You, the petitioner
Bindendreferendumorglogo 01 transparent

Petitie tegen mogelijk petitieverbod

706 signatures

Afschaffen referendum, schriftelijke geheime stemmingen, rechtszittingen zonder publiek, samenscholingsverbod, permanente noodwet. Lijkt allemaal uit een doomsday film, maar het gebeurt echt. Alvast vooruitlopend op wat komen gaat: deze petitie tegen een petitieverbod.

Petition

We

Normale burgers, zeer bezorgd over de recente ondemocratische maatregelen,

 

observe

Dat de regering steeds meer maatregelen neemt die onze vrijheid inperken, en dat de ook de laatste mogelijkheid van bezorgde burgers om protest aan te tekenen, de petitie, in de toekomst zou kunnen worden verboden.

 

and request

  • In de grondwet vast te leggen dat een dergelijk verbod nooit kan worden uitgevaardigd
  • Zich in te spannen voor het invoeren van het bindend referendum op de kortst mogelijke termijn
  • De corona spoedwet met grootst mogelijk kracht af te wijzen

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2021-03-27 
Lead petitioner:
Richard 
Website:

History

Signatures

Updates

Wat kan ik doen. Om mijn vrijheid terug te veroveren.

Ik ben net lid geworden van FVD. Ik ga stemmen op van Haga.

+Read more...

Mijn lidmaatschap van SP heb ik direct opgezegd. Mijn contributie aan SP heb ik teruggehaald. Die hebben ze misbruikt. Ik heb dat geld gestuurd naar de FVD bushokjescampagne. Zodat alle normale mensen die hard aan het werk zijn, op de bushalte kunnen zien, dat ze hun normaalste zaak van de wereld - hun vrijheid - al bijna helemaal zijn kwijtgeraakt. En ook hoe ze deze vrijheid - daar begint het leven mee - weer kunnen terugkrijgen. Dat is wat ik doe. Nu. Ik doe wat ik wil. U ook?

2021-02-23

Promotie Bindend Referendum 2.0

Vimeo Promotie Bindend Referendum 2.0

D-Tube Promotie Bindend Referendum 2.0

Bitchute Promotie Bindend Referendum 2.0

Petitie Bindend Referendum 2.0

De verkiezingen komen eraan.

Welke partijen, en of volksvertegenwoordigers, zijn nu serieus bezig met het omvormen van het partijenstelsel naar directe democratie?

Welke partijen, en of volksvertegenwoordigers, doen alsof?

In ons politieke systeem blijft dit vraagstuk nog altijd een gok.

De kloof, tussen wat parlementariers stemmen, bij moties en wetsvoorstellen, en wat de meeste burgers zouden willen stemmen, is nog altijd aanwezig.

Vele peilingen wijzen dit uit.

Helaas helpen verkiezingen hierbij niet.

+Read more...

Beloftes gedaan tijdens de campagnes, worden zelden ingelost.

Partijen stemmen vaak anders dan ze volgens hun beloftes zouden moeten hebben gestemd.

Soms wordt dit ontdekt. Dit afwijkend stem gedrag. Alleen dan, worden allerlei, best aannemelijke redenen hiervoor aangevoerd.

Meestal echter, gaat dit afwijkend stemgedrag, afwijkend aan de beloftes die de partij, en of volksvertegenwoordiger heeft gedaan, geruisloos, voorbij.

Geruisloos, omdat alle aandacht uitgaat naar een ander nieuwsfeit. Geruisloos, omdat de stemming plaatsvindt in een speciale commissie.

Ook andere trucs worden toegepast. Zoals pas stemmen de volgende week. Een week na het soms verhitte debat. Dan wordt een hele lijst van stemmingen razendsnel afgewerkt.

Stuknummers worden genoemd, vaak vluchtig nog even de indiener en het onderwerp, en er wordt gestemd. Niet eens hoofdelijk, maar per partij.

Slechts zelden wordt er een stemverklaring gegeven.

Deze gang van zaken maakt het zeer gemakkelijk voor een partij, en of volksvertegenwoordiger om -per abuis- anders te stemmen, anders dan de belofte in de verkiezingscampagne.

Achteraf geven partijen, en of volksvertegenwoordigers dan aan, dat ze eigenlijk geacht worden anders te hebben gestemd.

Dit wordt dan in de handelingen opgenomen. Maar niet in de stemmingsuitslag!

Let er maar eens op. U zult zien dat dit heel vaak voorkomt. Bij alle partijen.

En ook hier, wordt, alleen bij ontdekking, een scala van verzachtende omstandigheden aangevoerd, voor deze afwijkende stemming.

Afwijkend, aan de beloftes die de partij, en of volksvertegenwoordiger heeft gedaan.

Dan zijn er ook nog de disciplines. De partij-discipline, de fractie-discipline, en de coalitie-discipline.

Een volksvertegenwoordiger, zou volgens de grondwet artikel 67 derde lid,
zonder last moeten kunnen stemmen.

Maar afwijkend stemmen, aan het besluit in de partij, fractie of coalitie, wordt bij vele partijen, niet in dank afgenomen.

Dat verklaart ook de kloof, tussen wat de meerderheid van de burgers zou willen stemmen, en de stemmings uitslag, in het parlement.

Deze kloof werd pijnlijk zichtbaar, in de diverse referenda die zijn gehouden, toen het nog mocht.

De duidelijkste was het referendum dat niet mocht worden gehouden. Namelijk het referendum over het afschaffen van het referendum.

De kloof kan worden verkleind, of zelfs weggenomen, als het bindend referendum is opgenomen in de grondwet, zoals beschreven in deze petitie bindendreferendum.petities.nl

De eerste vraag voor u als kiezer is natuurlijk of u dit zelf een goed idee zou vinden.

De mogelijkheid om regering en parlement voor precies 1 stemming buiten spel te zetten.

De mogelijkheid om stemmingen te corrigeren.

De mogelijkheid om af te dwingen, dat de stemming van de burgers, wordt gevolgd.

Een van de tegen-argumenten is, dat de burger niet voldoende af weet van een onderwerp, en daarom incompetent is, om hierover te beslissen.

In het voorstel uit de petitie, wordt er daarom de mogelijkheid geboden om een motie in te dienen, of zelfs een wetsvoorstel.

De simpele ja-nee vraag, kan ook nog, maar zou voeding kunnen geven aan het tegen-argument.

Als het bindend referendum echter een motie betreft, of een wetsvoorstel, moet de indiener een heel goede beargumentering opstellen.

Dit kan alleen bij voldoende kennis en afweging over het onderhavige onderwerp, en beoordeling van de gevolgen.

Dan komt er ook nog stemming in de eerste kamer als het bindend referendum een wetsvoorstel betreft, en is aangenomen.

De eerste kamer kan het dan alsnog afschieten. Maar dat kan dan niet in het geheim en in de anonimiteit. Dan is het echt kleur bekennen.

Als u dit stuk nu nog aan het lezen bent, is het aannemelijk dat u openstaat voor een dergelijke aanpak.

Voor een dergelijke aanpassing aan ons politieke stelsel.

Voor het bindend referendum van bindendreferendum.petities.en el.

Dan volgt voor u als kiezer de vraag: 'Op welke partij, en of volksvertegenwoordiger, kan ik dan stemmen, zodat dit bindend referendum kan worden ingevoerd?'

Het antwoord is teleur stellend. Er is er geen.

Er zijn partijen, en of volksvertegenwoordigers, die deeltjes ervan zeggen te willen invoeren.

Geen 1 gaat zo diep als het voorstel van bindendreferendum.petities.nl

En alle partijen komen met een hele lijst van andere onderwerpen, waarover u als kiezer meteen ook moet beslissen.

Dit komt uiteraard door ons huidig politiek systeem. Partijen moeten standpunten innemen, om kiezers achter zich te scharen.

Dit is een oneindige cirkel. Een cirkel die de kloof in stand houdt. Een cirkel die juist gebaseerd is op die kloof.

De kloof tussen de stemming in het parlement, en de stemming volgens de burgers.

Geen oplossing dus?

Misschien wel.

Een one-issue partij, bindendreferendum.org

Een partij met precies een standpunt: Namelijk de invoering van het bindend referendum. In de grondwet. Zoals beschreven in het voorstel op bindendreferendum.petities.nl

Wat nu, als deze partij met 100 zetels in de tweede kamer komt?
En met 50 zetels in de eerste kamer. Twee jaar later. En weer met 100 zetels in de tweede kamer, Vier jaar later.

Zolang duurt het, om een grondwetswijziging door te voeren. Dat zit ingebouwd, in ons politieke systeem. Twee-derde meerderheden, en twee verkiezings cyclii.

Stel dat dit zou gebeuren. Wat gebeurt er dan met alle andere onderwerpen waar de regering en parlement zich mee bezig moeten houden?

Hoe zullen de parlementariers, gekozen onder de vlag van bindendreferendum.org dan stemmen over deze onderwerpen?

In ieder geval zonder last van partij discipline.

Ze zullen stemmen naar hun eigen geweten en gevoel.

Het zou wel goed zijn om elke stemming hoofdelijk te doen, en ook stemverklaringen te geven.

Maar ook dit is niet te verplichten.

Ze zouden zelfs tegen het enige programma punt van bindendreferendum.org kunnen stemmen, het bindendreferendum zelf.

Toch alweer een gok. En een hele langdurige gok.

Als alles meezit, hebben we het eerste referendum, volgens de dan ingegane grondwet, pas over tien jaar.

Op 1 april 2031.

Als u na dit opbeurende verhaal, toch nog zou willen stemmen voor bindendreferendum.org, is er nog een ander probleem.

De partij bestaat nog niet. Inschrijven kost 11.000 euro, en kan nog tot 12 december 2020. Dat is nog een week.

Op dit moment, zijn er 691 ondertekeningen, onder deze petitie.

Gesteld dat deze ondertekenaars, lid zouden worden van de nieuw op te richten one-issue partij bindendreferendum.org

voor 16 euro contributie, zou het net kunnen.

Niet erg realistisch. Bij 691 ondertekenaars, en dus stemmers, krijgt de partij geen zetels. Weggegooid geld en moeite.

Wanneer zou het realistisch worden. Bij hoeveel ondertekenaars?

Het benodigde aantal zetels, om het bindend referendum werkelijk in de grondwet te krijgen, is 100.

Van de plus minus 13,5 miljoen kiesgerechtigden, zijn er dus 9 miljoen nodig.

Dit is nog nooit vertoond, en statistisch gezien onvoorstelbaar. Geen hoop? Toch wel een klein beetje.

De kans dat regering en parlement, de pivacy, de lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, en vrijheid van burgers, zo ingrijpend zou beperken,

was tot voor kort ook statistisch gezien onvoorstelbaar, maar is toch gebeurd.

Het zijn gekke tijden...

Als u welwillend staat, tegenover meer invloed van de burger, op wat regering en parlement beslissen,

bekijkt u dan eens het voorstel op bindendreferendum.petities.nl

Wie weet gebeurt er toch nog een kerst wonder...

2020-12-08

Promotie Bindend Referendum

De verkiezingen komen eraan.

Welke partijen, en of volksvertegenwoordigers, zijn nu serieus bezig met het omvormen van het partijenstelsel naar directe democratie?

Welke partijen, en of volksvertegenwoordigers, doen alsof?

In ons politieke systeem blijft dit vraagstuk nog altijd een gok.

De kloof, tussen wat parlementariers stemmen, bij moties en wetsvoorstellen, en wat de meeste burgers zouden willen stemmen, is nog altijd aanwezig.

Vele peilingen wijzen dit uit.

Helaas helpen verkiezingen hierbij niet.

+Read more...

Beloftes gedaan tijdens de campagnes, worden zelden ingelost.

Partijen stemmen vaak anders dan ze volgens hun beloftes zouden moeten hebben gestemd.

Soms wordt dit ontdekt. Dit afwijkend stem gedrag. Alleen dan, worden allerlei, best aannemelijke redenen hiervoor aangevoerd.

Meestal echter, gaat dit afwijkend stemgedrag, afwijkend aan de beloftes die de partij, en of volksvertegenwoordiger heeft gedaan, geruisloos, voorbij.

Geruisloos, omdat alle aandacht uitgaat naar een ander nieuwsfeit. Geruisloos, omdat de stemming plaatsvindt in een speciale commissie.

Ook andere trucs worden toegepast. Zoals pas stemmen de volgende week. Een week na het soms verhitte debat. Dan wordt een hele lijst van stemmingen razendsnel afgewerkt.

Stuknummers worden genoemd, vaak vluchtig nog even de indiener en het onderwerp, en er wordt gestemd. Niet eens hoofdelijk, maar per partij.

Slechts zelden wordt er een stemverklaring gegeven.

Deze gang van zaken maakt het zeer gemakkelijk voor een partij, en of volksvertegenwoordiger om -per abuis- anders te stemmen, anders dan de belofte in de verkiezingscampagne.

Achteraf geven partijen, en of volksvertegenwoordigers dan aan, dat ze eigenlijk geacht worden anders te hebben gestemd.

Dit wordt dan in de handelingen opgenomen. Maar niet in de stemmingsuitslag!

Let er maar eens op. U zult zien dat dit heel vaak voorkomt. Bij alle partijen.

En ook hier, wordt, alleen bij ontdekking, een scala van verzachtende omstandigheden aangevoerd, voor deze afwijkende stemming.

Afwijkend, aan de beloftes die de partij, en of volksvertegenwoordiger heeft gedaan.

Dan zijn er ook nog de disciplines. De partij-discipline, de fractie-discipline, en de coalitie-discipline.

Een volksvertegenwoordiger, zou volgens de grondwet artikel 67 derde lid,
zonder last moeten kunnen stemmen.

Maar afwijkend stemmen, aan het besluit in de partij, fractie of coalitie, wordt bij vele partijen, niet in dank afgenomen.

Dat verklaart ook de kloof, tussen wat de meerderheid van de burgers zou willen stemmen, en de stemmings uitslag, in het parlement.

Deze kloof werd pijnlijk zichtbaar, in de diverse referenda die zijn gehouden, toen het nog mocht.

De duidelijkste was het referendum dat niet mocht worden gehouden. Namelijk het referendum over het afschaffen van het referendum.

De kloof kan worden verkleind, of zelfs weggenomen, als het bindend referendum is opgenomen in de grondwet, zoals beschreven in deze petitie bindendreferendum.petities.nl

De eerste vraag voor u als kiezer is natuurlijk of u dit zelf een goed idee zou vinden.

De mogelijkheid om regering en parlement voor precies 1 stemming buiten spel te zetten.

De mogelijkheid om stemmingen te corrigeren.

De mogelijkheid om af te dwingen, dat de stemming van de burgers, wordt gevolgd.

Een van de tegen-argumenten is, dat de burger niet voldoende af weet van een onderwerp, en daarom incompetent is, om hierover te beslissen.

In het voorstel uit de petitie, wordt er daarom de mogelijkheid geboden om een motie in te dienen, of zelfs een wetsvoorstel.

De simpele ja-nee vraag, kan ook nog, maar zou voeding kunnen geven aan het tegen-argument.

Als het bindend referendum echter een motie betreft, of een wetsvoorstel, moet de indiener een heel goede beargumentering opstellen.

Dit kan alleen bij voldoende kennis en afweging over het onderhavige onderwerp, en beoordeling van de gevolgen.

Dan komt er ook nog stemming in de eerste kamer als het bindend referendum een wetsvoorstel betreft, en is aangenomen.

De eerste kamer kan het dan alsnog afschieten. Maar dat kan dan niet in het geheim en in de anonimiteit. Dan is het echt kleur bekennen.

Als u dit stuk nu nog aan het lezen bent, is het aannemelijk dat u openstaat voor een dergelijke aanpak.

Voor een dergelijke aanpassing aan ons politieke stelsel.

Voor het bindend referendum van bindendreferendum.petities.en el.

Dan volgt voor u als kiezer de vraag: 'Op welke partij, en of volksvertegenwoordiger, kan ik dan stemmen, zodat dit bindend referendum kan worden ingevoerd?'

Het antwoord is teleur stellend. Er is er geen.

Er zijn partijen, en of volksvertegenwoordigers, die deeltjes ervan zeggen te willen invoeren.

Geen 1 gaat zo diep als het voorstel van bindendreferendum.petities.en el.

En alle partijen komen met een hele lijst van andere onderwerpen, waarover u als kiezer meteen ook moet beslissen.

Dit komt uiteraard door ons huidig politiek systeem. Partijen moeten standpunten innemen, om kiezers achter zich te scharen.

Dit is een oneindige cirkel. Een cirkel die de kloof in stand houdt. Een cirkel die juist gebaseerd is op die kloof.

De kloof tussen de stemming in het parlement, en de stemming volgens de burgers.

Geen oplossing dus?

Misschien wel.

Een one-issue partij, bindendreferendum.org

Een partij met precies een standpunt: Namelijk de invoering van het bindend referendum. In de grondwet. Zoals beschreven in het voorstel op bindendreferendum.petities.nl

Wat nu, als deze partij met 100 zetels in de tweede kamer komt?
En met 50 zetels in de eerste kamer. Twee jaar later. En weer met 100 zetels in de tweede kamer, Vier jaar later.

Zolang duurt het, om een grondwetswijziging door te voeren. Dat zit ingebouwd, in ons politieke systeem. Twee-derde meerderheden, en twee verkiezings cyclii.

Stel dat dit zou gebeuren. Wat gebeurt er dan met alle andere onderwerpen waar de regering en parlement zich mee bezig moeten houden?

Hoe zullen de parlementariers, gekozen onder de vlag van bindendreferendum.org dan stemmen over deze onderwerpen?

In ieder geval zonder last van partij discipline.

Ze zullen stemmen naar hun eigen geweten en gevoel.

Het zou wel goed zijn om elke stemming hoofdelijk te doen, en ook stemverklaringen te geven.

Maar ook dit is niet te verplichten.

Ze zouden zelfs tegen het enige programma punt van bindendreferendum.org kunnen stemmen, het bindendreferendum zelf.

Toch alweer een gok. En een hele langdurige gok.

Als alles meezit, hebben we het eerste referendum, volgens de dan ingegane grondwet, pas over tien jaar.

Op 1 april 2031.

Als u na dit opbeurende verhaal, toch nog zou willen stemmen voor bindendreferendum.org, is er nog een ander probleem.

De partij bestaat nog niet. Inschrijven kost 11.000 euro, en kan nog tot 12 december 2020. Dat is nog een week.

Op dit moment, zijn er 691 ondertekeningen, onder deze petitie.

Gesteld dat deze ondertekenaars, lid zouden worden van de nieuw op te richten one-issue partij bindendreferendum.org

voor 16 euro contributie, zou het net kunnen.

Niet erg realistisch. Bij 691 ondertekenaars, en dus stemmers, krijgt de partij geen zetels. Weggegooid geld en moeite.

Wanneer zou het realistisch worden. Bij hoeveel ondertekenaars?

Het benodigde aantal zetels, om het bindend referendum werkelijk in de grondwet te krijgen, is 100.

Van de plus minus 13,5 miljoen kiesgerechtigden, zijn er dus 9 miljoen nodig.

Dit is nog nooit vertoond, en statistisch gezien onvoorstelbaar. Geen hoop? Toch wel een klein beetje.

De kans dat regering en parlement, de pivacy, de lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, en vrijheid van burgers, zo ingrijpend zou beperken,

was tot voor kort ook statistisch gezien onvoorstelbaar, maar is toch gebeurd.

Het zijn gekke tijden...

Als u welwillend staat, tegenover meer invloed van de burger, op wat regering en parlement beslissen,

bekijkt u dan eens het voorstel op bindendreferendum.petities.l

Wie weet gebeurt er toch nog een kerst wonder...

2020-12-06