U, de petitionaris

Opheffing LFB; Mensen met een verstandelijke beperking worden monddood gemaakt!

1.139 ondertekeningen

LFB de belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking wordt door bezuinigingen van het ministerie van VWS om zeep geholpen. De door de minister Schippers van VWS voorgenomen bezuiniging op de LFB betekent het einde van deze unieke belangenorganisatie.

Petitie

Wij

Mensen met een verstandelijke beperking in Nederland en sympathisanten van de LFB

 

constateren

Mensen met een verstandelijke beperking worden als geen ander zwaar getroffen door alle bezuinigingsmaatregelen van dit kabinet. Naast de bezuinigingen op de AWBZ, de sociale werkvoorzieningen en de Wajong heeft nu ook zelforganisatie LFB van het ministerie te horen gekregen dat haar subsidie in drie jaar tijd wordt afgebouwd tot slechts 10% van het huidige budget.

 

en verzoeken

De LFB komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. De LFB kan haar werk alleen goed uitvoeren wanneer zij hiertoe voldoende subsidie krijgt van het ministerie van VWS. De LFB wil haar aparte positie behouden in de subsidieregeling van VWS om zo de belangenbehartiging en versterking door en voor mensen met een verstandelijke beperking te kunnen voortzetten.

De LFB heeft daarbij uw steun nodig! Onderteken deze petitie!

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
27-08-2011 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Suraj Oemraw 

Geschiedenis

Ondertekeningen