U, de petitionaris

Respecteer de privacy van slachtoffers en nabestaanden

160 ondertekeningen

MEDEDELING (16 mei 2010)

Jammer genoeg is niet langer het doel van deze petitie onderwerp van discussie, maar de petitie en de initiatiefnemer zelf. Dat was en is niet de bedoeling, reden waarom de petitie is gestaakt.

Sommigen zagen in deze petitie een oproep tot censuur. Voor de duidelijkheid: dat was op geen enkele manier de bedoeling van de petitie. De directe aanleiding voor deze petitie waren een aantal grove privacyschendingen en de wens dit in de toekomst te voorkomen.

=======

(oorspronkelijke tekst)

Naar aanleiding van de berichtgeving rondom de vliegramp in Tripoli hebben verschillende media de privacy van slachtoffers en nabestaanden met voeten getreden. Wij willen de media oproepen tot zelfbeheersing, en de politiek vragen om te kijken of dit soort acties aan banden kan worden gelegd.

Petitie

Wij

bezorgde burgers die meeleven met slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp in Tripoli,

 

constateren

dat verschillende media de privacy van slachtoffers en nabestaanden met voeten treden en daarmee de grenzen van het fatsoen ver overschrijden,

 

en verzoeken

  • de media nu en in het vervolg om enige zelfbeheersing te tonen;

  • het Openbaar Ministerie om grondig te onderzoeken of er sprake is van strafbare feiten en zo ja tot vervolging over te gaan;

  • de Tweede Kamer om te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om dit soort praktijken in de toekomst te voorkomen

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
14-06-2010 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
David Rietveld 
Organisatie:
geen 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Bob van Veen
Netterden
bijna 7 jaar
Dit is wat hij wil... eng hoor!
1) het OM moet media gaan vervolgen die "onfatsoenlijk" zijn geweest en 2) in de toekomst moeten er maatregelen komen om die "onfatsoenlijke" pers te kunnen censureren.
bijna 7 jaar
Anoniem
bijna 7 jaar
Anoniem
bijna 7 jaar
Anoniem
bijna 7 jaar
J. van Dijk
Zwolle
Docent
bijna 7 jaar
Moralistische censuur hoort in een vrije samenleving niet thuis.
Nijmegen
Vandaag vervolging wegens onrespectvol filmen van slachtoffers. Morgen vervolging wegens onrespectvol praten tegen politici.
bijna 7 jaar
Anoniem
bijna 7 jaar
vind dit te gek vrije samenleving vrije pers belachelijk
lelystad
bijna 7 jaar
Anoniem
bijna 7 jaar
Anoniem
bijna 7 jaar
MML van Bergenhenegouwen
Den Haag
bijna 7 jaar

Nieuwtjes

Nog geen nieuws over deze petitie.