You, the petitioner

Schrijf de Bibliotheek niet af!

986 signatures

Onlangs is het voornemen bekend gemaakt om de subsidie aan de bibliotheek Oldenzaal met ruim 30% (€ 250.000) te verminderen. Hierdoor zal het bibliotheekwerk in Oldenzaal ernstig in gevaar komen; activiteiten zullen moeten worden beëindigd en/of bijdragen van gebruikers zullen sterk omhoog moeten.

Petition

We

betrokkenen bij het bibliotheekwerk en/of gebruikers van de bibliotheek Oldenzaal,

 

observe

dat een goede en toegankelijke bibliotheek van groot belang is voor de Oldenzaalse samenleving. Een goede bibliotheek vervult taken t.a.v. taal- en leesontwikkeling van kinderen en volwassenen; ontwikkelt activiteiten t.a.v. leesbevordering waarbij ze het onderwijs ondersteunt. Ze is van groot belang door alle inwoners in staat te stellen als goed geïnformeerde burgers deel te nemen aan de maatschappij. De bibliotheek is ook een plek voor ontmoeting en ontspanning. De bibliotheek heeft circa 9.000 leden, per jaar 125.000 bezoekers en 6000 deelnemers aan één van de vele activiteiten.

 

and request

dringend aan de gemeenteraad van Oldenzaal om de bibliotheek als basisvoorziening in de stad in stand te houden en om het niveau van dienstverlening van de bibliotheek zoveel als mogelijk is op peil te houden.

Current status

This petition is no longer open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Oldenzaal 
Petition desk:
Closing date:
19-07-2011 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Bert Heideman 

History

Signatures

Danielle Schasfoort
Oldenzaal
about 5 years
sandra burink
oldenzaal
about 5 years
Mark Franssen
Oldenzaal
about 5 years
Maria ten Kattelaar
Enschede
about 5 years
C. Hofstede-Mohr
Oldenzaal
about 5 years
wij Fam. Laarveld
Oldenzaal
about 5 years
T. Ankone-Roetenberg
Oldenzaal
about 5 years
Anonymous
about 5 years
helma olde keizer
oldenzaal
about 5 years
R. Westhoff
Oldenzaal
about 5 years
Gera Hultink
Oldenzaal
gebruiker van de bibliotheek
about 5 years
Kees Slump
Oldenzaal
about 5 years

Updates

No news about this petition yet.