U, de petitionaris

Stop Hoogwaardig Openbaar Vervoer Busbaan Velsen

2.014 ondertekeningen

Het plan van de Provincie NH is een schadelijke en kostbare busbaan+tunnel aan te leggen tussen IJmuiden en Santpoort-Noord. Kosten minimaal 70 miljoen euro. Onnodig want er rijdt al een snelbus (277) en gewone bus (75). Deze bussen bedienen reizigers naar tevredenheid tussen IJmuiden en Haarlem.

Petitie

Wij

Inwoners en ondernemers van Noord-Holland, Velsen en Haarlem

 

constateren

Geldverspilling van meer dan 70 mln in tijden van crisis en bezuinigingen op OV (o.a. schrappen fast ferry IJmuiden-Amsterdam). Schade aan woongemeenschappen in gemeente Velsen, o.a. beschermde Ecologische Hoofdstructuur. Dat de busbaan niet geschikt is voor de randvoorwaarde van LightRail. HOV Velsen is geen investering, baten zijn onduidelijk. Vergelijkbare verkwisting als de HOV 't Gooi (min. 100 mln). Ontbreken maatschappelijke steun.

 

en verzoeken

De leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland, het College van B&W van de gemeente Velsen en de raadsleden in de gemeenteraad van de gemeente Velsen, te kiezen voor leefbaarheid, natuurbehoud, zuinigheid t.a.v. de besteding van belastinggeld en het HOV-project HOV Velsen tussen IJmuiden en Haarlem per direct te stoppen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Noord-Holland 
Petitieloket:
Einddatum:
27-09-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Bram Diepstraten 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Aanbieden petitie 14 september 14h00 in IJmuiden

Beste ondertekenaars en belangstellenden, Inmiddels is de petitie door bijna 2000 mensen getekend. Wij zijn iedereen enorm erkentelijk voor uw steun aan onze petitie. Met deze petitie willen wij de bestuurders van de provincie Noord-Holland en van de gemeente Velsen oproepen het HOV-tracé te heroverwegen.

+Lees meer...

Niemand is tegen hoogwaardig openbaar vervoer. Wij zijn tegen de invulling van een deel van het tracé dat 80% van de kosten behelst. Dat deel met een vrijliggende busbaan en spoortunnel moet wat ons betreft heroverwogen worden. Met veel minder geld kan de buslijn net zo opgewaardeerd worden en efficiënter worden gemaakt. Woonkernen in Driehuis en IJmuiden blijven daardoor verzekerd van goed openbaar vervoer.  De petitie wordt aanstaande zaterdag om 14h00 aangeboden aan wethouders Vennik en Baerveldt van Velsen en aan gedeputeerde Talsma, die namens mw. Post, verantwoordelijk gedeputeerde aanwezig zal zijn. Tegelijkertijd wordt de petitie tegen de opheffing van de Fast Flying Ferry aan de provincie aangeboden. Die dag grijpen we aan om een protestmars te lopen waarmee we onze onvrede kracht bij zetten. Er wordt om 13h30 verzameld op het Plein 1945 te IJmuiden, waar we om 14h00 de petitie Stop HOV busbaan zullen overhandigen. Daarna zullen we in een protestmars via de Troelstraweg, de Briniostraat en de Noostraat naar het Pontplein, de aanlegplaats van de FFF, lopen. Als u in de gelegenheid bent, kom dan zaterdagmiddag naar IJmuiden en loop mee!   

Website samenwerkende belangengroepen
12-09-2013

4 dagen op weg, dank voor de steun, mobiliseer uw omgeving

Beste ondertekenaars van onze petitie, Hartelijk dank voor uw steun! We zijn pas 4 dagen op weg en naderen de 400 handtekeningen. Om een echt statement te maken richting politiek Velsen en Noord-Holland hebben we een veelvoud van dit aantal nodig. U kunt ons extra helpen door de link naar de petitie door te sturen naar uw vrienden, kennissen, familie en collega's die ook tegen dit geldverslindende project zijn. We hebben een afbeelding van de petitiepagina bijgevoegd, waarin u een groene cirkel ziet, hier kunt u een medium selecteren waarmee u de petitie kenbaar wilt maken.

+Lees meer...

Heeft u bijvoorbeeld geen facebook- of twitter-account, dan kunt u ook een gewoon mailtje sturen naar uw bekenden met een link naar de website van de petitie. Deze icoontjes vindt u in rechts bovenin de petitiepagina. Denk bijvoorbeeld ook aan de ouderen in de verzorgingshuizen in Driehuis, die hun halte voor bus 75 zien verdwijnen en naar Driehuis-Westerveld zouden moeten lopen. Mocht u daar iemand kennen, laat hem of haar dan ook weten dat deze petitie bestaat. U kunt ons dus meer helpen dan alleen uw digitale handtekening. Laat deze petitie als een lopend vuurtje door Velsen gaan. Nogmaals dank voor uw hulp en steun! Namens de samenwerkende belangengroepen tegen het bustracé HOV Velsen

07-06-2013