U, de petitionaris
Logo 43 verontrust groningen

Stop 5G in Groningen

165 ondertekeningen

Het doel van dit initiatief is het, zowel bij burgers als het gemeentebestuur, onder de aandacht brengen van de gezondheidsrisico’s en de maatschappelijke implicaties van 5G en op te roepen tot bezinning en voorzichtigheid met betrekking tot de (verdere) uitrol van deze nieuwe generatie draadloze technologie.

Petitie

Wij

Wij, verontruste burgers van de gemeente Groningen

 

constateren dat:

 • de hoeveelheid elektromagnetische straling in het kader van 5G in de gemeente Groningen sterk is toegenomen sinds januari 2020, en nog verder zal toenemen gezien het streven van de Rijksoverheid naar een dekkingsgraad van 98% en meer en hogere frequenties;

 • dat alle levende wezens: planten, dieren en mensen, hier continu - 24/7/365 - aan blootgesteld zullen worden;

 • Nederland de normen hanteert die door het International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) opgesteld zijn; normen, die veel te beperkt zijn met name omdat het ICNIRP een organisatie is die sterk verbonden is met de belanghebbende bedrijfstak en aanverwante organisaties;

 • de gemeente een wettelijke taak heeft op het gebied van integrale gezondheid, hetgeen ook inhoudt het plaatsen van antennes e.d, en dat hierbij de bevolking betrokken moet worden;

 • het met 5G mogelijk wordt grote hoeveelheden gegevens over individuele personen te verzamelen via het Internet of Things (IoT) en camera's in het kader van 'smart cities', hetgeen zal leiden tot het verlies van privacy en de kans op introductie van een sociaal krediet systeem met het eraan verbonden verlies van vrijheden;

 • de gemeente tot taak heeft de bevolking voor te lichten over zaken betreffende gezondheid, en gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren te signaleren;

 

en verzoeken

de gemeente Groningen:

 • Zich in beeldvormende en meningsvormende vergaderingen grondig op de hoogte te stellen van de gezondheids- en privacy-aspecten van 5G, waarbij verschillende zijden gehoord worden;
 • en daarbij besluiten te nemen over:
  • Het informeren van burgers in de gemeente over gezondheids- en privacy-aspecten van 5G;
  • Een stop in te stellen op uitrol 5G, en
  • Experimenteel onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van gebruikte en geplande frequenties van 5G en 6G, waarbij:
  • zowel korte- als lange-termijneffecten onderzocht worden;
  • het onderzoek onafhankelijk gefinancierd wordt van belanghebbende bedrijfstakken;
  • de onderzoekers geen banden hebben met de belanghebbende bedrijfstakken.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Groningen 
Petitieloket:
Einddatum:
30-08-2024 
Petitionaris:
D.H.M. (Dirk) Akkermans 
Organisatie:
Verontrust Groningen https://verontrustgroningen.nl/burgeragendering/ 

Geschiedenis

Ondertekeningen