U, de petitionaris

Stop verbod op thuisonderwijs

3.554 ondertekeningen

Deze petitie pleit voor behoud en versteviging van de wettelijke basis van thuisonderwijs (TO). De staatssecretaris van OCW is van plan om thuisonderwijs (vrijstelling van schoolplicht art. 5.b. LPW) onmogelijk te maken. Dit blijkt uit zijn brief van juli 2013 aan de Tweede Kamer.

Stop het verbod op thuisonderwijs! Teken deze Petitie.

Meer informatie: www.thuisonderwijs.nl/petitie2013

Petitie

Wij

Inwoners van Nederland, o.a. ouders die thuisonderwijs geven en jongeren die thuisonderwijs krijgen

 

constateren

Dat: een kleine groep ouders thuisonderwijs (TO) geeft; de effectiviteit in onderzoek (cognitief en sociaal-emotioneel) is aangetoond en goed aansluit op vervolgopleiding en arbeidsmarkt; de Tweede Kamer in 2011 instemde met TO en toezicht; in veel landen TO een volwaardige onderwijsvorm is; de Onderwijsraad adviseerde het recht op onderwijs te regelen, zonder TO te verbieden; de staatssecretaris OCW desondanks van plan is om TO te verbieden.

 

en verzoeken

Behoud en versteviging van de wettelijke basis voor thuisonderwijs door: a. behoud van de mogelijkheid tot vrijstelling van schoolplicht (Leerplichtwet art. 5b); dan wel: b. losmaking van de keuze voor thuisonderwijs van levensbeschouwelijke bezwaren en inrichting van thuisonderwijs in de Leerplichtwet als uitwerking van de Grondwettelijke vrijheid om onderwijs te geven, waarbij het recht op onderwijs en een passend toezicht gegarandeerd zijn.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
14-11-2013 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Tonnie Nijenhuis 
Organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen