You, the petitioner

Steigereiland steigers nee

75 signatures

Bewaar de rust voor bewoners en natuur: wel tijdelijke afmeerplaatsen maar geen permanente afmeerplaatsen voor Steigereiland-zuid.

Petition

We

bewoners van Steigereiland-zuid, IJburg, Amsterdam

 

observe

dat Stadsdeel Oost het Steigerplan Zuidbuurt Steigereiland uit 2008 ten uitvoer wil brengen. Het plan behelst 11 steigers met elk 8-10 boten aan de ZO- en de ZW-oever die vanaf de dijk ongeveer 20 meter het water in steken, permanente ligplaats voor 88-110 boten met maximale lengte 7 meter. Daarnaast komen er 3 steigers voor tijdelijk afmeren. Totaal aantal boten wordt bijna driemaal de minimumomvang van een jachthaven (50, hinderwetcategorie 3).

 

and request

om de tijdelijke afmeerplaatsen te handhaven en de permanente ligplaatsen uit het plan te schrappen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de gewenste toegankelijkheid van het water en blijft Steigereiland als gast in de natuur een verblijf- en foerageerplaats bieden aan watervogels. Wij willen niet dat ons woongebied verandert in een watersportgebied met verkeer en verblijf van 88-110 boten + 30 gastboten en bijbehorende passanten.

Sign this petition

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
30-09-2016 
Status:
Signable 
Lead petitioner:
Marianne Elbers 

History

Signatures

Marianne Elbers
Amsterdam
about 5 years
Peter Corstiaans
Amsterdam
over 4 years
Anonymous
almost 5 years
Anonymous
almost 5 years
Anonymous
almost 5 years
Anonymous
about 5 years
Dorothee Blaisse
Amsterdam
about 5 years
Kees Lakerveld
Amsterdam
Bewoner van IJburg
about 5 years
J.M. van Loosdregt
Amsterdam
gepensioneerd
about 5 years
Anonymous
about 5 years
Martijn Morselt
Amsterdam
about 5 years
Jeanet van der Woude
Amsterdam
Bewoner Steigereiland Zuid
about 5 years

Updates

No news about this petition yet.