U, de petitionaris
Wapen van heiloo

Referendum in Heiloo NU

190 ondertekeningen

Een referendum is een volksraadpleging waarin alle (!) kiesgerechtigden zich kunnen uitspreken over een bepaalde vraag.

Landelijk en in de meeste gemeenten kan er, op verzoek van een voldoende aantal inwoners, een referendum worden gehouden.

In Heiloo kan dat tot op heden niet. Reden: Heiloo beschikt niet over de vereiste Referendum Verordening die de gang van zaken rond een gemeentelijk referendum regelt.

Alleen al in 2014 zijn drie pogingen om in Heiloo een Referendum Verordening in te stellen, gestuit op tegenstemmen van de coalitiepartijen in de gemeenteraad.

Zo onthouden de coalitiepartijen de inwoners van Heiloo stelselmatig de mogelijkheid om hun stem te laten horen over belangrijke zaken die hen sociaal, financieel of op andere wijze hard raken.

En dus kunnen de inwoners van Heiloo zich tot op heden niet uitspreken over al de taken, lasten en bezuinigingen die op hen worden afgewenteld.

Wij vinden deze situatie niet langer acceptabel. Daarom ijveren we er voor dat alle kiesgerechtigde inwoners van Heiloo, bij voor alle inwoners belangrijke gemeentelijke kwesties, hun stem kunnen laten horen via een formeel Referendum. Nog dit jaar!

Wilt u dit ook? Teken dan deze petitie!

Petitie

Wij

  • zijn betrokken en maatschappelijk actieve inwoners met hart voor Heiloo die het kunnen houden van een referendum van groot democratisch belang vinden. In een participatiemaatschappij horen inwoners ook te participeren in de besluitvorming!

  • willen meer dan eens in de 4 jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen onze stem laten horen. Te vaak worden mooie verkiezingsprogramma's omwille van de coalitievorming en gevestigde belangen aan de kant geschoven.

  • willen meebeslissen over belangrijke zaken die ons sociaal, financieel of op andere wijze raken. Ook tussentijds. Ook over individuele onderwerpen en niet alleen over totaal-programma's. En vooral ook wanneer steeds meer zaken door het samengaan met andere gemeenten op een steeds grotere afstand besloten worden.

 

constateren

  • dat de coalitiepartijen in de gemeenteraad van Heiloo in 2014 al drie keer een motie om te komen tot een Referendum Verordening in Heiloo hebben verworpen.

  • dat de inwoners van Heiloo aan het lijntje worden gehouden met vage beloften over het instellen van een Referendum Verordening ergens in 2015...?

  • dat veel belangrijke besluiten waarmee miljoenen euro's gemoeid zijn, zonder inspraak van de inwoners van Heiloo genomen worden, maar dat de inwoners van Heiloo wél mogen opdraaien voor de gevolgen van deze besluiten: bezuinigingen op jongeren- en ouderen zorg, op voorzieningen als de bibliotheek, het zwembad, de muziek- en dansschool, op het gemeentegroen, et cetera en een steeds groter beroep op mantelzorgers en vrijwilligers.

 

en verzoeken

  • de gemeenteraad en het college van Heiloo onverwijld werk te maken van het instellen van een Referendum Verordening en zo het houden van een Referendum in Heiloo voor eind 2015 praktisch en concreet mogelijk te maken.

  • de gemeenteraad en het college van Heiloo daarbij al datgene te doen dat noodzakelijk is om de Referendum-organisatie conform deze verordening in te richten en alle voor een Referendum noodzakelijke voorzieningen te treffen.

De gemeente Heiloo kan een voorbeeld nemen aan vele andere gemeenten. Bovendien heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten al in 2009 een model Referendum Verordening ontwikkeld die, met kleine aanpassingen, eenvoudig en snel door de gemeente Heiloo kan worden overgenomen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Geschiedenis

Ondertekeningen