U, de petitionaris
Logo

Transvaalbuurt Haarlem rattenvrij

216 ondertekeningen

onze buurt wordt al jarenlang geteisterd door ratten. Dit zorgt voor overlast in en rond woningen, op openbare plaatsen zoals parken en door de verzakkingen van stoeptegels. Het plaatsen van vallen en deze achteraf ophalen zien wij niet als een structurele oplossing voor dit probleem.

Petitie

Wij

de bewoners van de Transvaalbuurt in Haarlem

 

constateren

dat onze buurt al jarenlang geteisterd wordt door een rattenplaag en dat - gezien de schaal en duur van de plaag - deze plaag is te wijten aan (gebrekkig onderhoud aan) de publieke riolering in onze wijk. Dit probleem manifesteert zich met ratten in en rond woningen, op openbare plaatsen zoals parken en verzakkingen van stoeptegels.

 

en verzoeken

de gemeente Haarlem een eenduidige en structurele oplossing te bedenken en toe te passen om de gehele Transvaalbuurt zo snel mogelijk te verlossen van dit probleem.

Het antwoord

petitie aangeboden aan Burgemeester en gemeenteraad

Ivm corona is een persoonlijke overhandiging of het bijwonen van een raadsvergadering niet mogelijk. Daarom is vanmorgen onderstaande e-mail met een PDF met hierin de ondertekende petitie verstuurd naar de Burgemeester en gemeenteraad van Haarlem.


Mijnheer de Burgemeester van Haarlem, geachte leden van de gemeenteraad,

namens de bewoners van de Transvaalbuurt Haarlem doen wij u graag de petitie toekomen die is opgestart om aandacht te vragen voor een de overlast van ratten die wij al geruime tijd ervaren in onze buurt. U vindt deze petitie in de bijlage.

Omdat volgens uw website (zie https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen) het in verband met de huidige Corona maatregelen niet mogelijk is om u deze petitie persoonlijk tijdens een raadsvergadering te overhandigen, heb ik gekozen voor dit onpersoonlijke medium. Wij hopen echter dat dit niet afdoet aan de urgentie van de problematiek die wij middels deze petitie willen meegeven aan u. De overlast speelt al ruim 18 jaar en heeft tot nu toe nooit de aandacht van de gemeente gekregen die het ons inziens verdient, wat wij als zeer teleurstellend hebben ervaren.

In de aanloop naar het indienen van deze petitie hebben verschillende media (waaronder Haarlems Dagblad en NH Nieuws) hier aandacht aan besteed.

Via de Beleidsmedewerker afdeling BBOR van Gemeente Haarlem, hebben wij inmiddels begrepen dat er een pilot met zgn. smartvallen in het riool loopt en dat de evaluatie van deze test begin januari 2021 volt waarna er een advies aan de gemeenteraad zal volgen.

Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar de evaluatie van deze pilot en wat vervolgens het advies is dat op basis van deze evaluatie aan de gemeenteraad verstrekt wordt. Maar wij hopen vooral dat deze pilot het begin is van een structurele aanpak van dit probleem. Mocht de evaluatie uitwijzen dat deze pilot niet het gewenste effect heeft, dan mag dit geen reden zijn om het probleem (opnieuw) onder op de stapel te leggen. Wij hopen dat u dan snel en voortvarend op zoek zult gaan naar nieuwe oplossingen voor dit probleem.

Maar bovenal hopen wij dat u hierover duidelijk communiceert met uw burgers die deze overlast al zo lang ervaren.

Namens de ondertekenaars van deze petitie, met vriendelijke groet,

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Haarlem 
Petitieloket:
Einddatum:
01-12-2020 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Yoen de Loor 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

petitie aangeboden aan Burgemeester en gemeenteraad

Ivm corona is een persoonlijke overhandiging of het bijwonen van een raadsvergadering niet mogelijk. Daarom is vanmorgen onderstaande e-mail met een PDF met hierin de ondertekende petitie verstuurd naar de Burgemeester en gemeenteraad van Haarlem.


Mijnheer de Burgemeester van Haarlem, geachte leden van de gemeenteraad,

namens de bewoners van de Transvaalbuurt Haarlem doen wij u graag de petitie toekomen die is opgestart om aandacht te vragen voor een de overlast van ratten die wij al geruime tijd ervaren in onze buurt.

+Lees meer...

U vindt deze petitie in de bijlage.

Omdat volgens uw website (zie https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen) het in verband met de huidige Corona maatregelen niet mogelijk is om u deze petitie persoonlijk tijdens een raadsvergadering te overhandigen, heb ik gekozen voor dit onpersoonlijke medium. Wij hopen echter dat dit niet afdoet aan de urgentie van de problematiek die wij middels deze petitie willen meegeven aan u. De overlast speelt al ruim 18 jaar en heeft tot nu toe nooit de aandacht van de gemeente gekregen die het ons inziens verdient, wat wij als zeer teleurstellend hebben ervaren.

In de aanloop naar het indienen van deze petitie hebben verschillende media (waaronder Haarlems Dagblad en NH Nieuws) hier aandacht aan besteed.

Via de Beleidsmedewerker afdeling BBOR van Gemeente Haarlem, hebben wij inmiddels begrepen dat er een pilot met zgn. smartvallen in het riool loopt en dat de evaluatie van deze test begin januari 2021 volt waarna er een advies aan de gemeenteraad zal volgen.

Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar de evaluatie van deze pilot en wat vervolgens het advies is dat op basis van deze evaluatie aan de gemeenteraad verstrekt wordt. Maar wij hopen vooral dat deze pilot het begin is van een structurele aanpak van dit probleem. Mocht de evaluatie uitwijzen dat deze pilot niet het gewenste effect heeft, dan mag dit geen reden zijn om het probleem (opnieuw) onder op de stapel te leggen. Wij hopen dat u dan snel en voortvarend op zoek zult gaan naar nieuwe oplossingen voor dit probleem.

Maar bovenal hopen wij dat u hierover duidelijk communiceert met uw burgers die deze overlast al zo lang ervaren.

Namens de ondertekenaars van deze petitie, met vriendelijke groet,

07-12-2020

reactie van Gemeente Haarlem gekregen

Vanmorgen hebben we een reactie gekregen van de Beleidsmedewerker afdeling BBOR van de Gemeente Haarlem. In antwoord op onze vragen, schrijft hij:

  • De afgelopen jaren is er in Nederland een toename van het aantal ratten geconstateerd.
+Lees meer...

Reden hiervan is klimaatverandering en een verbod op verkoop van rodenticiden (rattengif). Klemmen en vallen zijn derhalve de meest gebruikte middelen om overlast te voorkomen. De gemeente Haarlem is zich hiervan bewust van de problematiek.

  • De gemeente Haarlem is de eerste gemeente in Nederland die gestart is een pilot met zgn. smartvallen in het riool. De resultaten van deze pilot worden eind van dit jaar geëvalueerd. Daarnaast komt bij een melding de uitvoerende partij ten alle tijden kijken en zet een plan van aanpak uit.

  • De gemeente Haarlem neemt deze problematiek serieus en stopt veel tijd en kosten in een oplossing, zeker ten opzichte van andere gemeenten. De uitvoerende partij geeft ook adviezen aan de bewoners om zelf actie te ondernemen. Specifiek voor de Transvaalbuurt zijn veel kruipruimtes niet toegankelijk om inspectie te kunnen doen. Hier wordt dan ook geadviseerd om deze kruipruimte toegankelijk te maken. Ook de vertakking van het hoofdriool naar de woning is eigendom van de bewoner. Een rookproef wordt geadviseerd, maar de kosten hiervoor zijn voor de huiseigenaar.

  • Desalniettemin wordt reeds geruime tijd gekeken naar structurele oplossingen voor dit probleem. Tot op heden is er nog geen aanwijsbare structurele oplossing voor dit probleem.

  • Meldingen en klachten komen in een klachtenregistratiesysteem terecht en worden opgepakt door de daarvoor verantwoordelijke afdeling. Voor zover bekend worden deze altijd opgevolgd. De uitvoerende partij zet niet alleen klemmen, maar brengt ook advies uit over haar bevindingen.

  • In januari 2021 wordt de pilot van de smartvallen geëvalueerd en zal naar de Raad een advies uitgebracht worden.

Hoewel de antwoorden soms niet helemaal stroken met onze ervaringen (er zijn buren die hebben aangegeven al meer dan 18 jaar overlast van ratten te hebben - dat is langer dan "de afgelopen jaren"...) zien wij deze antwoorden toch als een eerste voorzichtige stap voorwaarts.

Wij gaan de afdeling BBOR van de Gemeente Haarlem vragen of wij op de hoogte gehouden kunnen worden van de evaluatie van de pilot met de smartvallen en het advies dat vervolgens aan de Raad wordt verstrekt. Dit zullen we doen samen met deze petitie , als deze op 1 december afloopt, zodat dit verzoek meegenomen kan worden bij de evaluatie in januari 2021. Op basis van deze uitkomst zullen we kijken welke stappen wij nog kunnen nemen.

Tot deze tijd blijft ons advies

1: laat buurtgenoten die deze petitie nog niet hebben ondertekent, die ajb tekenen voor 1 december as.

2: blijf meldingen van ratten(overlast) doorgeven aan de gemeente zodat dit probleem iig tot de evaluatie van januari 2021 vol op hun radar blijft

3: als je lid bent van een politieke partij en\of contacten hebt met lokale politici, blijf hen hier dan vooral op aanspreken en verwijs naar deze petitie en de aankomende evaluatie in januari 2021

Mocht je verder nog ideeën of plannen hebben mbt hiertoe, stuur dan even een e-mail naar yoeniversal@yahoo.com ovv "Transvaalbuurt Haarlem rattenvrij"

Iedereen ontzettend bedankt voor de interesse, deelname en inititatieven!

20-11-2020

bijwonen raadsvergadering Gemeente Haarlem en indienen motie

De Gemeente Haarlem blijft vooralsnog stil - geen reacties van de gemeente zelf of van de individueel aangeschreven wethouders.

Als er vrijdag 20 november nog steeds geen enkele reactie is ontvangen, wordt de volgende stap het bijwonen van een raadsvergadering van de Gemeente Haarlem en indienen van een motie. Ivm COVID-19 moet ik even nagaan of deze vergaderingen "fysiek" bijgewoond kunnen worden of dat dit online gaat via hun website of tooling zoals Skype of Teams.

Als buren me hierin willen vergezellen, zijn die natuurlijk van harte welkom! Ik denk ook dat een hogere opkomst meer indruk maakt.

+Lees meer...

De eerstvolgende raadsvergadering is dan don 26 november. Dit valt voor de deadline van deze petitie dus misschien is een latere vergadering beter, zodat we de getekende petitie kunnen overhandigen (een alternatief is natuurlijk de petitie eerder te sluiten).

Mocht je je hierbij willen aansluiten, stuur dan even een e-mail naar yoeniversal@yahoo.com. We kunnen dan even afstemmen over de exacte datum en een plan van aanpak opstellen.

Informatie over de raadsvergaderingen kun je vinden op https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen

Tot slot: buurtkinderen hebben gemeld dat ze ratten over straten hebben zien lopen. Ouders, waarschuw kinderen om niet bij dit ongedierte in de buurt te komen (ratten kunnen aanvallen en bijten!) en meldt dit bij de gemeente! Als je zelf ratten hebt waargenomen (op privé- of openbaar terrein) dit graag ook melden bij de gemeente! Meer meldingen van buurtbewoners, zullen de druk op de gemeente opvoeren!

Je kan de gemeente bereiken via tel. 14023 \ internet www.haarlem.nl \ e-mail antwoord@haarlem.nl

17-11-2020