You, the petitioner
Ohk horizontaal grijswaarden

Red de Oude Helenakerk Aalten

626 signatures

Aan iedereen die de Oude Helenakerk in Aalten een warm hart toedraagt. Wij willen voorkomen dat het kerkbestuur de Oude Helenakerk (OHK) uit handen geeft. Behoud dit eeuwenoude erfgoed, in het hart van Aalten, als Godshuis, plek voor bezinning, ontmoeting en cultuur.

Petition

We

Inwoners van Aalten / Leden van de Protestantse Gemeente / OHK-Groep en Restauratiefonds

 

observe

  • Het kerkbestuur wil de Oude Helenakerk afstoten en investeren in de Zuiderkerk.
  • Het kerkbestuur overlegt met de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) over eigendomsoverdracht, zonder onderzoek naar andere opties.
  • In tegenstelling tot de Zuiderkerk, drukken de onderhoudskosten van de OHK niet op de begroting van de kerkgemeente aangezien subsidies en bijdragen van het Restauratiefonds die kosten dekken.
  • Overdracht aan de SOGK zorgt voor hoge kosten voor de Prot. Gem. Aalten: “bruidsschat”, kosten voor het multifunctioneel maken, huurkosten.

 

and request

Het kerkbestuur van de Protestantse Gemeente Aalten (PGA) om: - De Oude Helenakerk als Godshuis in het centrum van Aalten tezamen met Elim in eigendom te houden. - Het onderhoud, beheer en de exploitatie onder te brengen in een lokale stichting in samenwerking met het bestaande Restauratiefonds. - Het kerkgebouw in te richten voor multifunctioneel gebruik voor alle burgers van Aalten.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
kerkbestuur 
Petition desk:
Closing date:
15-10-2020 
Lead petitioner:
Harm Veldhuis 
Organisation:
Groep Oude Helenakerk (OHK-Groep) en Restauratiefonds Oude Helenakerk 
Website:

History

Signatures

Updates

de Gelderlander bericht: Aaltens verzet tegen verlies van Helenakerk

*Het gaat [...] om behoud van de kerk èn het daarnaast gelegen gebouw Elim. De Helenakerk kan multifunctioneler worden gebruikt, Elim kan een functie krijgen in het Aaltense jongerenwerk.

+Read more...

Een lokale stichting zorgt dan voor beheer en exploitatie.*

Lees het artikel door Sjoerd van der Werf over het 'Aaltens verzet tegen verlies van de Oude Helenakerk HIER

22-07-2020

De Gelderlander bericht: Aaltens verzet tegen verlies van Helenakerk

"*Het gaat [...] om behoud van de kerk èn het daarnaast gelegen gebouw Elim. De Helenakerk kan multifunctioneler worden gebruikt, Elim kan een functie krijgen in het Aaltense jongerenwerk.

+Read more...

Een lokale stichting zorgt dan voor beheer en exploitatie.

Lees het artikel door Sjoerd van der Werf over het 'Aaltens verzet tegen verlies van de Oude Helenakerk HIER

22-07-2020

Nog een lezersreactie in Aalten Vooruit

In de rubriek 'Lezers schrijven' van Aalten Vooruit reageert Wim Hoitink over de gang van zaken: De voorzitter van de kerkenraad schrijft, als reactie onderaan het stuk in Aalten Vooruit, dat de kerkenraad niet via de lokale, sociale of landelijke media inhoudelijk wil reageren; dat moet via de eigen kanalen van de kerk. Dat klinkt logisch, maar is wrang, want dat is nu juist wat de OHK-groep vanaf het begin heeft gedaan! En de onvrede gaat ook niet om de uiteindelijke keuze die de kerk maakt, maar om de weg er naartoe.

Lees zijn reactie HIER.

22-07-2020