U, de petitionaris
Nieuw logo gastouderbranche

Verlaging legesheffing voor registratie gastouderopvang in LRKP

5.009 ondertekeningen

Door het heffen van onevenredig hoge leges door gemeenten voor de registratie van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), worden er steeds minder gastouders geregistreerd. Ouders hebben geregistreerde gastouders nodig om recht te hebben op kinderopvangtoeslag.

Petitie

Wij

Gastouders, (vraag)ouders, gastouderbureaus, KNGO en de Branchevereniging VGOB

 

constateren

Dat de leges die op dit moment worden geheven in steeds meer gemeenten dermate hoog zijn, dat startende gastouders voor onacceptabel hoge kosten komen te staan. Dat de legeskosten voor exploitatie variëren tussen de €17,50 en €1006, hierdoor starten er steeds minder nieuwe gastouders. Dat het gevolg is dat er een belemmering voor ouders is, die bewust kiezen voor flexibele kleinschalige opvang bij een gastouder, de keuzevrijheid daarmee verdwijnt

 

en verzoeken

Passende leges te heffen aansluitend bij de inkomsten van de gastouder. Transparantie te betrachten m.b.t. opbrengsten en kosten van de legesheffing. Oormerk de middelen van het Rijk die via het gemeentefonds door gemeenten wordt ontvangen, die specifiek bedoeld zijn voor bekostiging van toezicht en handhaving in de kinderopvang. De hoogte van de leges voor inschrijving in het LRKP wettelijk aan banden te leggen door deze landelijk te maximeren.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
01-07-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Hanke Nas 
Organisatie:
VGOB 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen