zodat het Comité van Ministers in de Raad van Europa de mogelijkheid krijgt om uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die indruisen tegen de bedoeling van de lidstaten te corrigeren. Het mogelijk maken dat het Comité van Ministers in de Raad van Europa de mogelijkheid krijgt om op basis van unanimiteit richting te geven aan de interpretatieruimte van het EVRM, door middel van bijvoorbeeld verdragswijziging, aanvullend protocol, of resoluties of verklaringen betreffende de beoogde interpretatie van het verdrag. We zetten ons in om te ervoor te zorgen dat de lidstaten alle uitspraken van het Hof onverkort nakomen. Van het corrigeren van uitspraken kan en mag geen sprake zijn.
Beperken van de doorwerking van internationale verdragen in Nederland. Rechtstreekse werking van nieuwe verdragen is alleen nog mogelijk na omzetting van verdragen in Nederlandse wetten. Het Nederlandse parlement kan hierbij duidelijk toelichten hoe internationale verdragen worden geïnterpreteerd. Versterken van rechterlijke toetsing van wetten aan het EVRM, waarbij de rechter in aanvulling op de bestaande toetsing, de wetgever kan adviseren wetten versneld aan te passen, indien de rechter van oordeel is dat wetten mogelijk strijdig zijn met het EVRM.
Wijzigen van de Grondwet om rechterlijke toetsing van wetten aan het EVRM te beperken en toetsing door de wetgever te versterken. Net zoals in het Verenigd Koninkrijk, kunnen rechters niet langer wetten buiten toepassing verklaren wegens strijdigheid met het EVRM. Zij kunnen wel het parlement adviseren wetten versneld aan te passen. Dit borgt democratische betrokkenheid en vergroot de legitimiteit van onze democratische rechtsstaat. -
Beperken van de mogelijkheid voor stichtingen en verenigingen om te procederen uit naam van het algemeen belang om zo een politieke uitspraak te forceren. Versterking van de mogelijkheden voor de rechter om rechtspersonen die het algemeen belang zeggen te vertegenwoordigen in civiele procedures te beoordelen op representativiteit. Bijvoorbeeld door het introduceren van een opt-out voor burgers bij civielrechtelijke procedures. Hierbij kunnen burgers aangeven dat het proces niet namens hen wordt gevoerd. Effectieve toegang tot de rechter voor burgers en belangengroepen blijft hierbij gegarandeerd.
Experimenteren met lekenrechtspraak om de legitimiteit van de rechtspraak en de verbondenheid met onze rechtsstaat te behouden en te vergroten. In rechtsgebieden die zich hiervoor lenen, zoals het bouwrecht, wordt geëxperimenteerd met een combinatie van leken en experts. Het strafrecht wordt expliciet uitgezonderd van lekenrechtspraak. Experimenteren met lekenrechtspraak om de verbondenheid met onze rechtsstaat te behouden en te vergroten. In rechtsgebieden die zich hiervoor lenen, zoals het bouwrecht, wordt geëxperimenteerd met een combinatie van leken en experts. Bij deze experimenten wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande instituten en initiatieven. Het strafrecht wordt expliciet uitgezonderd van lekenrechtspraak.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
vereniging 
Petitieloket:
Einddatum:
08-12-2020 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Charles van Orlé 
Organisatie:
Praat-Mee-Café 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Geamendeerde standpunten VVD verkiezingsprogramma

Dank voor je ondertekening. Deze concept-standpunten van de VVD zijn meer mensen opgevallen.

+Lees meer...

Een petitie als deze krijgt veel ondertekenaars als deze breed onder de aandacht gebracht kan worden. Om die reden had ik een opinieartikel en een ingezonden brief naar de NRC gestuurd, maar de krant kreeg reacties van prof. Christina Eckes, twee vertegenwoordigers van de VVD, Jeroen van Wijngaarden/ Matthijs Hazenkamp en van een oud-rechter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Egbert Myjer. Die liet de krant voorgaan en daar heb ik begrip voor. Het ging niet om 'onze petitie', maar om de aandacht voor het tornen aan de principes van de rechtsstaat door de VVD. Die boodschap is overgekomen, want meerdere leden van de VVD hebben geamendeerd op deze standpunten. De standpunten zijn niet van tafel, maar door de amendementen is de formulering meer in overeenstemming gekomen met wat je van een rechtsstaat mag verwachten. De VVD gaat over zijn eigen verkiezingsprogramma, maar alleen al de intenties van de oorspronkelijke concept-standpunten maken dat het nodig is waakzaam te zijn en blijven op het beschermen van de rechtsstaat en de democratie.

Nogmaals dank, goed dat je je hebt uitgesproken!

Groeten,

Charles van Orlé, opsteller van de petitie

In het onderstaande zie je de verschillen:

Oorspronkelijke tekst Nieuwe tekst
Aanpassen van het EVRM, zodat het Comité van Ministers in de Raad van Europa de mogelijkheid krijgt om uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die indruisen tegen de bedoeling van de lidstaten te corrigeren. Het mogelijk maken dat het Comité van Ministers in de Raad van Europa de mogelijkheid krijgt om op basis van unanimiteit richting te geven aan de interpretatieruimte van het EVRM, door middel van bijvoorbeeld verdragswijziging, aanvullend protocol, of resoluties of verklaringen betreffende de beoogde interpretatie van het verdrag. We zetten ons in om te ervoor te zorgen dat de lidstaten alle uitspraken van het Hof onverkort nakomen. Van het corrigeren van uitspraken kan en mag geen sprake zijn.
Beperken van de doorwerking van internationale verdragen in Nederland. Rechtstreekse werking van nieuwe verdragen is alleen nog mogelijk na omzetting van verdragen in Nederlandse wetten. Het Nederlandse parlement kan hierbij duidelijk toelichten hoe internationale verdragen worden geïnterpreteerd. Versterken van rechterlijke toetsing van wetten aan het EVRM, waarbij de rechter in aanvulling op de bestaande toetsing, de wetgever kan adviseren wetten versneld aan te passen, indien de rechter van oordeel is dat wetten mogelijk strijdig zijn met het EVRM.
Wijzigen van de Grondwet om rechterlijke toetsing van wetten aan het EVRM te beperken en toetsing door de wetgever te versterken. Net zoals in het Verenigd Koninkrijk, kunnen rechters niet langer wetten buiten toepassing verklaren wegens strijdigheid met het EVRM. Zij kunnen wel het parlement adviseren wetten versneld aan te passen. Dit borgt democratische betrokkenheid en vergroot de legitimiteit van onze democratische rechtsstaat. -
Beperken van de mogelijkheid voor stichtingen en verenigingen om te procederen uit naam van het algemeen belang om zo een politieke uitspraak te forceren. Versterking van de mogelijkheden voor de rechter om rechtspersonen die het algemeen belang zeggen te vertegenwoordigen in civiele procedures te beoordelen op representativiteit. Bijvoorbeeld door het introduceren van een opt-out voor burgers bij civielrechtelijke procedures. Hierbij kunnen burgers aangeven dat het proces niet namens hen wordt gevoerd. Effectieve toegang tot de rechter voor burgers en belangengroepen blijft hierbij gegarandeerd.
Experimenteren met lekenrechtspraak om de legitimiteit van de rechtspraak en de verbondenheid met onze rechtsstaat te behouden en te vergroten. In rechtsgebieden die zich hiervoor lenen, zoals het bouwrecht, wordt geëxperimenteerd met een combinatie van leken en experts. Het strafrecht wordt expliciet uitgezonderd van lekenrechtspraak. Experimenteren met lekenrechtspraak om de verbondenheid met onze rechtsstaat te behouden en te vergroten. In rechtsgebieden die zich hiervoor lenen, zoals het bouwrecht, wordt geëxperimenteerd met een combinatie van leken en experts. Bij deze experimenten wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande instituten en initiatieven. Het strafrecht wordt expliciet uitgezonderd van lekenrechtspraak.
16-12-2020