U, de petitionaris
20230918 101143 %282%29

Verbeter de leesmogelijkheden voor de jeugd van Mook en Middelaar

69 ondertekeningen

De scholen in de gemeente Mook en Middelaar hebben een uitgekleed bibliotheek abonnement. Daardoor zijn de collecties veel kleiner en de educatie mogelijkheden veel minder. Alle kinderen die in Nederland wonen, moeten een gelijke kans hebben om zoveel mogelijk te kunnen!

Petitie

Wij

inwoners van de gemeente Mook en Middelaar

 

constateren dat:

  • Dat de mogelijkheden die Biblioplus biedt niet ten volle kunnen worden benut, omdat niet het volledige Bibliotheek op School-abonnement door de gemeente is afgesloten.
  • Daar is niet voldoende budget voor geven zij aan.
  • De kinderen hebben daardoor niet voldoende leesmaterialen op school en ook thema, project en educatiematerialen kunnen niet worden geleend.
  • Tevens krijgen de scholen nu niet voldoende begeleiding van Biblioplus.

 

en verzoeken

  • Aan de gemeente vanuit hun eigen budget, hetzij vanuit het budget dat het Rijk aanbiedt voor een bibliotheek in elke gemeente toch de mogelijkheden te verkennen of te overleggen met het rijk over uitbreiding van het abonnement bij Biblioplus.
  • Indien mogelijk ook voor de volwassenen. Daarvoor zou een ruimte gehuurd kunnen worden bij Sterrenschool Eigenwijs in Middelaar, waar ook volwassenen dagelijks naar binnen mogen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Mook en Middelaar 
Petitieloket:
Einddatum:
31.05.2024 
Petitionaris:
Petra Zwartjes 
Organisatie:
Leespunt Middelaar 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, ook op taalgebied" aangeboden aan Burgemeester en Wethouders van Mook en Middelaar.

In november 2022 werd landelijk bekendgemaakt dat er maatregelen zouden komen voor meer en betere bibliotheken. De laatste jaren hebben gemeentes bezuinigd op bibliotheken. Veel dorpen (zoals ook Mook en Middelaar) hebben geen bibliotheek meer.

+Lees meer...

De overheid wil dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Gemeenten krijgen daarvoor extra geld en ze hebben vanaf 2025 ook een wettelijke taak (zorgplicht). Sinds 2012 is de bibliotheek in onze gemeente uit de gemeentelijke begroting geschrapt. Daarvoor in de plaats heeft de gemeente een totaalbedrag van € 18600,00 ( € 6200,00 per school) beschikbaar gesteld, waar de scholen delen van hun boekencollectie mee kunnen vernieuwen. En verder €2000,00 voor de Lees en Ontmoetingspunten en €1500,- voor culturele activiteiten per dorp. Een Biblio Plus abonnement kost voor de 3 scholen € 36000,00.

Een openbare bibliotheek bevordert de persoonlijke ontwikkeling van volwassenen en kinderen. Bijvoorbeeld door:
- laaggeletterdheid (nu weer zeer actueel) te bestrijden - ervoor te zorgen dat mensen meer gaan lezen. - het toegankelijk maken van bronnen en informatie via de bibliotheek - advies en hulp geven om bronnen en informatie te verzamelen
- makkelijk lezen plein. Al onze omliggende gemeenten maken gebruik van Biblio Plus. Alleen de gemeente Mook en Middelaar niet. Biblio Plus biedt een veelzijdig programma voor basisscholen en kinderopvang. Er is een ruime keuze aan activiteiten en projecten op het gebied van leesbevordering en leesplezier, mediawijsheid, digitale geletterdheid, cultuureducatie en deskundigheidsbevordering. Er is ook de mogelijkheid om via Biblio Plus gebruik te maken van het Makkelijk Lezen Plein. Dat zijn boeken voor kinderen die lezen lastig vinden of leesproblemen ondervinden, zoals dyslexie, met een taalachterstand of concentratieproblemen, zoals ADHD. Deze boeken kunnen het leesplezier van kinderen vergroten, dus werkt het ook leesbevordering. Verder bieden zij een diversiteit aan activiteiten die de Biblio lees-mediaconsulenten op locatie uitvoeren, bijvoorbeeld het vinden van projecten. Als lid van Biblio Plus heb je de beschikking over miljoenen boeken, tijdschriften, dvd’s en bladmuziek. Kun je het niet vinden dan is er de mogelijkheid om materialen op te zoeken en aan te vragen. Al met al is Biblio Plus een mooi concept. Graag zouden wij dit ook in onze gemeente weer terug hebben. De door de overheid beschikbaar gestelde maatregelen voor meer en betere bibliotheken, bieden hiervoor een mogelijkheid. Op dit moment kunnen de kinderen officieel hun spannende boek nog niet meenemen, omdat er dan te weinig boeken beschikbaar blijven. Zeker bij een grote school is dit een probleem. Jammer, want wie wil er niet zo snel mogelijk weten hoe het verhaal afloopt (leesplezier). Tevens lezen ze vaak twee of drie keer dezelfde boeken omdat het aanbod te klein is. Wij vragen nu alle partijen dringend om te kijken naar de realisering van in ieder geval als eerste stap de jeugdbibliotheek (voor peuters en kinderen van 4 tot 12 jaar). Als tweede stap kan later voor de volwassenen gestart worden met een bibliotheek, hetzij op de scholen of in de gemeenschapshuizen. Nu worden er door de overheid middelen beschikbaar gesteld, maak daar gebruik van! Per 1 januari is elke gemeente wettelijk verplicht binnen drieënhalve kilometer toegang te hebben tot een volwaardige bibliotheekvoorziening. De ruimtes zijn er (leegstaande klaslokalen), het uitleensysteem is er, er zijn vrijwilligers beschikbaar. Er zijn nu mogelijkheden om weer een echte bibliotheek te realiseren! De scholen zijn bereid om ook voor de volwassenen het gebouw open te stellen en ruimte beschikbaar te stellen voor uitleenfaciliteiten als dependance van Biblioplus. Ook de algemeen directeur van Lijn 83 en de directeuren van de basisscholen hebben in een gesprek de grote behoefte kenbaar gemaakt. De petitie voor de realisatie van een volwaardige (jeugd)bibliotheek heeft inmiddels 273 handtekeningen opgeleverd en deze willen wij u hierbij aanbieden, hoewel onze actievoering nog niet is afgelopen. Door omstandigheden is het in Mook niet voldoende onder de aandacht gebracht om iedereen de gelegenheid te geven om hun mening te geven. Daarom is de uitslag niet geheel representatief. Wij zullen een nieuwe petitie starten op basis van de drie scenario’s die in de raadsinformatieavond van 23 mei 2024 zijn uitgelegd, waarvan alleen in de scenario’s 2.b en 3 de gemeente met zekerheid voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. 1. Huidige situatie handhaven. 2. Toegang tot de bibliotheek in een buurgemeente: samenwerking met en (basis)financiering aan BiblioPlus o.b.v. gast gebruik afspraak a. Excl. dienstverlening op maat in Mook en Middelaar (€ 40.000 / jaar extra) b. Incl. dienstverlening op maat in Mook en Middelaar (€ 150.000 / jaar extra): i. BoekStart (0-4-jarigen) ii. VoorleesExpress (2-8-jarigen) iii. Bibliotheek op School Compleet (4-12-jarigen) iv. Informatiepunt Digitale Overheid (ouderen, praktisch opgeleiden, inwoners met NT2-achtergrond) v. Taalhuis (inwoners met NT1-achtergrond), taalcafé en/of individuele taalbegeleiding (inwoners met NT2-achtergrond) vi. Maatschappelijke programmering (cursussen, trainingen, workshops, debatten, etc. (n.t.b.)) 3. Volwaardige eigen bibliotheek (€ 200.000 / jaar extra) De uitwerking en bronvermelding van dit voorstel is terug te vinden in het volgende bericht: https://maasburen.nl/uitgelicht/een-nieuwe-bieb-in-2025 . Ook heeft Charlotte Medendorp, directrice van de basisscholen in Middelaar en Milsbeek toen duidelijk uitgelegd wat voor een meerwaarde het Bibliotheek Op School concept (waar Milsbeek gebruik van maakt) biedt, ten opzichte van onze huidige uitgeklede schoolbibliotheek. Tevens vinden wij dat de gemeente ook de zorgtaak heeft om participatie van de inwoners mee te laten wegen in hun beslissing. Dit maakt natuurlijk ook deel uit van het democratisch proces van gemeentebestuur en is d.m.v. het uit laten gaan van een participatie verzoek via Maasburen.nl gemakkelijk uit te vragen. Mevrouw de Burgemeester, hierbij bieden wij onze petitie aan en verzoeken u met klem om onze nood roep van de afgelopen twee jaar mee te nemen in de overwegingen die met en door de Raad worden genomen. Met vriendelijke groeten, de bibliotheekvrijwilligers van Molenhoek, Mook en Middelaar. Voor meer informatie: Petra Zwartjes. Email: zwartjespetra@gmail.com tel.0652308166

14.06.2024

Bieb-oma's op de bres voor meer boeken op scholen in Mook en Middelaar - ‘Iedereen hoort gelijke kansen te krijgen of je nu in Gennep of in Middelaar woont’

Vandaag in de Gelderlander: Vrijwilligers van de schoolbibliotheek in het dorp Middelaar, ook wel bekend als de bieb-oma's, komen in opstand: er zijn niet genoeg boeken voor de leerlingen. Terwijl er landelijk wordt geïnvesteerd in voorzieningen om de leesvaardigheid op te krikken, blijft Mook en Middelaar achter, vinden ze.

In de kasten van Sterrenschool EigenWijs in Middelaar lijken zo op het eerste oog redelijk wat boeken te staan.

+Lees meer...

Het zijn er zo'n driehonderd, maar wel voor alle leeftijden bij elkaar. ,,We hebben hier zestig kinderen, dat betekent dus zes boeken per kind”, vertelt Petra Zwartjes, een van de vrijwilligers. ,,Dat houdt dus niet over. We horen van kinderen die boeken zelfs voor de derde keer gaan lezen. Dat stimuleert het leesplezier natuurlijk niet.”

De moeilijkheid is dat de gemeente Mook en Middelaar al jaren geen openbare bibliotheek meer heeft. Kinderen moeten het dus grotendeels hebben van de boekenkasten op school, ook kinderen op scholen in Mook of Molenhoek. Er gaat weliswaar ieder jaar wat geld naar de scholen waarmee ze hun boekencollectie deels kunnen vernieuwen, maar is niet genoeg, zeggen de vrijwilligers beslist. Al helemaal niet in een tijd waarin de leesvaardigheid van jongeren zo achteruit gaat.

Ze trekken daarom aan de bel. Er is een petitie gestart en samen met de bibliotheekvrijwilligers van Mook en Molenhoek hebben ze een brief geschreven aan de gemeenteraad. De strekking: kom toch met iets meer geld over de brug zodat de scholen in Mook en Middelaar kunnen aanhaken bij BiblioPlus, een programma vanuit de bibliotheek dat toegang geeft tot enorme hoeveelheden boeken en tijdschiften, maar ook tot activiteiten die het lezen bevorderen en leesconsulenten. Schooldirecteur Charlotte Medendorp steunt de oproep volledig. Ze kent het programma omdat ze ook werkt op een school in Milsbeek in de gemeente Gennep waar het wel draait. ,,Het biedt zoveel meerwaarde, ook voor kinderen met speciale behoeftes zoals dyslexie of wat zwakkere lezertjes. Dat kunnen de kinderen hier ook goed gebruiken. Het is ook apart, alle omringende gemeenten in Noord-Limburg doen mee aan BiblioPlus, Mook en Middelaar verkeert wat dat betreft in een uitzonderinspositie.” Petra Zwartjes hoopt dat de politiek er iets aan wil doen. ,,Het gaat niet om grote bedragen, in plaats van 18.000 euro per jaar zou het naar 36.000 gaan. Maar het bevorderen van de leesvaardigheid en tegengaan van laaggeletterdheid is belangrijk, niet voor niets wil de landelijke overheid er zoveel aan doen. Wat dat betreft kan de gemeente ook proberen daar wat extra budget te krijgen. Iedereen hoort gelijke kansen te krijgen, of je nu in Gennep of in Middelaar woont." (tekst Margriet Verschoor De Gelderlander)

21.02.2024

Brief naar de politieke partijen van de gemeente Mook en Middelaar

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, ook op taalgebied!

Aan iedereen die het beste voorheeft met de lees- en leer mogelijkheden van onze kinderen.

Onderstaande brief is begin december via de gemeente verzonden naar alle politieke partijen. Wethouder Dillerop heeft in de gesprekken met diverse betrokkenen aangegeven, dat zij degenen zijn die het bindend advies over de begroting moeten geven.

+Lees meer...

Als u deze noodzaak onderschrijft, teken dan onderstaande petitie.

Aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen van de Gemeente Mook en Middelaar.

In november 2022 werd landelijk bekendgemaakt dat er maatregelen zouden komen voor meer en betere bibliotheken. De laatste jaren hebben gemeentes bezuinigd op bibliotheken. Veel dorpen (zoals ook Mook en Middelaar) hebben geen bibliotheek meer. De overheid wil dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Gemeenten krijgen daarvoor extra geld en ze hebben vanaf 2025 ook een wettelijke taak (zorgplicht). Sinds 2012 is de bibliotheek in onze gemeente uit de gemeentelijke begroting geschrapt. Daarvoor in de plaats heeft de gemeente een totaalbedrag van € 18000,00 ( € 6000,00 per school) beschikbaar gesteld, waar de scholen delen van hun boekencollectie mee kunnen vernieuwen. En verder €2000,00 voor de 2 Lees en Ontmoetingspunten (Molenhoek en Middelaar). Een Biblio Plus abonnement kost voor de 3 scholen € 36000,00.

Een openbare bibliotheek bevordert de persoonlijke ontwikkeling van mensen en kinderen. Bijvoorbeeld door: - laaggeletterdheid (nu weer zeer actueel) te bestrijden - ervoor te zorgen dat mensen meer gaan lezen. - het toegankelijk maken van bronnen en informatie via de bibliotheek - advies en hulp geven om bronnen en informatie te verzamelen - makkelijk lezen plein.

Al onze omliggende gemeenten maken gebruik van Biblio Plus. Alleen de gemeente Mook en Middelaar niet. Biblio Plus biedt een veelzijdig programma voor basisscholen en kinderopvang. Er is een ruime keuze aan activiteiten en projecten op het gebied van leesbevordering en leesplezier, mediawijsheid, digitale geletterdheid, cultuureducatie en deskundigheidsbevordering. Er is ook de mogelijkheid om via Biblio Plus gebruik te maken van het Makkelijk Lezen Plein. Dat zijn boeken voor kinderen die lezen lastig vinden of leesproblemen ondervinden, zoals dyslexie, met een taalachterstand of concentratieproblemen, zoals ADHD. Verder bieden zij een diversiteit aan activiteiten die de Biblio lees-mediaconsulenten op locatie uitvoeren, bijvoorbeeld het vinden van projecten. Als lid van Biblio Plus heb je de beschikking over miljoenen boeken, tijdschriften, dvd’s en bladmuziek. Kun je het niet vinden dan is er de mogelijkheid om materialen op te zoeken en aan te vragen. Al met al is Biblio Plus een mooi concept. Graag zouden wij dit ook in onze gemeente weer terug hebben. De door de overheid beschikbaar gestelde maatregelen voor meer en betere bibliotheken bieden hiervoor een mogelijkheid. Op dit moment kunnen de kinderen officieel hun spannende boek nog niet meenemen, omdat er dan te weinig boeken beschikbaar blijven. Zeker bij een grote school is dit een probleem. Jammer, want wie wil er niet zo snel mogelijk weten hoe het verhaal afloopt (leesplezier) Wij, als bieboma’s, vragen alle partijen dringend om te kijken naar de realisering van in ieder geval als eerste stap de jeugdbibliotheek (voor peuters en kinderen van 4 tot 12 jaar). Als tweede stap kan voor de volwassenen in het LOP gestart worden met een kast voor volwassenen. Nu worden er door de overheid middelen beschikbaar gesteld, maak daar gebruik van! De ruimtes zijn er (leegstaande klaslokalen, het LOP), het uitleensysteem is er, er zijn vrijwilligers beschikbaar. Er zijn nu mogelijkheden om weer een echte bibliotheek te realiseren! Op het ogenblik loopt er in onze gemeente ook een al door véél mensen getekende petitie voor de realisatie van een officieel uitleenpunt. Aandachtspunt: de aanvraag voor subsidiering kan maar tot 15 december 2023 ingediend worden!! Haast is dus geboden en snelle actie door de politieke partijen is dus dringend noodzakelijk. Met vriendelijke groeten, namens de bieboma’s, Petra Zwartjes. Email: zwartjespetra@gmail.com

17.12.2023