U, de petitionaris
Populier 31

Spaar populier nr. 31

170 ondertekeningen

De gemeente Den Haag is van plan de grote populier op de hoek van de Hanenburglaan/Valkenboskade te kandelaberen en vervolgens te kappen. Reden: gevaar door vallende takken. Er is echter een nieuwe methode om populieren veilig oud te laten worden. In de gemeente Dordrecht zijn hierdoor al veel oude populieren gered, ook op drukke plaatsen.

Petitie

Wij

Wij omwonenden, en andere belanghebbenden van de Valkenboskade en de Hanenburglaan

 

constateren dat:

  • de gemeente van plan is om populier nr. 31 aan de Valkenboskade te kandelaberen en vervolgens te kappen
  • de reden is dat er gevaar is als er takken afbreken
  • er een methode bestaat om de boom zodanig te snoeien dat deze veilig is en nog jaren mee kan
  • deze methode door een aantal groenverzorgers toegepast.

 

en verzoeken

de gemeente om de snoeimethode die ook in de gemeente Dordrecht is toegepast en waardoor oude populieren konden worden behouden, ook toe te passen op populier nr. 31.

Het antwoord

Antwoord over de populier en de snoeimethode

Onze petitie met uiteindelijk ruim 150 handtekeningen heeft de gemeente helaas niet op andere gedachten gebracht. De boom is inmiddels gekandelaberd. We hebben in reactie wel een bericht ontvangen van de wethouder:

Geachte mevrouw,

Bedankt voor uw mails; ook met de links naar de media-artikelen. U heeft mij ook een petitie doen toekomen waarin u vraagt om de methode van breuksnoei/ fracture pruning toe te passen bij populier 31 op de Valkenboskade. Ik ben het eens dat waar het echt niet anders kan we bomen moeten behouden en juist in moeten zetten op vergroening. Echter, helaas kunnen sommige bomen vanwege veiligheid niet blijven staan. Ik heb van de projectleider van het populierenvervangingsplan, mevrouw [...], begrepen dat zij u persoonlijk ter plekke een toelichting heeft gegeven over deze populier. Ook heeft u een voorlopige voorziening aangevraagd tegen het kandelaberen van de boom welke de rechter heeft afgewezen. Zoals [...] met u heeft besproken is het helaas nodig om populier 31 te kandelaberen vanwege het veiligheidsrisico. De boom is voor een populier al behoorlijk oud. De boom heeft al eerder risicovolle takken laten vallen en vertoont kroonverval. Beide een risico vanuit veiligheid. Vanwege zijn leeftijd zal hij ook bij breuksnoei niet goed herstellen. Daarnaast is de door u gewenste breuksnoei-methode niet geschikt om toe te passen in een hoog stedelijke omgeving. In verband met een lopende aanvraag ontheffing Wnb wordt de boom vanwege het veiligheidsrisico donderdag vooralsnog gekandelaberd. Naar verwachting wordt komend najaar de boom vervangen door een inheemse eik. Wel is de methode die u aandraagt zeker iets om ook in Den Haag toe te passen; echter op deze plek kan dat helaas niet. Ik begrijp uw passie voor deze grote boom maar de veiligheid van u en alle weggebruikers staat helaas niet toe dat de boom wordt behouden.

Met vriendelijke groeten,

_ _

De boomdeskundigen waar ik mee in contact ben zijn het met het standpunt van de wethouder over de toepasbaarheid van de methode niet eens. Ook is het niet zo dat een oude populier niet goed kan herstellen van breuksnoei volgens de methode die ook in Dordrecht is gebruikt: daar zijn nog oudere populieren met deze methode behouden. In zijn bericht doet de wethouder echter wel een belangrijke toezegging: de methode die wij hebben aangedragen is wel iets om in Den Haag toe te passen. De bestuursadviseur van de wethouder heeft bevestigd dat de gemeente serieus onderzoek zal doen naar de methode die in Dordrecht is toegepast om te zien op welke plekken in Den Haag deze methode kan worden ingezet. Dat betekent dat hier mogelijk een eerste stap is gezet naar een nieuwe manier van het beheren van oude stadsbomen. Ik zal in de komende week contact opnemen met de gemeente om afspraken te maken over hoe dit verder wordt uitgewerkt. Populier 31 heeft er helaas niets meer aan, maar het is een hoopvolle ontwikkeling voor andere oude stadsbomen. Bedankt voor jullie betrokkenheid bij deze mooie oude populier!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Den Haag 
Petitieloket:
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Marieke Koetsjarjan 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Antwoord over de populier en de snoeimethode

Onze petitie met uiteindelijk ruim 150 handtekeningen heeft de gemeente helaas niet op andere gedachten gebracht. De boom is inmiddels gekandelaberd.

+Lees meer...

We hebben in reactie wel een bericht ontvangen van de wethouder:

Geachte mevrouw,

Bedankt voor uw mails; ook met de links naar de media-artikelen. U heeft mij ook een petitie doen toekomen waarin u vraagt om de methode van breuksnoei/ fracture pruning toe te passen bij populier 31 op de Valkenboskade. Ik ben het eens dat waar het echt niet anders kan we bomen moeten behouden en juist in moeten zetten op vergroening. Echter, helaas kunnen sommige bomen vanwege veiligheid niet blijven staan. Ik heb van de projectleider van het populierenvervangingsplan, mevrouw [...], begrepen dat zij u persoonlijk ter plekke een toelichting heeft gegeven over deze populier. Ook heeft u een voorlopige voorziening aangevraagd tegen het kandelaberen van de boom welke de rechter heeft afgewezen. Zoals [...] met u heeft besproken is het helaas nodig om populier 31 te kandelaberen vanwege het veiligheidsrisico. De boom is voor een populier al behoorlijk oud. De boom heeft al eerder risicovolle takken laten vallen en vertoont kroonverval. Beide een risico vanuit veiligheid. Vanwege zijn leeftijd zal hij ook bij breuksnoei niet goed herstellen. Daarnaast is de door u gewenste breuksnoei-methode niet geschikt om toe te passen in een hoog stedelijke omgeving. In verband met een lopende aanvraag ontheffing Wnb wordt de boom vanwege het veiligheidsrisico donderdag vooralsnog gekandelaberd. Naar verwachting wordt komend najaar de boom vervangen door een inheemse eik. Wel is de methode die u aandraagt zeker iets om ook in Den Haag toe te passen; echter op deze plek kan dat helaas niet. Ik begrijp uw passie voor deze grote boom maar de veiligheid van u en alle weggebruikers staat helaas niet toe dat de boom wordt behouden.

Met vriendelijke groeten,

_ _

De boomdeskundigen waar ik mee in contact ben zijn het met het standpunt van de wethouder over de toepasbaarheid van de methode niet eens. Ook is het niet zo dat een oude populier niet goed kan herstellen van breuksnoei volgens de methode die ook in Dordrecht is gebruikt: daar zijn nog oudere populieren met deze methode behouden. In zijn bericht doet de wethouder echter wel een belangrijke toezegging: de methode die wij hebben aangedragen is wel iets om in Den Haag toe te passen. De bestuursadviseur van de wethouder heeft bevestigd dat de gemeente serieus onderzoek zal doen naar de methode die in Dordrecht is toegepast om te zien op welke plekken in Den Haag deze methode kan worden ingezet. Dat betekent dat hier mogelijk een eerste stap is gezet naar een nieuwe manier van het beheren van oude stadsbomen. Ik zal in de komende week contact opnemen met de gemeente om afspraken te maken over hoe dit verder wordt uitgewerkt. Populier 31 heeft er helaas niets meer aan, maar het is een hoopvolle ontwikkeling voor andere oude stadsbomen. Bedankt voor jullie betrokkenheid bij deze mooie oude populier!

15-03-2024

Hoop voor de toekomst

De bestuursadviseur van de wethouder heeft me net gebeld. De gemeente gaat definitief niet de nieuwe methode toepassen bij populier 31, omdat de boom een te groot veiligheidsrisico oplevert.

+Lees meer...

Wel heeft de bestuursadviseur toegezegd dat de gemeente Den Haag deze methode serieus gaat onderzoeken en gaat kijken op welke plekken deze kan worden toegepast. Ze gaan daar ook transparantie over geven (waar wel/waar niet en waarom). Dit geeft toch wat meer hoop voor het behoud van de bomen in onze stad.

Bedankt allemaal voor jullie betrokkenheid bij deze boom!

13-03-2024

Reactie wethouder

Daarnet kreeg ik een e-mailbericht van de wethouder Robert Barker. De gemeente gaat morgen door met het kandelaberen van de boom.

+Lees meer...

De wethouder volgt het advies van de projectleider (afdeling Groenbeleid) dat de boom niet kan worden behouden vanwege de veiligheid. Er is geen onderzoek gedaan naar de nieuwe methode en geen contact opgenomen met de boombeheerders die uitleg kunnen geven over de methode. Ons voorstel wordt dus op voorhand afgewezen. Ook wil de gemeente niet met de bewoners in gesprek over de boom. Heel erg jammer allemaal. Ik heb wel een mail teruggestuurd naar de wethouder, maar het is de vraag of daar nog een antwoord op gaat komen.

Omroep West heeft mij vanmorgen geïnterviewd over de boom in het radioprogramma West Wordt Wakker. Ze zijn nog aan het bekijken of ze ook een nieuwsitem op de site gaan plaatsen

13-03-2024