You, the petitioner

Petitie HOV oké, vrije busbaan NEE

584 signatures

De files op de snelwegen in onze regio, vragen om een oplossing. Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) van Huizen naar Hilversum, met snelle, betrouwbare verbindingen die aansluiting geven op het overige openbaar vervoer, draagt bij aan het verbeteren van de mobiliteit. Uit onderzoek blijkt dat daarbij uitsluitend vertraging optreedt op de A27 en op het traject binnen Hilversum. Laat daarom de HOV-bus binnen de bebouwde kom in Huizen en Blaricum met het verkeer mee rijden en het HOV-tracé starten bij Blaricum Carpoolplaats.

Petition

We

vragen iedere bewoner van Huizen en Blaricum die het eens is met deze petitie deze te ondertekenen.

 

observe

o Reizigers geven de voorkeur aan rechtstreekse verbindingen. Zekerheid over het doortrekken van de verbinding tussen Almere, Hilversum en Utrecht ontbreekt op dit moment; o Er is geen garantie dat er een vrije – verrailbare - busbaan langs de A27 gerealiseerd zal worden; o De rijtijd van de bus binnen Huizen is de afgelopen drie jaar vrijwel constant gebleven, recent onderzoek heeft dat nog eens bevestigd; o Nu bij de Huizermaatweg geen vrije busbaan aangelegd wordt, is deze bij de veel rustiger Aristoteleslaan en Stichtseweg voor de doorstroming ook niet noodzakelijk; o Vrije busbanen kunnen tot gevaarlijke situaties leiden en moeten om die reden worden voorzien van waarschuwingslichten en ontsierende hekken; o Het voorgestelde Meenttracé, met vrije busbanen binnen de bebouwde kom, zal leiden tot vermindering van de leefbaarheid, meer geluidsoverlast voor bewoners en problemen met de doorstroming. o Door vergrijzing groeit in onze regio het aantal mensen van 65 jaar en ouder met 18,5% tot 2015 en tot 2020 zelfs met 25,4%, hierdoor zal met name in de spits het aantal reizigers afnemen ( Nu openbaar vervoer route Huizen - Hilversum: werk en zakelijk: 39% en onderwijs 33%).

 

and request

de gemeenteraad:

o Het signaal dat uitgaat van deze petitie mee te nemen in zijn beraadslagingen; o De bus binnen de bebouwde kom van Huizen en Blaricum met het verkeer mee te laten rijden en het HOV-tracé te laten beginnen bij Blaricum carpoolplaats; o Krachtig te pleiten voor realisering van een vrije – verrailbare - busbaan langs de A27; o Zekerheid over het doortrekken van de verbinding tussen Almere, Hilversum en Utrecht te vragen; o Zorg te dragen voor voldoende goed bereikbare haltes, voor ouderen en jongeren, met fietsstallingen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Huizen 
Petition desk:
Closing date:
29-09-2011 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Rob Bource 
Organisation:
Fractie SGP Huizen 

History

Signatures

R.J. Vooren
Huizen
engineer
about 5 years
J. Jägers
Jan Steenlaan
about 5 years
Sofyan El Boubsi
Huizen
about 5 years
Olga Dil
Blaricum Bijvanck
about 5 years
S.A.M. van Zelm
Huizen
about 5 years
Wim Steur
Jol
about 5 years
stenly de rooij
blaricum
about 5 years
Anonymous
about 5 years
Brigitte Boelen - de JONG
De Regentesse 68,1273 JZ Huizen
about 5 years
J.Rooth
Huizen
about 5 years
w.n van Dalen
Huizen
about 5 years
Anonymous
about 5 years

Updates

No news about this petition yet.