U, de petitionaris

Uitstel passend onderwijs

806 ondertekeningen

De wet passend onderwijs gaat in 2014 in. Veel scholen zijn hier echter niet klaar voor. Bovendien zou een verandering in het onderwijs alleen moeten zijn om het onderwijs voor alle kinderen te verbeteren.Echter,deze wet zoals het er nu ligt verslechtert het onderwijs op vele vlakken.

Een aantal voorbeelden van de verslechteringen door dit plan:

1) te grote klassen (meer kinderen in het regulier onderwijs en geen max. aantal kinderen in één klas) 2) enorme werkdruk voor leerkrachten (door te grote klassen, kinderen met extra behoefte,extra aanscherping omtrent toetsen die leidend zijn, leraren kunnen geen mentors meer zijn)) 3) veel te weinig budget maar wel hele hoge verwachtingen (met een te klein budget moeten bergen worden verzet. Dit gaat ten koste van de individuele aandacht voor het kind)

In het plan, passend onderwijs moeten een aantal zaken worden opgenomen/aangepast zoals:

1) een maximum aantal kinderen per klas. 2) Het terughalen van Ambulante krachten, Remedial Teachers en een diverse afvaardiging van ouders binnen ouderraden en/of medezeggenschapsraden voor dekkende kennisoverdracht. Scholen moeten worden versterkt om alle kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Daar moeten ze wel de tools voor krijgen. 3) Meer leerkrachten die ook echt leerkracht kunnen zijn, zij zijn degenen die het passend onderwijs daadwerkelijk passend zullen gaan maken (resultaten zijn belangrijk maar de kinderen die de resultaten behalen moeten weer belangrijker zijn)

*het stukje tussen haakjes bij het laatste punt onder verzoeken is een persoonlijke noot v/d petitionaris

Petitie

Wij

Ouders, leraren, scholengemeenschappen en bezorgde burgers.

 

constateren dat:

  • Dat met het te snel invoeren van het passend onderwijs, kinderen de dupe zullen zijn.
  • Dat scholen niet precies weten wat er van hen verwacht wordt en niet kunnen of hebben geanticipeerd op de plannen.
  • Dat door het te snel invoeren van dit plan onvoorziene kosten zullen moeten worden gemaakt.(samenwerkingvebanden met geldtekort/te weinig geld voor extra leraren/te grote klassen)

 

en verzoeken

  • Het plan om het Passend onderwijs in te voeren uit te stellen.
  • Het plan goed uit te werken zodat scholen kunnen anticiperen.
  • een maximum te stellen aan klassen zodat leerkrachten en scholen passend onderwijs überhaupt kunnen bieden. Hiermee voorkomt de regering extra uitgave om problemen, waar kinderen en leerkrachten de dupe van zijn, (en die ik als ouder van een jongetje met ADHD/autisme al duidelijk zie aankomen)moet oplossen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
28-07-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Annemieke Pluijgers-Zwaneveld 

Geschiedenis

Ondertekeningen