You, the petitioner
2020 01 11 14.18.48

Red de Beetser Koele

1.097 signatures

Beetser Koele, de grootste plas in de wijde omtrek, gelegen in een beschermd natuurgebied, dreigt volgelegd te worden met drijvende zonnepanelen, die eruit zien als kassen. Dit gaat alleen door wanneer er draagvlak is onder de bevolking. Laat dus je stem horen wanneer je het hier niet mee eens bent.

Petition

We

Betrokkenen bij natuur en landschap van de Betere Koele

 

observe

  • dat in een natuurgebied geen industriële stroomcentrale hoort,
  • dat gevolgen voor de natuur nog onduidelijk zijn,
  • dat het aanleggen van een drijvende zonnecentrale er uit zien als een soort kassengebied,
  • dat de gemeente nu denkt dat er geen serieuze bezwaren zijn onder de bevolking, en dat bezwaren geuit op inspraakavonden dus niet zijn gehoord,
  • dat de ondernemer van plan is om de zanddrogerij naar een industriegebied te verplaatsen

 

and request

  • om natuur en industrie gescheiden te houden,
  • om de ondernemer niet toe te staan de zonnepanelen op de Beetser Koele te plaatsen,
  • met de ondernemer mee te denken over alternatieven, bijvoorbeeld om de stroomcentrale bij de zanddrogerij op het industriegebied te plaatsen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Westerwolde 
Petition desk:
Closing date:
14-04-2020 
Lead petitioner:
K. Duijm 
Website:

History

Signatures

Updates

125 tegenstemmers: de gemeente baseert zich op ca 50 mensen

Er hebben zich in een etmaal al 125 tegenstanders gemeld. De gemeente heeft twee inspraakavonden georganiseerd - daar waren in totaal maximaal 50 mensen aanwezig.

+Read more...

Van de mensen die nu de petitie hebben getekend is het merendeel afkomstig uit de gemeente / buurt. De gemeente heeft alleen de direct aanwonenden en de campings uitgenodigd. Maar de stemmen van álle gebruikers van de plas in Sellingerbeetse zijn belangrijk. Deel hem nog even met vrienden en bekenden uit de buurt van wie je weet dat ze bij de plas komen: https://reddebeetserkoele.petities.nl

En: 22 januari vergadert de gemeenteraad (dat is a.s. woensdag). Voor die tijd kun je nog bezwaar sturen naar griffie@westerwolde.nl.

17-01-2020