You, the petitioner
763

Stop de bomenkap voor de verbreding van de A9 en de aanleg van een nieuw benzinestation in Ouder-Amstel

2.848 signatures

In de afgelopen weken is al in verschillende media aandacht geschonken aan de onrust die er onder de inwoners van Ouder-Amstel is ontstaan over de geplande bomenkap voor de verbreding van de A9 en de aanleg van een benzine station. Ook zijn er lokaal in Ouder-Amstel initiatieven gestart.

Met deze petitie willen wij aan Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur een signaal afgeven, dat het niet alleen een “not in my backyard“ geval is , maar dat “Nederlanders” tegen de aanleg van NOG een benzine station zijn. Verder dienen bij de verbreding van de A9 beperkende boomkapmaatregelen te worden getroffen. Wij verzoeken inwoners van Ouder-Amstel te tekenen, maar ook alle andere inwoners van Nederland om zo een signaal af te geven en zich solidair te tonen met de inwoners van Ouder-Amstel.

Voorts is nog maar de vraag of deze projecten niet vallen onder de uitspraak van de Raad van State daar het het stikstofarrest betreft.

Petition

We

Inwoners van Ouder-Amstel, inwoners van Noord-Holland, inwoners van Nederland.

 

observe

  • dat er in de gemeente Ouder–Amstel 10.000-14.000 bomen gekapt gaan worden voor de verbreding van de A9 en de aanleg van een nieuw tankstation.
  • het kappen van bomen voor een nieuw benzinestation langs de A9 is niet verenigbaar met de Nederlandse klimaatdoelen; wij moeten minder auto rijden en minder bomen kappen.
  • wanneer wij auto rijden moeten we overstappen van fossiele brandstoffen naar meer duurzame. Een nieuw aan te leggen benzinetankstation past niet in deze toekomstvisie en zeker niet wanneer er bomen voor gekapt moeten worden.

 

and request

  • de geplande bomenkap en aanleg van het benzinestation stop te zetten
  • beperkende boomkapmaatregelen te treffen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Noord-Holland 
Petition desk:
Closing date:
24-12-2019 
Lead petitioner:
Paulette Koek 
Organisation:
Ouder-Amstel Anders 
Website:

History

Signatures

Updates

Minister: Gevolgen aannemen motie Kröger over niet kappen van bomen langs de A9

De minister geeft gevolg aan de motie van het Kamerlid Kröger over het niet kappen van bomen langs de A9.

Het is van belang voor de verkeersveiligheid om te waarborgen dat weggebruikers voldoende gelegenheid hebben om te rusten, te tanken, (steeds meer) te laden en te eten.

+Read more...

Om die reden is in het kader voorzieningen verzorgingsplaatsen langs Rijkswegen opgenomen dat de afstand tussen twee verzorgingsplaatsen maximaal 20 kilometer bedraagt. Om uitvoering te geven aan de motie, zal de weggebruiker met extra bebording geattendeerd worden op de ongebruikelijke lange afstand tussen de verzorgingsplaatsen op dit tracé. In combinatie met de mogelijkheden om te tanken, te laden en te rusten in de nabijheid van het tracé, wordt daarmee het effect op de veiligheid in deze specifieke situatie geminimaliseerd.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/06/gevolgen-aannemen-motie-kroger-over-niet-kappen-van-bomen-langs-de-a9

06-04-2020