U, de petitionaris
Ohk horizontaal grijswaarden

Red de Oude Helenakerk Aalten

639 ondertekeningen

Aan iedereen die de Oude Helenakerk in Aalten een warm hart toedraagt. Wij willen voorkomen dat het kerkbestuur de Oude Helenakerk (OHK) uit handen geeft. Behoud dit eeuwenoude erfgoed, in het hart van Aalten, als Godshuis, plek voor bezinning, ontmoeting en cultuur.

Petitie

Wij

Inwoners van Aalten / Leden van de Protestantse Gemeente / OHK-Groep en Restauratiefonds

 

constateren

  • Het kerkbestuur wil de Oude Helenakerk afstoten en investeren in de Zuiderkerk.
  • Het kerkbestuur overlegt met de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) over eigendomsoverdracht, zonder onderzoek naar andere opties.
  • In tegenstelling tot de Zuiderkerk, drukken de onderhoudskosten van de OHK niet op de begroting van de kerkgemeente aangezien subsidies en bijdragen van het Restauratiefonds die kosten dekken.
  • Overdracht aan de SOGK zorgt voor hoge kosten voor de Prot. Gem. Aalten: “bruidsschat”, kosten voor het multifunctioneel maken, huurkosten.

 

en verzoeken

Het kerkbestuur van de Protestantse Gemeente Aalten (PGA) om:

  • De Oude Helenakerk als Godshuis in het centrum van Aalten tezamen met Elim in eigendom te houden.
  • Het onderhoud, beheer en de exploitatie onder te brengen in een lokale stichting in samenwerking met het bestaande Restauratiefonds.
  • Het kerkgebouw in te richten voor multifunctioneel gebruik voor alle burgers van Aalten.

Het antwoord

Helaas nog geen "witte rook"

Bericht van de OHK-Groep

Eind oktober 2020 is de petitie met 742 handtekeningen aangeboden aan het Moderamen van de Protestantse Gemeente Aalten.

Ondanks toezegging van de voorzitter te reageren op deze petitie, heeft de OHK-Groep tot nu toe geen enkele reactie van het kerkbestuur ontvangen.

Op onze recent gezonden brief levert navraag bij de scriba van het kerkbestuur de mededeling op dat door corona de kerkenraad niet vergadert en dat er vooralsnog geen reactie komt.

Inmiddels is het drie jaar geleden dat de OHK-Groep zich geformeerd heeft met als doel Kerk en Elim in eigendom van de Protestantse Gemeente Aalten te houden. Daarnaast een plaatselijke Stichting te formeren die het beheer en exploitatie (het ontzorgen van het kerkbestuur) naast het bestaande Restauratiefonds voor haar rekening neemt.

Want, wanneer de Oude Helenakerk, nu nog in eigendom van PGA, uit handen wordt gegeven is dit gebouw niet meer terug te verwerven.

We gaan ervan uit dat de ‘kerk op de bult’ met Elim tot een eigentijds kerkelijk centrum getransformeerd wordt, duurzaam en zoveel mogelijk energie-neutraal, tot een plek waar God de komende eeuwen gezocht blijft worden en daarnaast kan worden tot een huis van gemeenschap!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
kerkbestuur 
Petitieloket:
Einddatum:
15-10-2020 
Antwoord verwacht:
23-05-2021 
Status:
Gesloten 
Organisatie:
Groep Oude Helenakerk (OHK-Groep) en Restauratiefonds Oude Helenakerk 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Helaas nog geen "witte rook"

Bericht van de OHK-Groep

Eind oktober 2020 is de petitie met 742 handtekeningen aangeboden aan het Moderamen van de Protestantse Gemeente Aalten.

Ondanks toezegging van de voorzitter te reageren op deze petitie, heeft de OHK-Groep tot nu toe geen enkele reactie van het kerkbestuur ontvangen.

Op onze recent gezonden brief levert navraag bij de scriba van het kerkbestuur de mededeling op dat door corona de kerkenraad niet vergadert en dat er vooralsnog geen reactie komt.

Inmiddels is het drie jaar geleden dat de OHK-Groep zich geformeerd heeft met als doel Kerk en Elim in eigendom van de Protestantse Gemeente Aalten te houden. Daarnaast een plaatselijke Stichting te formeren die het beheer en exploitatie (het ontzorgen van het kerkbestuur) naast het bestaande Restauratiefonds voor haar rekening neemt.

Want, wanneer de Oude Helenakerk, nu nog in eigendom van PGA, uit handen wordt gegeven is dit gebouw niet meer terug te verwerven.

+Lees meer...

We gaan ervan uit dat de ‘kerk op de bult’ met Elim tot een eigentijds kerkelijk centrum getransformeerd wordt, duurzaam en zoveel mogelijk energie-neutraal, tot een plek waar God de komende eeuwen gezocht blijft worden en daarnaast kan worden tot een huis van gemeenschap!

01-02-2021

Aanbiedingstekst van de petitie

Op 27 oktober 2020 is de petitie aangeboden aan het kerkbestuur met de volgende tekst:

De Oude Helenakerk kloppend hart van de gemeente

De OHK-Groep en het Restauratiefonds bieden de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Aalten 27 oktober 2020 de petitie aan die zij in juli zijn gestart met als doel deze oude dorpskerk met Elim in eigendom te houden. Over enkele dagen is het Hervormingsdag. De OHK-Groep heeft virtueel een pamflet op de kerkdeur gespijkerd. Zij en 742 ondertekenaars van de petitie roepen het kerkbestuur op af te zien van eigendomsoverdracht aan SOGK of andere stichting.

De OHK-Groep ziet deze parel van religieus erfgoed in Aalten primair als een Godshuis.

+Lees meer...

Eeuwenlang heeft de Oude Helenakerk die functie in het dorpscentrum gehad. Een huis dat open staat naar de samenleving en waar het goed toeven is in tijden van vreugde en crisis. Nu de coronacrisis ons ook in Aalten raakt, zien wij nog duidelijker voor ogen, dat dit kerkgebouw een gebouw mag zijn, waar ontmoeting tussen alle burgers centraal staat. Niet alleen tijdens allerlei soorten vieringen op de zondagen, maar ook op de overige dagen van de week. Koffie, soep met brood als troostvoedsel naast verstilling, en/of andere te organiseren activiteiten. Kerk en Elim, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elim, een te ontwikkelen pleisterplaats voor jongeren die elkaar in het dorpscentrum zo graag ontmoeten.

De OHK-Groep en het Restauratiefonds danken de 742 ondertekenaars van de Petitie: Red de Oude Helenakerk Aalten.

De OHK-Groep spreekt de wens uit dat zij tot verdere inhoudelijke contacten met het kerkbestuur wil komen om het een en ander vorm te geven. Uitgaande van de pluriformiteit die in de kerkelijke gemeente leeft, kan de Oude Helenakerk met Elim een plek in ons dorp worden waar gemeenschapszin ten goede komt voor allen die leven in verwachting van “het goede leven”.

OHK Groep en Restauratiefonds

28-10-2020

de Gelderlander bericht: Aaltens verzet tegen verlies van Helenakerk

*Het gaat [...] om behoud van de kerk èn het daarnaast gelegen gebouw Elim. De Helenakerk kan multifunctioneler worden gebruikt, Elim kan een functie krijgen in het Aaltense jongerenwerk.

+Lees meer...

Een lokale stichting zorgt dan voor beheer en exploitatie.*

Lees het artikel door Sjoerd van der Werf over het 'Aaltens verzet tegen verlies van de Oude Helenakerk HIER

22-07-2020