U, de petitionaris
Petitiefoto

Stop de bouw van het Gemeentekantoor in Doorn nu het nog kan!

5.391 ondertekeningen

Van de geplande bouw van het Gemeentekantoor te Doorn dient te worden afgezien. Het pand is op tekening al de duurste ambtenarenhuisvesting van Nederland en met actuele tegenvallers is geen rekening gehouden. Voor alle gemeenschappelijke belangen gaat de hand op de knip, behalve dit prestigeobject!

Petitie

Wij

Bewoners van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug

 

constateren

Dat het in het huidige tijdsgewricht niet gepast is deze exorbitante uitgave te doen ten koste van allerlei zaken die wel het gemeenschappelijk belang dienen. De burger mag het verschil in de toekomst bijpassen. Daarnaast zijn er tal van andere aanleidingen om van de bouw af te zien: Gebrek aan service andere kernen (Leersum, Maarn, Driebergen etc) de voorziene parkeerchaos, de door deskundigen als gevaarlijk aangemerkte verkeersituatie etc.

 

en verzoeken

De Gemeente af te zien van haar voornemen de bouw van het pand "koste wat het kost" door te zetten. Met de kennis van vandaag (inzake financiele middelen/tegenvallers, verkeer en de servicebehoeften van andere kernen) zou dit besluit nooit genomen zijn. De burger heeft onvoldoende inspraak gehad bij de vraag OF er een Gemeentekantoor moest komen, onder welke condities en op welke plek. Het is zaak dat de belangrijkste "stakeholder" gehoord wordt!

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Utrechtse Heuvelrug 
Petitieloket:
Einddatum:
10-06-2011 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
A. van Doorn 
Organisatie:
Burgerinitiatief 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Als de politiek het wil, kunnen we nog stoppen...

‘Als de politiek het wil, kunnen we nog stoppen’ HEUVELRUG - Met een koevoet heeft het CDA maandag de besluitvorming rond de bouw van het nieuwe gemeentekantoor opengebroken. In een unaniem aangenomen motie van raadslid Chantal van Steenderen werd vastgelegd, dat de bouwopdracht pas gegeven mag worden nadat de gemeenteraad zich daarover heeft kunnen uitspreken.

+Lees meer...

Beslissend wordt het gesprek dat de raadsfracties op 10 juni voeren met de indieners van de petitie tegen het huidige plan. ,,De gemeente moet laten zien bereid te zijn, om daadwerkelijk consequenties te trekken’’, vindt het CDA. Bij haar pleidooi kreeg Van Steenderen ondermeer steun van Gerrit Boonzaaijer (SGP). ,,Als je de petitie serieus neemt, moet je de besluitvorming kunnen aanpassen’’, zei hij gedecideerd. Namens de Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug kondigde Sybe Streekstra aan, de CDA-motie met meer dan zijn eigen gewicht te steunen. Voor het eerst sloot ook de VVD-fractie de mogelijkheid van een herzien bouwbesluit niet uit. ,,Bij zo’n belang rijk onderwerp moet de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kunnen geven’’, aldus Baerte de Brey. Ook coalitiepartners D66 en Groen Links/PvdA schaarden zich achter het CDA-initiatief. Achter de schermen is in coalitieverband afgesproken, dat de drie fracties in deze kwestie gezamenlijk blijven optrekken. Zo willen ze voorkomen dat één van de partners bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de rekening gepresenteerd krijgt. Namens het college legde burgemeester Frits Naafs zich bij de CDA-motie neer. ,,Als de Raad in meerderheid zegt ‘stoppen met die handel’, zal het college zich beraden over de financiële en andere consequenties’’, aldus Naafs. Met haar koevoet-motie heeft Van Steenderen de Heuvelrugpolitiek wakker geschud. Komende maandag geeft ze een vervolg aan die actie. Dan organiseert het CDA een openbare hoorzitting over het nieuwe gemeentekantoor. ,,Het is uw geld waar we het over hebben’’, zo valt in de uitnodiging te lezen. De christendemocraten zeggen de reactie van inwoners mee te nemen in het eindoordeel over het nieuwe gemeentekantoor. De hoorzitting van het CDA begint maandagavond 6 juni om 20.00 uur in Cultuurhuis Pléiade in Doorn en is voor alle inwoners toegankelijk. Vier dagen later schuift de gemeenteraad aan tafel met de indieners van de petitie. Die bijeenkomst is eveneens vrij toegankelijk en verwacht wordt, dat ook een aantal ondertekenaars aanwezig zal zijn. Met het rondetafelgesprek krijgen de tegenstanders van het huidige bouwplan de gelegenheid, om hun argumenten nog eens indringend onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen. De bijeenkomst begint vrijdagmiddag 10 juni op 16.00 uur in de raadzaal van het Doornse cultuurhuis.

03-06-2011

CDA zet koevoet in bouwplan Gemeentekantoor!

Uit De Kaap: CDA zet koevoet in bouwplan gemeentekantoor dinsdag 31 mei 2011 14:00 DOORN - Met een koevoet heeft het CDA maandag de besluitvorming rond de bouw van het nieuwe gemeentekantoor opengebroken. In een unaniem aangenomen motie van raadslid Chantal van Steenderen werd vastgelegd, dat de bouwopdracht pas gegeven mag worden nadat de gemeenteraad zich daarover heeft kunnen uitspreken.

+Lees meer...

Beslissend wordt het gesprek dat de raadsfracties op 10 juni voeren met de indieners van de petitie tegen het huidige plan.

31-05-2011

Oproep:10 juni 2011 om 16.00 uur overleg met de Gemeenteraad

Aan de inwoners van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Vrijdag 10 juni 2011 om 16.00 uur zijn de intitiatiefnemers van de petitie uitgenodigd voor overleg met de Gemeenteraad. U bent allen van harte uitgenodigd om dit overleg bij te wonen en actief deel te nemen aan dit overleg. Met vriendelijke groet, Initiatiefnemers: Marian van der Linden Anne van Doorn.

27-05-2011